CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

36 cán bộ được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo Vụ, đơn vị của Tổng cục TDTT(30/07/2008)

3585 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng cục TDTT, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Vụ, đơn vị Tổng cục TDTT. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm diễn ra vào sáng nay (30/7/2008). Trong đợt này, 11 Vụ, đơn vị được bổ nhiệm 36 cán bộ giữ các vị trí quan trọng của ngành TDTT.

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng cục TDTT, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Vụ, đơn vị Tổng cục TDTT. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm diễn ra vào sáng nay (30/7/2008).

Trong đợt này, 11 Vụ, đơn vị được bổ nhiệm 36 cán bộ giữ các vị trí quan trọng của ngành TDTT.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT
Nguyễn Danh Thái trao Quyết định cho 4 cán bộ lãnh đạo Trung tâm Thể thao Ba Đình

Quyết định số 3214/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Lê Anh Thơ, Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Lần lượt theo các Quyết định số 3216/QĐ-BVHTTDL, 3217/QĐ-BVHTTDL, 3218/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Trần Huy Bình (thời hạn 5 năm), bà Lê Hồng Diệp Chi, ông Nguyễn Hữu Thắng (thời hạn 5 năm), Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3219/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Trần Văn Quỳnh, Vụ trưởng Vụ TTTTC II thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Theo các Quyết định 3220/QĐ-BVHTTDL, 3221/QĐ-BVHTTDL, 3222/QĐ-BVHTTDL lần lượt bổ nhiệm các ông: Phạm Đức Thành, Lê Thanh Sang, Trần Đức Phấn (có thời hạn 5 năm), Phó Vụ trưởng Vụ TTTTC II thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Các Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL, 3224/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn 5 năm các: ông Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ TTTTC I thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL, ông Phạm Xuân Phúc - Vụ trưởng phụ trách Thanh tra thuộc Uỷ ban TDTT trước đây được điều động và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức Phó chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL

Bổ nhiệm ông Sầm Văn Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL theo Quyết định số 3225/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 3226/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng giao phụ trách Vụ Tài chính Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Theo các Quyết định 3227/QĐ-BVHTTDL, 3228/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Mai Xuân, ông Lê Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Quyết định số 3248/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3229/QĐ-BVHTTDL, 3230/QĐ-BVHTTDL, 3231/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn 5 năm bà Nguyễn Thị Bích Vân, ông Hoàng Quốc Vinh, ông Trần Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Quân, Chánh Văn phòng Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL.

Các Quyết định số 3233/QĐ-BVHTTDL, 3234/QĐ-BVHTTDL, 3235/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Mai, ông Tạ Hồng Hải (có thời hạn 5 năm), ông Tần Lê Minh, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Theo Quyết định số 3236/QĐ-BVHTTDL, ông Lâm Quang Thành, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Tp Hồ Chí Minh thôi kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm HLTTQG Tp Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL

Theo Quyết định số 3237/QĐ-BVHTTDL, ông Lê Tấn Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thôi kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng được giao phụ trách Trung tâm  HLTTQG Đà Nẵng trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL theo Quyết định số 3238/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 3239/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Hoàng Dự, Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam thuộc Uỷ ban  TDTT trước đây giữ chức Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thời gian bổ nhiệm lại sẽ căn cứ tại Quyết định số 150/QĐ-UBTDTT ngày 09/1/2006.

Quyết định số 3240/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3253/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Lê Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Theo các Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL, 3254/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Trịnh Minh Vụ, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3242/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thời gian bổ nhiệm lại căn cứ tại Quyết định số 1063/QĐ-UBTDTT ngày 01/6/2007.

Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Lê Quý Phượng, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam thực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL.

Quyết định số 3243/QĐ-BVHTTDL, bổ nhiệm ông Chu Quốc Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thời gian bổ nhiệm lại căn cứ tại Quyết định số 1277/QĐ-UBTDTT ngày 20/7/2006.

Quyết định số 3244/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam trực thuộc  Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thời gian bổ nhiệm lại căn cứ tại Quyết định số 1278/QĐ-UBTDTT ngày 20/7/2006.

Quyết định số 3245/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Phạm Xuân Ngà, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Uỷ ban TDTT trước đây giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam trực thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thời gian bổ nhiệm lại căn cứ tại Quyết định số 1276/QĐ-UBTDTT ngày 20/7/2006.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ 

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT
Nguyễn Danh Thái phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được
bổ nhiệm

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Danh Thái  trao Quyết định cho cán bộ lãnh đạo Vụ TDTT quần chúng

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT
Nguyễn Danh Thái trao Quyết định cho cán bộ lãnh đạo Văn phòng
Vụ TTTTC I và II sáp nhập thành Vụ TDTT thành tích cao
Báo Thể thao Việt Nam có 2 cán bộ lãnh đạo
Toàn cảnh buổi lễ công bố Quyết định
 
4 cán bộ lãnh đạo Trung tâm Thể thao Ba Đình nhận Quyết định
 
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT
Nguyễn Danh Thái trao Quyết định cho 3 cán bộ lãnh đạo Vụ Tài chính
3 cán bộ lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế nhận Quyết định

Hoa Xiêm

Print
3585 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top