CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

252 Lượt xem

Ngày 11/3, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Theo Quyết định, Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Hợp tác quốc tế. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo 07 đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Cục Hợp tác quốc tế; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Đào tạo; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng - An ninh của Bộ. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với 24 đơn vị. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa cơ sở; Văn hóa dân tộc; Gia đình; Thanh tra; Thư viện; Thi đua, khen thưởng; Truyền thông. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với 13 đơn vị. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Di sản văn hóa và bảo tàng; Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với 14 đơn vị. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Hồ An Phong: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Bản quyền tác giả; Công nghiệp văn hóa; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với 22 đơn vị. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1418/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTTDL

Print
252 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top