CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Bình Thuận: những kết quả trong công tác CCHC

588 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải phấn đấu thực hiện có hiệu quả, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ CCHC, vì vậy công tác CCHC của Sở đã đi vào nề nếp và đạt được những kêt quả đáng biểu dương trên các mặt hoạt động. 

Những kết quả đạt được

Với những giải pháp đồng bộ, Sở đã hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (10/11 nhiệm vụ đã hoàn thành, 1 nhiệm vụ đang thực hiện). Bên cạnh đó, Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023, trong đó đã đề ra 35 nhiệm vụ và đến nay 100% đã hoàn thành đúng thời gian quy định.

Một trong những kết quả nổi bật đó là công tác cải cách TTHC. Sở đã tiến hành cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC. Công khai đầy đủ 130 TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của Sở. Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 01/12/2022 đến 30/11/2023 đã tiếp nhận 629 hồ sơ và đã giải quyết đúng và sớm hạn 625 hồ sơ, 04 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC, nhằm phát huy hiệu quả của các phòng, đơn vị. Hiện nay Sở có 37/39 biên chế; các đơn vị trực thuộc hiện có 295 viên chức, người lao động; số lượng CCVC hàng năm của Sở, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định phân bổ chỉ tiêu của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CCVC người lao động. Qua đó đảm bảo xây dựng đội ngũ CCVC nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững kỹ năng quản lý, nâng cao trình độ lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong công việc được giao. Trong năm 2023, Sở đã đăng ký 03 viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị, hệ tập trung; 01 viên chức tham gia lớp đào tạo sau đại học; 02 viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. 

Sở cũng đã triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở đã thành lập đoàn thanh tra nhằm thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện những sai phạm về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xác định trách nhiệm lãnh đạo, tham mưu và đề ra các biện pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Sở đã triển khai và thực hiện 100% CCVC sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại Sở và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh (trừ các văn bản xác định mật). Hệ thống mail công vụ đã được triển khai cho 100% công chức trong đơn vị, số hóa toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trong nội bộ ngành VHTTDL như: Giấy mời họp, lịch công tác, văn bản chỉ đạo,...

Hiện nay, 100% công chức đơn vị sử dụng mail công vụ thường xuyên trong giải quyết công việc hàng ngày. Đồng thời, Sở còn xây dựng tác phong làm việc hiện đại, chất lượng, hiệu quả trong môi trường mạng; tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức và các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo Sở, CCVC trong ngành, góp phần thực hiện CCHC, tiến đến xây dựng thành công chính quyền điện tử. Nhờ đó, đã rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống trang Giấy mời họp, phần mềm Quản lý văn bản điều hành và các hệ thống thông tin khác của tỉnh. 100% báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực ngành phục vụ việc chỉ đạo, điều hành đều được Sở thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng như hệ thống Quản lý văn bản điều hành, phần mềm báo cáo thống kê của Bộ VHTTDL, báo cáo CCHC hàng quý trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Cung cấp cơ sở dữ liệu về TTHC của ngành VHTTDL đã được phê duyệt trong năm để đồng bộ với cơ sở dữ liệu tỉnh; được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang Thông tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp khai thác, tra cứu. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Sở đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ CCVC về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ thi đua quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn ngành; Tiếp tục rà soát và thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC của Sở; Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong ngành; tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân; Nâng cao trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí cán bộ theo kế hoạch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, CCVC; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; Thường xuyên chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời, nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả công tác CCHC nằm trong tốp Tốt của tỉnh.

VD

Print
588 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top