CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

633 Lượt xem

Sáng 11/4, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8  khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Image

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới (Ảnh: Văn Duy)

Tư tưởng, đạo đức và lối sống – lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động quần chúng tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được mở rộng và đi vào chiều sâu, với những tiêu chí cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đề cao giá trị đạo đức, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, làng bản, khu phố văn hóa của Việt Nam, loại bỏ dần những tập tục lỗi thời, lạc hậu. Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được phát triển rộng rãi, thể hiện ở sự gia tăng số lượng người tập thể dục thường xuyên, góp phần phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống lành mạnh. Các kết quả đáng tự hào của thể thao Việt Nam tại các giải quốc tế là động lực, cổ vũ tinh thần cho nhân dân.

Hệ thống pháp luật Ngành được tiếp tục hoàn thiện, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân, tích cực thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, ghi nhận và cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của nhân dân về văn hóa, đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhân dân – những chủ thể của văn hóa tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Đóng góp vai trò là phương tiện để thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa hoạt động văn hóa, thu hút đầu tư cho văn hóa, gia đình, từng bước triển khai chủ trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Văn học, nghệ thuật đã nắm bắt được dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân, có nhiều tác động tốt trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Văn học, nghệ thuật đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu tranh lên án cái xấu, các ác, sự biến chất thoái hóa về nhân cách, đời sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Lực lượng văn nghệ sĩ và văn nghệ các dân tộc thiểu số có bước phát triển. Sự xuất hiện lực lượng sáng tác trẻ với những khả năng sáng tạo và sự đa dạng về phong cách là dấu hiệu mới đáng trân trọng. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển; nhiều CLB văn học, nghệ thuật ra đời, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, khai thác, truyền bá các giá trị nghệ thuật cổ truyền và thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân ở cơ sở.

Image

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Văn Duy)

Tại Hội nghị, đã có 7 ý kiến, tham luận của các đại biểu, hầu hết đều tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bàn về những phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong những năm tiếp theo, tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chia sẻ: Trong thời gian tới, đứng trước những thách thức, bối cảnh chung của quốc tế và trong nước, ngành VHTTDL chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự, quốc phòng đến các cá nhân, tổ chức của người dân nói chung. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là những chủ thể văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo, có khả năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế. 

Đánh giá cao báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh đã xác định những vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, những lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đóng góp không nhỏ trong việc bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều đó, đặc biệt được thể hiện rõ nét ở lĩnh vực TDTT. Đối với Thể thao quần chúng, những năm qua đã làm rất tốt việc phát động toàn dân tập luyện TDTT rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thể thao thành tích cao đã và đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực, châu lục và một số môn thể thao đã vươn tầm thế giới tiêu biểu như môn Bóng đá nữ hay việc tổ chức thành công SEA Games 31 trên nhiều phương diện đã để lại dấu ấn đẹp, tiếng vang với cộng đồng quốc tế. Hoạt động Thể thao đã góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong thời kỳ mới và cũng chính những hoạt động thể thao đỉnh cao (tiêu biểu như môn Bóng đá nam, nữ) đã tạo nên một sức mạnh dân tộc gắn với những giá trị văn hóa vô cùng tốt đẹp từ ngàn năm của người dân Việt Nam. Điều này, cần được tiếp tục duy trì và phát huy ở những hoạt động, sự kiện thể thao lớn trong thời gian tới mà gần nhất là SEA Games 32. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng và phát huy tinh thần đại đoàn kết gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân. Kết hợp hài hòa giữa các hoạt động thường xuyên, hoạt động trọng điểm về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam…

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Nghĩa và góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

N.H

Print
633 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top