CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị

275 Lượt xem

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động với những nhiệm vụ cần triển khai.

Theo đó, Chương trình hành động tập trung vào thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể, đó là:

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao, trên cơ sở đó sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực thể dục, thể thao; rà soát, kiến nghị sửa đổi các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tiền lương, thưởng, bảo hiểm, chế độ ưu đãi về học tập, việc làm, chữa trị chấn thương và các chế độ, chính sách khuyến khích, đãi ngộ và thu hút nhân tài trong hoạt động thể thao thành tích cao. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược.

-Tăng cường phân cấp quản lý thể dục, thể thao cho các địa phương, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp về thể dục, thể thao. Đẩy mạnh sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục, thể thao theo hướng tự chủ, phát huy hiệu quả sử dụng, khai thác các thiết chế, công trình thể thao. Chú trọng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bạo lực, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao.

-Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo cơ hội cho mọi người tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí. Xây dựng hệ thống chỉ số rèn luyện, đánh giá thể lực con người Việt Nam. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học và lựa chọn nhân tài thể thao trong học sinh, sinh viên. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, người cao tuổi, người lao động trong các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo.

-Tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên; đổi mới hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. Ưu tiên nguồn lực, có cơ chế chính sách phù hợp để phát triển các môn thể thao trọng điểm, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích của Thể thao Việt Nam tại các Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao thế giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chú trọng việc học tập văn hóa, chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho vận động viên. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, tổ chức thi đấu, chuyển nhượng vận động viên hợp pháp.

-Tăng cường hợp tác về thể dục, thể thao với các đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện, các nước bạn truyền thống, hướng đến hợp tác thực chất và hiệu quả trong công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học thể thao, trao đổi chuyên gia, hợp tác đào tạo cán bộ, vận động viên, nghiên cứu khoa học công nghệ, y học thể thao. Tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các liên đoàn thể thao quốc gia với liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng.

-Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về tác dụng của hoạt động thể dục, thể thao; truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học, coi giáo dục thể chất là biện pháp giáo dục quan trọng nhằm phát triển thể lực, tầm vóc, rèn luyện kỷ luật và ý chí, bản lĩnh vượt khó đối với thế hệ trẻ, nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

-Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, y học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách kết hợp với các biện pháp xã hội hóa để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thành tích cao; phòng, chống sử dụng Doping trong hoạt động thể thao; chữa trị, phòng ngừa chấn thương, phục hồi chức năng; kiểm tra, đánh giá thể chất và hướng dẫn phương pháp tập luyện, dinh dưỡng đúng cách cho người tập luyện thể thao.

-Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ưu tiên đầu tư một số cơ sở trọng điểm về đào tạo, huấn luyện chất lượng cao; hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, cơ sở nghiên cứu khoa học và y học thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cung cấp các dịch vụ thể dục, thể thao.

-Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

KC

Print
275 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top