CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020

12744 Lượt xem

Để đường lối, chính sách về TDTT đi vào cuộc sống, một trong những giải pháp mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lựa chọn là tổ chức vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.

Thực hiện tư tưởng của Bác Hồ về Thể dục thể thao, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra đường lối, chính sách về phát triển thể dục thể thao thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến 2020, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở nước ta trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đường lối, chính sách về TDTT đi vào cuộc sống, một trong những giải pháp mà Bộ VHTTDL lựa chọn là tổ chức vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.

Cuộc vận động nhằm hướng tới mục đích: Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, qua đó nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý, suốt đời nhằm nâng cao sức khoẻ vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì nước thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với mục đích và ý nghĩa đó, ngày 24 tháng 3 năm 2012 Bộ Văn , Thể thao và Du lịch đã chính thức phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu triển khai Cuộc vận động này gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

 Để Cuộc vận động đạt được mục đích trên, một số nhiệm vụ đã được xác định và triển khai:

a) Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thể dục thể thao đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân.

b) Xây dựng, biên soạn tài liệu hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác dụng của luyện tập thể dục thể thao nhằm động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

c) Tổ chức các hình thức tập luyện thể dục thể thao phong phú nhằm tạo ra phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.

Các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia tập luyện thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao.

d) Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục thể thao quần chúng. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, bản và xã.

Các cấp, các ngành triển khai xây dựng quy hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với quy hoạch phát triển chung của ngành, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát triển các cơ sở tập luyện thể dục thể thao cho cộng đồng, phát triển tài năng thể thao.

đ) Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục, thể thao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh; xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao trường học.

e) Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ.

g) Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất tham gia tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục thể thao ở cơ sở.

(còn tiếp)

Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng Tổng cục TDTT

Print
12744 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top