TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Trường Đại Học TDTT II: Qúa trình hội nhập và phát triển.(14/04/2006)

8676 Lượt xem

Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh và phát triển của các ngành, ngành TDTT đã trải qua 60 năm hình thành, phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể. Có được thành tích này là nhờ sự cố gắng của toàn ngành từ cơ sở đến các đơn vị trực thuộc. Một trong số đó là Trường Đại Học TDTT II nơi đào tạo những cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cho Ngành TDTT. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành và kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại Học TDTT II, phóng viên Trang tin Điện tử - Uỷ ban TDTT đã có cuộc trò chuyện với T/S Lâm Quang Thành, Hiệu trưởng nhà trường về công cuộc đổi mới trong suốt thời gian qua.

Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh và phát triển của các ngành, ngành TDTT đã trải qua 60 năm hình thành, phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể. Có được thành tích này là nhờ sự cố gắng của toàn ngành từ cơ sở đến các đơn vị trực thuộc. Một trong số đó là Trường Đại Học TDTT II nơi đào tạo những cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cho Ngành TDTT. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành và kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại Học TDTT II, phóng viên Trang tin Điện tử - Uỷ ban TDTT đã có cuộc trò chuyện với T/S Lâm Quang Thành, Hiệu trưởng nhà trường về công cuộc đổi mới trong suốt thời gian qua.

* Xin ông cho biết tình hình hiện tại, cũng như những việc đã làm được của nhà trường trong thời gian qua?

T/S Lâm Quang Thành: Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà Trường đã có rất nhiều cố gắng để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã hoàn thành tốt công tác đào tạo, xây dựng chương trình và kế hoạch giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên. Công tác tuyển sinh và quản lý giáo dục sinh viên có nhiều cải tiến.

Về công tác nghiên cứu khoa học, bước đầu đã hình thành các quy định trong công tác nghiên cứu khoa học đối với giáo viên, sinh viên, tiến hành nghiên cứu các đề tài cấp trường, phối hợp với Sở TDTT TP.HCM nghiên cứu thực tiễn ở một số môn thể thao phục vụ thiết thực cho công tác huấn luyện nâng cao ở TP. HCM, hỗ trợ và phối hợp với các địa phương nghiên cứu các đề tài khoa học và xây dựng quy hoạch phát triển TDTT đến năm 2020. Các tài liệu giảng dạy được thẩm định để xuất bản và lưu hành nội bộ, tạo nguồn tài liệu đa dạng phong phú phục vụ cho việc tham khảo, học tập, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các đơn vị ngoài trường. Hoàn thiện dần các bộ phận cơ bản của trung tâm thông tin tư liệu TDTT, và mạng thông tin nội bộ (LAN). Tổ chức và xây dựng Website của Trường nhằm phục vụ việc phổ biến thông tin của Ngành TDTT và các hoạt động hữu ích trên Internet...

Trong lĩnh vực quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhà trường đã thỏa thuận hợp tác với các Trường Đại Học TDTT của các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan... mang đến nhiều triển vọng cho Trường. Việc mở rộng giao lưu hợp tác với các nước ở nhiều khu vực khác nhau không những tạo sự đa dạng phong phú trong quan hệ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tương lai.

Đảng Uỷ cùng Ban lãnh đạo Trường chỉ đạo quản lý sát sao các mặt công tác đối với các phòng chức năng và các bộ môn chuyên môn theo hướng đổi mới và bước đầu đã đạt được những kết quả khả thi. Tăng cường hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hành chính, xây dựng cơ bản đồng thời phổ cập tin học, ngoại ngữ cho toàn thể cán bộ, giáo viên.

Ban giám hiệu nhà Trường cũng tập trung, cải tiến việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Bộ GĐĐT và Uỷ ban TDTT, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên, đẩy mạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, tạo nên sự gắn bó, hỗ trợ nhau về các mặt, công tác của Trường.

* Bên cạnh những việc đã làm được, theo ông, nhà trường còn những mặt hạn chế gì cần khắc phục?

T/S Lâm Quang Thành: Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Công tác tiến hành triển khai tin học hóa trong quản lý và thực hiện theo dõi giảng dạy, huấn luyện, nghiên cứu khoa học chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, chưa chủ động, chưa sáng tạo trong công việc. Chương trình, nội dung giảng dạy cải tiến sửa đổi, cập nhật kiến thức mới còn chậm chưa phù hợp với sự phát triển hiện nay. Việc xây dựng quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chưa thật hợp lý. Đội ngũ giảng viên giỏi, có năng lực thật sự không nhiều.

Công tác nghiên cứu khoa học TDTT bước đầu được đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch chi tiết để cho các phòng, bộ môn thực hiện. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa được nhận thức đầy đủ nên tiến hành triển khai chậm so với yêu cầu. Công tác y học có cải tiến nhưng do lực lượng nhân sự mỏng, trình độ chuyên môn có hạn chế nên chưa triển khai đầy đủ các nội dung cần phải có trong yêu cầu đối với chữa trị chấn thương, phòng ngừa bệnh, hồi phục sau tập luyện.

Để giải quyết những vấn đề trên, trước mắt, Ban Giám hiệu Nhà trường phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân chủ yếu để đề ra những giải pháp khả thi, nhằm tập trung phát triển Trường và Trung tâm bước vào một giai đoạn mới. Theo tôi, những nguyên nhân chính dẫn đến các tồn tại hiện nay là do nguồn cán bộ bổ sung thiếu, quy hoạch cán bộ và bổ nhiệm còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên còn mang tính bao cấp, chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo.

Sự quản lý điều hành của Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý đã có những kết quả và đem lại hiệu quả và chất lượng trong một số mặt công tác. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết tốt do tầm nhìn quản lý có hạn chế; nội dung, phương thức, biện pháp, khả năng quản lý chưa xây dựng được ngang tầm với nhiệm vụ được giao, những vấn đề về phối hợp thực hiện, điều tiết các mối quan hệ giữa các đơn vị trong cơ quan chưa được làm tốt.

* Vậy xin ông cho biết những định hướng của nhà trường trong năm 2006?

T/S Lâm Quang Thành: Năm 2006 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của ngành TDTT. Chính vì vậy, toàn thể nhà trường đặt quyết tâm đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành (đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, thông tin), lập thành tích Chào mừng 60 năm thành lập ngành và 30 năm thành lập Trường, tạo bước đột phá mới để phát triển Trường Đại học Thể dục Thể thao II theo hướng chuẩn hóa, quy chế hóa, hiện đại hóa, đáp ứng ngang tầm với sự phát triển của ngành TDTT đến năm 2010.

* Với cương vị là một nhà quản lý, ông có thể cho biết đôi nét về công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, giáo viên, sinh viên của nhà trường?

T/S Lâm Quang Thành: Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, đối thoại, nói chuyện chuyên đề để giáo dục sinh viên. Tổ chức chặt chẽ công tác quản lý sinh viên kịp thời giải quyết các vi phạm, kiên quyết xử lý, không nhân nhượng bao che. Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị đầu năm học cho tất cả các khoá. Thường xuyên tổ chức thi đua giảng dạy tốt, học tập tốt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đoàn thanh niên cùng các phòng ban chức năng tổ chức cho sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Thành đoàn phát động.

Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho sinh viên qua các cuộc đối thoại giữa Ban lãnh đạo và sinh viên như xét học bổng, xét miễn giảm học phí, xét tốt nghiệp, xét cử sinh viên đi học nước ngoài... Nhờ đó kết quả học tập cũng như các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động thể dục thể thao trong, ngoài trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Duy trì nề nếp, tổ chức kỷ luật trong trường, đặc biệt đối với các sinh viên nội trú tại ký túc xá. Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây mất trật tự ở trong và ngoài trường.

* Được biết năm 2006, nhà trường kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Xin ông cho biết những hoạt động để kỷ niệm ngày Lễ trọng đại này?

T/S Lâm Quang Thành: Để chào mừng Lễ Kỷ niệm này, nhà trường dự kiến sẽ tiến hành nhiều hoạt động như: Hội nghị khoa học lần V (20 - 21/ 4 /2006) với 150 đại biểu được mời trong và ngoài nước với 20 bản báo cáo, trong đó có 1 công trình NCKH giữa 3 trường: Trường II, Trường ĐH TDTT Hàn Quốc, Trường ĐH Chichester – Anh; các báo cáo khoa học của Thái Lan, Hàn Quốc, Bắc Kinh, Đài Loan, Thượng Hải... ; Diễu hành, đồng diễn thể dục và đón nhận Huân chương lao động Hạng I trong ngày Lễ kỷ niệm (25/4/2006); Triển lãm thành tựu 30 năm cùng với lễ hội các khóa vào đêm 24/4/2006. Mục đích của những hoạt động này nhằm đánh giá quá trình hình thành và phát triển của Nhà Trường sau 30 năm xây dựng và trưởng thành trên mọi mặt công tác: giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo, quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ… Nhà trường sẽ tổ chức ngày Lễ trọng thể, nghiêm trang song bảo đảm an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao.

Cũng thông qua Lễ kỷ niệm này để giáo dục và nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, sinh viên về ngày truyền thống vẻ vang của nhà trường, biến quyết tâm thành hành động cách mạng, làm việc và học tập thật tốt, xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh, vững chắc.

* Trên cương vị là hiệu trưởng nhà trường ông có đề xuất, kiến nghị gì với các cấp lãnh đạo ngành?

T/S Lâm Quang Thành: Lãnh đạo Uỷ ban TDTT, các Vụ chức năng cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo cụ thể để kiện toàn bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh gọn, đúng người, đúng việc. Tạo điều kiện cho Trường đột phá vào công việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, huấn luyện, quản lý và NCKH. Đồng thời, các Vụ chức năng giúp đỡ nhà Trường hơn nữa trong việc cải tiến hoàn, thành chế độ chính sách, trong giảng dạy và quản lý hành chính.

TT
 

Print
8676 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top