CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

929 Lượt xem
Danh mục: News

Thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 24/1/2022, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-BVHTTDL về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nươc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp phải có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kịp thời xử lý đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng, tiêu cực gây ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường nhận thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTN, tiêu cực, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này.

Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực nhất là công tác phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PCTN, tiêu cực phải bám sát chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL về: các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực. Trong đó nhấn mạnh thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giái pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN, Kinh nghiệm quốc tế về PCTN…Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN, mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính. Các sự kiện, vấn đề chính trị- pháp lý- kinh tế, văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN.

Các giải pháp PCTN, tiêu cực

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực, trong đó: Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản công. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, trực tiếp giải quyết các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại cơ sở theo thẩm quyền, giải quyết  dứt điểm không để đơn thư vượt cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân chưa nghiêm.

Phát  hiện và xử lý hành vi tham nhũng

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong năm.

Công tac thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác CCHC, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở Kế hoạch Công tác PCTN năm 2022 của Bộ, xây dựng và ban hành Kế hoạch Công tác PCTN năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Quý 1, 06 tháng, 09 tháng, báo cáo năm về công tác PCTN và gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ. Nội dung báo cáo định kỳ về công tác PCTN thực hiện theo Mẫu báo cáo số 03 và Biểu mẫu phụ lục số liệu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

VD

Print
929 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top