CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ban chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2023 – 2028 có hai đại diện của Cục TDTT

754 Lượt xem

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2023 - 2028 diễn ra vào ngày 14/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ với sự tham gia 198 đại biểu đại diện cho 5.000 công đoàn viên chức của 67 tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Công đoàn Bộ, ông Trần Huy Toản - Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn Bộ VHTTDL báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2017 - 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở cơ bản đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên; đặc biệt đã phát động các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho đoàn viên, công đoàn thi đua lao động sáng tạo, thực hiện đúng phương châm Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2023: “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động -  hướng về cơ sở”. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn Bộ VHTTDL cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra các đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm triển khai một cách hiệu quả hơn công tác Công đoàn ở nhiệm kì mới.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bộ VHTTDL xác định luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam, nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm thực thi công vụ; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, chuyên nghiệp, tận tụy; có khả năng tập hợp, thu hút CBCCVCLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Bộ vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tích cực phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua do Bộ VHTTDL và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, giữ vững đoàn kết, tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác công đoàn.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống, đồng sức đồng lòng, phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và sự nghiệp phát triển bền vững của ngành VHTTDL.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: trong những năm qua, hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL luôn được ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên CBCCVCNLĐ học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành VHTTDL. Nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng lưu ý và bổ sung một số ý kiến vào dự thảo phương hướng hoạt động trong nhiệm kì 2023-2028. Trước hết, cần tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn Bộ trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCCVCNLĐ tin tưởng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL và của các cơ quan, đơn vị. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Công đoàn Bộ cần đồi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCNLĐ tham gia; Thường xuyên chỉ đạo công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

Thống nhất với các ý kiến của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch công đoàn viên chức Việt Nam chia sẻ với những khó khăn mà Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2017 – 2023 phải đối mặt trong đó có đại dịch Covid19. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết và thống nhất cao, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2017 – 2023 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả trên, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2023 – 2028 cần đổi mới mỗi ngày, phải đổi mới từ cấp cơ sở. Lựa chọn nội dung, kế hoạch hoạt động từ nhu cầu của CBCCVCNLĐ. Phải là một tổ chức Công đoàn của người lao động, do người lao động và vì người lao động, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là tổ chức chăm lo đời sống của người lao động.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa, tiếp tục hun đúc sức mạnh tập thể, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân tiếp tục sáng tạo và cống hiến, đặc biệt là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn, sinh hoạt công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phụng sự, cống hiến, có trách nhiệm cao với công việc tới mỗi công đoàn viên. Công đoàn Bộ VHTTDL phải thực sự là cầu nối gắn kết các công đoàn viên, giữa các cấp công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền để phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành VHTTDL nói riêng.

Đại hội cũng tiến hành bầu và nhất trí thông qua Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí cùng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam gồm 8 đồng chí.

Theo đó, Cục TDTT góp mặt hai đại diện vào Ban chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2023 - 2028 gồm: ông Tô Hiến Hân - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục TDTT và ông Tạ Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình.

Những hình ảnh của Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kì 2023 - 2028

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.T, ảnh Văn Duy

Print
754 Đánh giá bài viết này:
2.0

Contact author

x

Tin tức khác

Thể thao thành tích cao

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top