TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Nêu cao vai trò của các Hội thể thao quốc gia trong công tác tổ chức SEA Games 31

595 Lượt xem

Sáng 10/3, tại Tổng cục TDTT đã diễn ra Hội nghị giao ban giữa Tổng cục TDTT và Hội thể thao quốc gia. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - Trần Đức Phấn chủ trì buổi họp. Cùng dự còn có Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Danh Hoàng Việt, Lê Thị Hoàng Yến, cùng đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị diễn ra tại Tổng cục TDTT (Ảnh: QB)

Năm 2021, Tổng cục TDTT đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác điều hành các Liên đoàn, Hiệp hội. Và mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các Hội thể thao quốc gia đều dành phần lớn nguồn lực để tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước triển khai hoạt động chuyên môn theo đúng chức năng, quyền hạn của các tổ chức xã hội- nghề nghiệp được quy định tại Luật TDTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT…

Năm 2022, dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, ngành TDTT phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ lớn, trong đó việc tổ chức thành công SEA Games 31 rất cần sự chung tay của các Liên đoàn, Hiệp hội.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5/2022 tại Hà Nội (đơn vị đăng cai chính) và 11 tỉnh, thành lân cận (Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc và Hải Phòng). Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung. Dự kiến có khoảng gần 7.000 VĐV tham dự, Việt Nam có khoảng 991 VĐV (445 nữ, 546 nam). Đến nay mọi công tác chuẩn bị đang gấp rút được hoàn thiện. Ban chỉ đạo quốc gia đã ban hành quy chế hoạt động, các quyết định bổ sung, thanh thế thành viên, tổ chức 2 cuộc họp. Ban tổ chức SEA Games 31 đã thành lập Trung tâm điều hành và 9 Tiểu ban liên quan, ban hành quy chế, kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với các Tiểu ban, Ban tổ chức địa phương, tổ chức được 2 phiên họp, 3 phiên trực tuyến của ban chấp hành và Hội đồng Liên đoàn thể thao ĐNA, tổ chức Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 31.

Theo báo cáo sơ bộ, trong thời gian qua, 38 Liên đoàn, Hội thể thao quốc gia đã quan tâm tới việc sửa đổi, bổ sung điều lệ để phù hợp với hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ và thực tiễn hoạt động của hội; kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả,… Những điểm mới của Thông tư về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (thông tư số 01/2022/TT-BNV) cũng đã được phổ biến tới các Liên đoàn, Hiệp hội. Trong đó, việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường, cách tính thời hạn tổ chức đại hội, cách xác định hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội… là những đổi mới nổi bật so với thông tư cũ.

Image

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhận được nhiều ý kiến
đóng góp quý báu từ các Liên đoàn, Hiệp hội (Ảnh: QB)

Cũng tại Hội nghị, đại diện của các Liên đoàn, Hội thể thao quốc gia đã có những trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề đang tồn tại như công tác đào tạo cán bộ, nâng cao vai trò hoạt động của văn phòng liên đoàn, thực hiện chế độ họp BCH, Ban thường vụ theo quy định của điều lệ hội,…

Sau khi nghe các ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn ghi nhận những góp ý thẳng thắn của các Liên đoàn, Hiệp hội trên tất cả các mặt hoạt động và mong muốn trong thời gian tới các Liên đoàn, Hiệp hội tiếp tục ủng hộ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Mục tiêu trong thời gian tới là hoàn thiện việc thành lập các Liên đoàn, Hội thể thao quốc gia của các môn thể thao chưa có Hội; đôn đốc, hướng dẫn các Liên đoàn Hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các Hội theo kế hoạch. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, y học, phòng chống Doping trong hoạt động thể thao; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia của các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại SEA Games 31 chủ động phối hợp với Tổng cục TDTT thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đại hội. Phối hợp với Tổng cục TDTT, UB Olympic Việt Nam chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các đại hội lớn trong năm, cũng như xây dựng đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách cũng lưu ý, các Hội cần nắm chắc tôn chỉ mục đích của hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt để triển khai hoạt động. Trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ cần có những chế tài xứ lý các Hội thể thao quốc gia tiến hành tổ chức Đại hội chậm. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, nhất là các ban chức năng và văn phòng hội để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thiện ban hành đầy đủ các Quy chế làm việc của hội và tổ chức hoạt động đúng theo quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và các quy chế của hội.

Trong thời gian tới, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các Hội tổ chức và hoạt động phải đảm bảo các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; các quyết định thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành, Ban Thường vụ phải đảm bảo nguyên tắc quyết định theo đa số và ra Nghị quyết để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Các Hội tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, nhất là các ban chức năng và Văn phòng hội để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; hoàn thiện, quy chế làm việc của Hội và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế.

Chú trọng phát triển hội viên của Hội, thực hiện đầy đủ, đúng quy định về thủ tục kết nạp, quản lý, thu hội phí hội viên theo quy định của Điều lệ. Việc triệu tập đại biểu chính thức tham dự Đại hội nhiệm kỳ phải căn cứ vào hồ sơ kết nạp hội viên đã được Lãnh đạo hội thông qua và ban hành Quyết định công nhận hội viên chính thức.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và các quy chế của hội, phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra hội thể thao quốc gia trong giám sát việc thực hiện Điều lệ hội; kiểm tra, giám sát đối với hội viên và cá nhân thuộc bộ máy hội.

Thực hiện chế độ kế toán theo đúng quy định; rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý tài sản, tài chính của hội thể thao quốc gia; đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành về chế độ báo cáo và công khai tài chính trong hoạt động của hội thể thao quốc gia.

Các hội thể thao quốc gia cần xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo tại thời điểm 01 năm trước đó để đảm bảo thực hiện quy định của Điều lệ và các văn bản pháp luật về hội có liên quan. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình; rà soát giới thiệu những nhân sự thực sự có uy tín, thời gian và khả năng đóng góp cho sự phát triển của hội ứng cử vào Ban lãnh đạo hội nhiệm kỳ mới. Đối với nhân sự thuộc Tổng cục TDTT đề nghị hội hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại hội và gửi về Tổng cục TDTT để tổng hợp chung vào Bản kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Các hội thể thao quốc gia của các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại SEA Games 31 chủ động, tích cực phối hợp với Tổng cục TDTT thực hiện các nhiệm vụ tổ chức SEA Games 31. Trong quá trình phối hợp triển khai, có khó khăn, vướng mắc gì phản ánh ngay về Tổng cục TDTT để cùng trao đổi giải quyết./.

Thùy Anh

Print
595 Đánh giá bài viết này:
No rating
[EasyDNNnews:GravityGallery]

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top