CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021”

4168 Lượt xem
Danh mục: News

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021”, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch số 95/KH-BVHTTDL ngày 12 tháng 1 năm 2021 về việc thực hiện Đề án trên trong năm 2021 với các nội dung, nhiệm vụ  cụ thể.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến gáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong năm 2021 bao gồm 10  nội dung: 1-Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng;  2-Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng  và xây dựng đạo đức liêm chính; 3-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng ; 4- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; 5- Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  6- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng ; kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng; 7 - Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng ; 8- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng chống tham nhũng ; 9- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; 10- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý – kinh tế - văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về phòng chống tham nhũng  và đạo đức liêm chính.

Để triển khai các nội dung trên, Bộ VHTTDL yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai một cách đồng bộ, có chọn lọc ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết theo nội dung kế hoạch  thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ và Đề án của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan đơn vị đã được giao nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng phải được triển khai thường xuyên, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Trong đó:

Thanh Tra Bộ: Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đồng thời lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, hoạt động kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính; Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế: Tham mưu tổ chức chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối  thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề văn học, nghệ thuật với phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức, liêm chính, liêm chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Thực hiện các nội dung tuyên truyền có chủ đề về phòng chống tham nhũng, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật. Đưa nội dung yêu cầu tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam. Tổ chức tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng theo hướng dẫn.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện lồng thep nội dung về Phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Triển khai và tiếp tục hướng dẫn địa pưh[ng trong việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề về phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Cụ Điện ảnh; Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Tổ chức các cuộc liên hoan thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Vụ Đào tạo: Hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ: Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử và các Báo, Tạp chí, Website của cac cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ: Tăng cường triển khai các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ: Tiếp tục phát động, tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trực thuộc tổ chức các phong tào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Với những nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai, kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng dưới các hình thức. 100% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận mối giới, hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn  mực của cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật vè phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL./.

Print
4168 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top