TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sóc Trăng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sóc Trăng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02 Tháng Năm 2012

Sóc Trăng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

7 chuẩn mực đạo đức cơ bản được xây dựng, gồm: Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; Tôn trọng pháp luật, kỷ cương; Đoàn kết, nhân ái; Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

22 Tháng Tư 2012

Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Chiều 20/4, Bộ VHTTDL đã tiến hành phố biển kế hoạch tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể các cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Ngành VH,TT&DL Long An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

Ngành VH,TT&DL Long An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

02 Tháng Mười Hai 2011

Ngành VH,TT&DL Long An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An

Chiều ngày 30/11/2011 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng bộ cơ sở phối hợp cùng Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

21 Tháng Mười Một 2011

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hôi, đầu tháng 11 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bộ VH,TT&DL ban hành kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ VH,TT&DL ban hành kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20 Tháng Chín 2011

Bộ VH,TT&DL ban hành kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vừa qua Bộ VH,TT&DL đã ban hành kế hoạch số 16-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT

22 Tháng Sáu 2011

Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT

Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau sự kiện trọng đại ấy chưa đầy 4 tháng, ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14-SL thành lập Nha Thể dục Trung ương (thuộc Bộ Thanh niên lúc đó) - bộ máy đầu tiên của ngành TDTT cách mạng nước ta.
Bác Hồ với thể thao

Bác Hồ với thể thao

24 Tháng Năm 2011

Bác Hồ với thể thao

Trong những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Thể dục Thể thao nước nhà đã đạt được những thành tích đáng mừng về các mặt: Thể dục thể thao quần chúng, Thể thao thành tích cao, công tác đào tạo cán bộ TDTT... giúp cho TDTT Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình ở Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

08 Tháng Tư 2011

Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

Trong những năm gần đây, ngành TDTT Quảng Bình đã từng bước phát triển mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi, phong trào tập luyện TDTT thu hút mọi lứa tuổi tham gia tạo được sân chơi lành mạnh trong nhân dân.
Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

28 Tháng Chín 2010

Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sau 4 năm triển khai và thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tiết kiệm và tinh thần tương thân, tương ái... đã giúp cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị có những chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

01 Tháng Bảy 2010

Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

23 Tháng Sáu 2010

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà tên tuổi cùng những phẩm chất cao đẹp của Người vang khắp năm Châu. Người là một nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn, một nhà báo vĩ đại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động báo chí.
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

16 Tháng Sáu 2010

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Theo đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào một số nội dung, công việc chính.
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

16 Tháng Sáu 2010

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Ngoài 3 nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra đã đề cập đến ở trên, còn có 2 nội chính. Đó chính là giải quyết tốt mối quan hệ với dân; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.
TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

05 Tháng Sáu 2010

TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể phong trào TDTT của Lào Cai từng bước phát triển mạnh mẽ ở khắp các địa phương, thu hút mọi lứa tuổi tham gia với những nội dung phong phú như: Cầu lông, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng đá, Thể dục dưỡng sinh, Bơi lội... đến các hoạt động TDTT giữa giờ của học sinh, sinh viên và các môn TDTT thành tích cao như: Điền kinh, Boxing, Taekwondo, Wushu....
Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

05 Tháng Sáu 2010

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã đi xa nhưng để lại cho dân tộc ta di sản tinh thần to lớn. Những tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành chọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân, trong đó, Người quan tâm nhiều nhất đó là nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh".
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

28 Tháng Năm 2010

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xât dựng và bảo vệ đất nước.
"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

19 Tháng Năm 2010

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là tấm gương sáng ngời về đạo đức, tác phong, lối sống mà Bác còn là tấm gương sáng về rèn luyện sức khoẻ. Vì vậy, có thể khẳng định, trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về Thể dục thể thao có vị trí quan trọng, có giá trị cao trong nền văn hóa thể chất nước ta…
Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

19 Tháng Năm 2010

Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, Trang tin TDTT Việt Nam xin đăng tải một số chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khỏe do CTV Hải Hoà sưu tầm.
Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

17 Tháng Năm 2010

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

Các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhằm tạo ra không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta noi gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV; triển khai đồng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của khu vực miền Trung.
Bắt đầu123456810

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top