TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang với phong trào “Kể chuyện về Bác Hồ”

Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang với phong trào “Kể chuyện về Bác Hồ”

12 Tháng Hai 2013

Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang với phong trào “Kể chuyện về Bác Hồ”

Đối với Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ còn lại việc học tập thường xuyên của từng đảng viên, cán bộ, công chức viên chức mà đã phát động trở thành buổi sinh hoạt hàng tuần của tất cả các cán bộ, công chức viên chức và người lao động vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Sở VHTTDL với Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sở VHTTDL với Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

22 Tháng Giêng 2013

Sở VHTTDL với Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức (CCVC) và người lao động trong toàn ngành, Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
TDTT là một công tác cách mạng

TDTT là một công tác cách mạng

20 Tháng Mười Hai 2012

TDTT là một công tác cách mạng

Đó chính là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Chính vì vậy mà ngay sau khi nước nhà giành được độc lập mới chưa đầy 4 tháng, Người đã ký sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương - Cơ quan đầu tiên của ngành TDTT.
Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”

Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”

06 Tháng Mười Hai 2012

Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”

Nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, ngày 5/12, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.
Ngành VHTTDL Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngành VHTTDL Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

28 Tháng Mười Một 2012

Ngành VHTTDL Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngành VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2012 - 2015.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà giáo dục vĩ đại!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà giáo dục vĩ đại!

15 Tháng Mười Một 2012

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà giáo dục vĩ đại!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam không chỉ được biết đến là một danh nhân văn hoá kiệt xuất được thế giới công nhận. Ở Người hội tụ đầy đủ những tinh hoa của nhân loại. Người không chỉ là nhà lãnh đạo tài ba, một nhà Báo, nhà Văn... mà còn là một nhà giáo dục vĩ đại.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW

06 Tháng Mười 2012

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị. Theo đánh giá, nhận xét của Ban Tuyên Giáo Trung ương, các cấp uỷ, các ngành và nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều cách làm hay sáng tạo và đạt được những kết quả đáng biểu dương...
Đạo đức Hồ Chí Minh: sáng mãi muôn đời

Đạo đức Hồ Chí Minh: sáng mãi muôn đời

17 Tháng Chín 2012

Đạo đức Hồ Chí Minh: sáng mãi muôn đời

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam - một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Ở chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa công và tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Đó là sự hoà quyện nhuần nhuyễn, của sự chắt lọc tinh tuý. Bởi vậy, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của đạo đức - văn minh của nhân loại.
Kết quả một năm thực triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Kết quả một năm thực triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

11 Tháng Chín 2012

Kết quả một năm thực triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được ban hành ngày 14/5/2011 và chính thức được triển khai thực hiện từ giữa năm 2011. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được chỉ đạo thường xuyên và không bị gián đoạn và sau 1 năm thực hiện, công tác này đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
Đoàn thanh niên Sở VHTTDL Đắk Lắk học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Sở VHTTDL Đắk Lắk học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15 Tháng Tám 2012

Đoàn thanh niên Sở VHTTDL Đắk Lắk học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những tháng đầu năm 2012, đoàn thanh niên Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, các giải thể thao chào mừng những ngày Lễ lớn của dân tộc để tạo nên không khí vui tươi, tăng cường tình đoàn kết giữa các đoàn viên trong toàn Sở. Thông qua các hoạt động đó không ngừng đẩy mạnh phong trào "Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong toàn thể đoàn viên thanh niên của Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk.
Học tập theo gương Bác về tư cách người Đảng viên

Học tập theo gương Bác về tư cách người Đảng viên

18 Tháng Bảy 2012

Học tập theo gương Bác về tư cách người Đảng viên

Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang hướng về việc thực hiện Nghị Quyết TW 4, (khóa XI) về : “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì quan điểm, tư cách người Đảng viên của Bác luôn là tấm gương sáng cho những thế hệ sau noi theo.
Đảng uỷ Sở VHTTDL Kiên Giang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng uỷ Sở VHTTDL Kiên Giang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

25 Tháng Sáu 2012

Đảng uỷ Sở VHTTDL Kiên Giang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung của Kế hoạch chia làm 2 phần: Các hoạt động triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 và xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, kế hoạch thực hiện của tổ chức Đảng.
Sơ kết kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2012

Sơ kết kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2012

18 Tháng Sáu 2012

Sơ kết kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2012

Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu được những kết quả khả quan bước đầu có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo niềm tiên đối với việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Sở VHTTDL Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15 Tháng Sáu 2012

Sở VHTTDL Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Thường xuyên tuyên truyền giáo dục về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện Di chúc của Người sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Đẩy mạnh việc học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả bước tiếp theo của cuộc vận động; Tổ chức các hoạt động thiết thực để đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót để cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực.
Đảng bộ Sở VH,TT&DL Kon Tum tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Sở VH,TT&DL Kon Tum tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

21 Tháng Năm 2012

Đảng bộ Sở VH,TT&DL Kon Tum tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/05/1890 - 19/05/2012), chiều ngày 18/05/2012, tại rạp chiếu phim 16/3 thành phố Kon Tum, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đã tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012.
Cán bộ, HLV, VĐV ngành TDTT: Nguyện mãi mãi làm theo lời Bác dạy

Cán bộ, HLV, VĐV ngành TDTT: Nguyện mãi mãi làm theo lời Bác dạy

20 Tháng Năm 2012

Cán bộ, HLV, VĐV ngành TDTT: Nguyện mãi mãi làm theo lời Bác dạy

Nhìn lại chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển những thành tựu mà TTVN đạt được đều bắt nguồn từ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người khai sinh ra nền Thể thao cách mạng. Thời gian trôi qua, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng những lời dạy của Người luôn còn nguyên giá trị, trường tồn và mãi mãi. Với lòng biết ơn vô hạn và lòng tự hào sâu sắc, cán bộ, HLV, VĐV ngành TDTT nguyện mãi mãi làm theo lời Bác dạy.
Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

18 Tháng Năm 2012

Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Hầu hết ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, trong thời gian tới, cần đưa việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, liên tục, sao cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đảng Bộ Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh  tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW

Đảng Bộ Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW

16 Tháng Năm 2012

Đảng Bộ Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW

Tiếp tục tăng cường ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức đến từng cán bộ, đảng viên của Sở để từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2012.
Tăng cường triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới từng cán bộ của Sở VHTTDL Bạc Liêu

Tăng cường triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới từng cán bộ của Sở VHTTDL Bạc Liêu

08 Tháng Năm 2012

Tăng cường triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới từng cán bộ của Sở VHTTDL Bạc Liêu

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này, Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu cũng xác định 5 nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện
Bắt đầu123457910

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top