TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm quán triệt đến toàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhận thức ngày càng sâu sắc nội dung kế hoạch số 35-KH/TU ngày 03/7/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về "Triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, llói sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo.

Cùng với đó, thường xuyên giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, lớp tập huấn nghiệp vụ, tổ chức và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề... Biến nhận thức thành hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng gương mẫu học tập, chủ động cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng theo quy định; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng. Lấy kết quả rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành các quy định cụ thể nội dung về đạo đức, lối sống, nêu gương đối với cán bộ, đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể; coi đây là tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch và lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, tập thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.

Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân, báo cáo với chi bộ theo các nội dung hướng dẫn của Trung ương về: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức kỷ luật;việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng...

Kế hoạch cũng ghi rõ, đối với công chức phải thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lằng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thi hành công vụ. Trong văn hóa giáo tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sử, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

Hàng năm, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch của Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của đơn vị đồng thời tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận, trong cơ quan, đơn vị; quyết liệt chỉ đạo tạo nên sự chuyển biến thật sự rõ nét trong việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

KC

Print
1067 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top