TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của ngành VHTTDL

459 Lượt xem

Chiều 12/1, tại Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: Năm 2022, toàn ngành VHTTDL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động VHTTDL dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt, tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Lĩnh vực TDTT được quan tâm đầu tư, công tác tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công; Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL (Ảnh: Văn Duy)

Trong năm 2022, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, quán triệt và tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giao Trung ương và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” hướng dẫn các cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, tổ chức 10 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn.

Đảng ủy Bộ đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch. Cùng với lãnh đạo các tổ chức Đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc sơ kết tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Văn Duy)

Song song với các hoạt động trên, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần tọa nên sức mạnh tổng hợp dướ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ tưởng cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng ở một số tổ chức Đảng còn hạn chế, đặc biệt là khối doanh nghiệp, hiện có một số cấp ủy còn chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 5, Trung ương 6 khóa XIII có đơn vị còn chậm, việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII, khóa XIII và Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa đều, nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biễn, tự chuyển hóa chưa được quan tâm đúng mức. Chủ yếu chú trọng phẩm chất, đạo đức, lối sống; Công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức Đảng trực thuộc có mặt còn hạn chế, nhất là quy trình kiểm tra, giám sát đảng viên; lúng túng trong việc tự kiểm tra, tự giám sát tại chi bộ; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo...

Bước sang năm 2023, tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra. Trong đó, ở từng lĩnh vực tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm  cụ thể:

Về văn hóa, gia đình, hướng tới xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Triến khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)...

Về Thể dục Thể thao: Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và Asiad giai đoạn 2022 – 2040; Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT...  Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận đông “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và Đề án phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

Chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, Asiad 19, Đại hội Thể thao Bãi biển thê giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ 6 tại Thái Lan và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.

Ở lĩnh vực Du lịch: triển khai, quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chiến lược maketing du lịch Việt Nam đến năm 2030, triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển du lịch. Tham gia các sự kiện quốc tế, phối hợp với Hiệp hội du lịch, các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng biểu dương những thành tích Đảng bộ Bộ VHTTDL đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị Đảng ủy, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động ngành VHTTDL tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giữ vững các nguyên tắc Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm trong công việc; đẩy mạnh công tác thanh tra nhân dân, kiểm tra, giám sát; khắc phục những hạn chế, thiếu sót... Trong đó, tập trung xây dựng tập thể Đảng bộ Bộ VHTTDL đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh. Qua đó phát huy những thuận lợi và thế mạnh của ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao cũng như các mục tiêu mà toàn ngành VHTTDL đặt ra trong năm 2023.

N.H

Print
459 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top