CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

10 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2008 của toàn Ngành(10/10/2008)

3816 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sau khi tổng kết kiểm điểm tình hình công tác 9 tháng đầu năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của năm 2008. Để thực hiện, Bộ VH,TT&DL đã đặt ra 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ cụ thể:

10 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2008 của toàn Ngành(22:09 10/10/2008)

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2008


Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2008

Sau khi tổng kết kiểm điểm tình hình công tác 9 tháng đầu năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của năm 2008. Để thực hiện, Bộ VH,TT&DL đã đặt ra 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ cụ thể:

1. Tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, nhất là các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Tập trung hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển của Ngành năm 2008; phấn đấu hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2009 theo Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm khả thi, khoa học, phấn đấu trong năm 2009 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Ngành theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

4. Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý Ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thuộc các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2008; công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

6. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao các dân tộc thiểu số trong kế hoạch 3 tháng cuối năm: Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá vùng, miền toàn quốc hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (vừa bế mạc ngày 9/10); Ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI tại Bắc Giang; Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ IV tại Cần Thơ...

7. Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức ASIAN Indoor Games III năm 2009; tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAN Indoor Games III và SEA Games 25; giúp nước bạn Lào tổ chức và chuẩn bị lực lượng thi đấu tại SEA Games 25.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ và đào tạo nhân lực công nghệ, nghiên cứu, đề xuất giải pháp áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ngành.

9. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực, chủ động triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

10. Tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2009.

HX

 

Print
3816 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top