CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Năm 2024: Bộ VHTTDL tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

400 Lượt xem

Thực hiện quyết tâm của Đảng và Chính phủ với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực và hiệu quả phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Năm 2023, công tác CCHC của Bộ VHTTDL đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực được thể hiện rõ nét trên cả 6 lĩnh vực: chỉ đạo điều hành; xây dựng và ban hành văn bản; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đánh giá việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của ngành VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính luôn được Đảng, Nhà nước chú trọng và xác định đây là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công ngành VHTTDL đã có nhiều chuyển biến tích cực, nỗ lực gắn kết với chuyển đổi số quốc gia theo hướng số hóa, tái sử dụng dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; cơ chế, chính sách, quy định trong thực hiện TTHC tiếp tục được hoàn thiện; dịch vụ công trực tuyến tăng cả về số lượng và chất lượng; việc số hóa, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đều chuyển biến tích cực.

Image

Bộ VHTTDL đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Những kết quả đạt được trong năm 2023 sẽ là nền tảng để Bộ VHTTDL tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn ngành trong năm 2024.

Theo đó trong năm 2024, Bộ sẽ thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Hiện, Bộ VHTTDL đã ban hành Danh mục TTHC cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình gồm 47 TTHC cấp tỉnh và 4 TTHC cấp huyện. Trong 47 TTHC cấp tỉnh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình có 24 thủ tục lĩnh vực văn hóa, 5 thủ tục lĩnh vực thể thao và 18 thủ tục lĩnh vực du lịch.

Đồng thời, Bộ VHTTDL đã hoàn thành phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin Một cửa điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và đang trong giai đoạn hoàn thiện, đáp ứng cơ sở hạ tầng bảo đảm kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi bảo đảm điều kiện về môi trường để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ sẽ triển khai thực hiện Nghị định và Thông tư liên quan đến giấy tờ công dân, bảo đảm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp và triển khai có hiệu quả việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân.

Cùng với việc đơn giản hóa các TTHC, trong năm 2024 Bộ VHTTDL sẽ tập trung xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số của Bộ cũng như phát triển nền tảng và hệ thống số của Bộ như: phát triển dữ liệu số ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Xây dựng, cập nhật và phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành văn hóa, thể thao; Phát triển các ứng dụng nội bộ; Phát triển hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ và lãnh đạo Bộ.

Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số và niêm phong điện tử trong ử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Ứng dụng, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ sử dụng các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tăng cường ứng dụng, thử nghiệm hiệu quả, đề xuất đưa vào sử dụng, ứng dụng các công nghệ số mới như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), di động, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội và các công nghệ số mới trong ây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử tại Bộ.

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hoàn thành việc tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nâng cấp, mở rộng hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ và phát triển các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của Bộ và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công;đồng thời đẩy mạnhcông tác chỉ đạo, điều hành CCHC và thông tin, tuyên truyền về CCHC...

KC

Print
400 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top