CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đảng ủy Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

1671 Lượt xem

Ngày 13/1/2023, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Phấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Tổng cục. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trần Đức Phấn cho biết: năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ của ngành TDTT trong năm qua cũng hết sức nặng nề. Toàn ngành TDTT tập trung tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ  IX tại Quảng Ninh; đồng thời tăng cường công tác tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, rà soát đề xuất sắp xếp lại mô hình tổ chức của Tổng cục TDTT và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ VHTTDL, cùng với phương châm “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã tích cực triển khai kế hoạch công tác được giao trong năm 2022 và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiều mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của đồng chí Tần Lê Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục TDTT: năm 2022, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục TDTT đã phối hợp tốt trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục TDTT. Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục TDTT được đưa ra họp và ban hành các nghị quyết chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, cũng như toàn Tổng cục. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuân thủ quy chế làm việc và quy chế phối hợp với lãnh đạo Tổng cục; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo điều hành theo đúng chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch công tác hàng năm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào thành công chung của ngành VHTTDL trong giai đoạn vừa qua.

Năm 2022 Đảng ủy Tổng cục TDTT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu tổ chức khắc phục những hạn chế trong công tác của cấp ủy, của đơn vị mà trong các đợt kiểm điểm đã được chỉ ra; Giải quyết khắc phục những yếu kém, thiếu sót trong quản lý, điều hành; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đảng uỷ Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị Trung tâm Thông tin, Tạp chí Thể thao tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí của cơ quan, đơn vị về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 3/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “ Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  Đảng ủy đã triển khai xây dựng các chương trình hành động thực hiện đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, coi đó là trách nhiệm chung của tổ chức Đảng và đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ và Bí thư, cấp uỷ viên, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; Chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, thể hiện rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất tổ chức thực hiện việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công tác cán bộ của ngành, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Tổng cục TDTT và các cấp ủy trực thuộc luôn xác định vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng theo quy định, duy trì sinh hoạt Đảng theo đúng quy định, quan tâm nâng cao chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ. Nề nếp sinh hoạt đảng, việc ghi sổ nghị quyết, thực hiện chế độ báo cáo ở nhiều tổ chức đảng trực thuộc đã có nhiều chuyến biến tích cực.

Phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Tổng cục TDTT xác định bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ VHTTDL; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chương trình công tác của Bộ để chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ.

Tiếp tục tập trung tăng cường công tác tham mưu xây dựng thể chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển TDTT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng; chỉ đạo chuẩn bị lực lượng và tham dự và thi đấu thành công tại SEA Games 32 và ASIAD 19.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Cơ quan Tổng cục TDTT đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Tổng cục TDTT.

Đảng ủy Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Linh đề nghị Đảng ủy Tổng cục TDTT tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023; Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh cho rằng cần đổi mới hơn về mặt hình thức và chất lượng trong công tác xây dựng đảng; đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác tập trung dân chủ cần được rà soát và chú trọng...

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục TDTT, Bí thư Trần Đức Phấn đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, đồng thời xin hứa, với tinh thần đoàn kết, Đảng Bộ Tổng cục TDTT sẽ hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Đồng chí Trần Đức Phấn cũng mong muốn năm 2023 sẽ sớm kiện toàn bộ máy, đảm bảo sự nhất thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

A.T, ảnh Quý Bảng

Print
1671 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top