TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được các cấp ủy quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đang dần đi vào nề nếp. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đoàn thể. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước. Toàn ngành VHTTDL đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.


100% các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa luôn chú trọng đề ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn tại, khó khăn, nhất là những vấn đề bức xúc của người dân; các đơn vị luôn tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, qua đó, xuất hiện nhiều cách làm, mô hình hay về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động; phong trào tổ chức Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;...


Phát huy những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 03, trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa sẽ tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc tập trung vào sửa đổi phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ chủ chốt; quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, kéo dài, dư luận quan tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác đánh giá cán bộ. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Sở VHTTDL Khánh Hòa sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, phải chú trọng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nội dung đột phá, các cấp ủy cần chỉ đạo, định hướng cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình quản lý, rà soát vấn đề còn hạn chế, tồn tại, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Hai là, tiếp tục phát động, động viên cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, vận động viên hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trung ương tổ chức. Qua các tác phẩm sẽ giới thiệu, truyên truyền nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Ba là, thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác theo các lĩnh vực như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước... Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua khen thưởng.

Bốn là, tổ chức một số hoạt động (tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, triển lãm, văn hóa văn nghệ...) thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Năm là, tiếp tục triển khai việc đăng ký của cá nhân sau học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017; bằng những việc làm, hành động cụ thể, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới noi theo.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, uốn nắn những hạn chế yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào tập luyện TDTT cũng được đẩy mạnh trên khắp địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, toàn tỉnh hiện có hơn 395.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chiếm tỷ lệ 32,77% trên tổng số dân; số gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao hơn 83,5 nghìn hộ, chiếm 30,76% tổng số hộ. Năm 2016, thể thao Khánh Hòa tham gia 15 giải thể thao cấp quốc gia, tổ chức 22 giải cấp tỉnh… Toàn tỉnh hiện có 4 liên đoàn, 12 tổ chức hội, câu lạc bộ thể thao với số lượng hội viên hoạt động lên đến hàng chục nghìn người. Các tổ chức này góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao quần chúng ở tỉnh.


Lĩnh vực thể thao thành tích cao, Khánh Hòa vẫn tiếp tục duy trì sự đầu tư ở một số môn thế mạnh như: bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng đá (futsal, chuyên nghiệp), bóng bàn, điền kinh, khiêu vũ thể thao, thể hình và các môn võ thuật… với hơn 400 vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư đang tập luyện. Thể thao thành tích cao tỉnh năm qua là đạt được 216 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao 13,6% (chỉ tiêu 190 huy chương), có 29 huấn luyện viên, vận động viên được tập trung vào đội tuyển quốc gia. 

KC

Print
1678 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top