TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Điện Biên với nhiều biện pháp tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW

Ngành VHTTDL Điện Biên với nhiều biện pháp tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW

03 Tháng Tư 2020

Việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”ở ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng biểu dương.

Sở VHTTDL Hà Tĩnh sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Sở VHTTDL Hà Tĩnh sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

01 Tháng Tư 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong hơn 3 năm qua, ngành VHTTDL Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Thông qua những việc làm, hành động cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các đơn vị, đặc biệt vai trò nêu gương của người đứng đầu, qua đó góp phần vào sự thành công chung của toàn ngành.

Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

12 Tháng Ba 2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá 50 năm thực hiện di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang: hiệu quả từ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang: hiệu quả từ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

25 Tháng Hai 2020

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang đã và đang trở thành một trong những địa phương trong cả nước thực hiện có hiệu quả và ngày càng được đông đảo các cá nhân, đơn vị trong và ngoài công lập tích cực hưởng ứng thi đua, lập thành tích hướng tới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngành VHTTDL Phú Thọ chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngành VHTTDL Phú Thọ chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

04 Tháng Hai 2020

Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã đạt được kết quả tích cực, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện triển khai Chỉ thị 05.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác"

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác"

25 Tháng Mười Hai 2019

Từ năm 2016, sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào triển khai thực hiện, các cấp lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương luông quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Sau 3 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo ra đợt chính trị sâu rộng trong toàn ngành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công những nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

24 Tháng Mười Hai 2019

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn số105-HD/BTGTW. Theo hướng dẫn này, công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 sẽ tập trung vào 6 nội dung cụ thể.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

20 Tháng Tám 2019

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về " đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về ý nghĩa to lớn của Chỉ thị này, đồng thời thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU của Bộ VHTTDL, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực
Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

09 Tháng Bảy 2019

Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Tổng cục. Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành VHTTDL ngày càng phát triển
Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

17 Tháng Sáu 2019

Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; Người là tấm gương sáng để mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
 Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

20 Tháng Năm 2019

Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Với định hướng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của mỗi chi ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

11 Tháng Tư 2019

Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL, đặc biệt là việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng, các môn thể thao dân tộc.
Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

28 Tháng Hai 2019

Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương,  Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành VHTTDL Trà Vinh đã triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Trong 3 năm 2016-2018, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, ngành VHTTDL Trà Vinh đã quán triệt nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả khả quan.
Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

01 Tháng Hai 2019

Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, viên chức, người lao động ngành VHTTDL Cà Mau - nơi địa đầu Tổ quốc đã không ngừng nỗ lực triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên.
Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22 Tháng Giêng 2019

Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 2125-CV/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện một số nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW”, trong năm 2018, cuộc vận động được triển khai tập trung vào chủ đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", ngành VHTTDL Ninh Thuận đã triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ. Nhờ đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

19 Tháng Giêng 2019

Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội, từ cơ quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc... Với nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao tinh thần tự giác, ý thức phục vụ nhân dân và đưa đơn vị trở thành một trong những điển hình về việc học tập theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

07 Tháng Giêng 2019

Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL Quảng Trị luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên cũng như người lao động ở mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và xã hội.
Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

27 Tháng Mười Hai 2018

Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, Bắc Ninh trong những năm qua hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020. Cuộc vận động đã thực sự đi sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống quần chúng nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân trong tỉnh.
 Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

19 Tháng Chín 2018

Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng của Sở VHTTDL tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.
245678910Sau

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top