TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Sở VHTTDL Thái Nguyên

1993 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 15/5/2016, Đảng bộ Sở VHTTDL Thái Nguyên đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, khoa học. Sau 4 năm triển khai, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Sở VHTTDL, lãnh đạo Sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Thái Nguyên đã tổ chức trên 80 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh (Ảnh: N.Ánh)

Trong những năm qua, các cấp ủy của Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Đảng bộ Sở đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên đều xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. Sở đã quan tâm rà soát, xây dựng các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, 100% số chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ, đảng bộ bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp được 51 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 74 đảng viên dự bị, giới thiệu 51 quần chúng ưu tú dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 36 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 34 đồng chí được cử học bồi dưỡng lý luận chính trị; 06 đảng viên tham gia bồi dưỡng cao cấp chính trị, 100 % cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, vượt chỉ tiêu về số lượng cán bộ, đảng viên được nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị. Đảng bộ nhiều năm liền được Đảng ủy Khối công nhận hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 7 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng bộ Sở, Đảng bộ Khối biểu dương khen thưởng.

Công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng được thực hiện đúng quy định. Hằng năm, cấp ủy của Đảng bộ thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề, gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcòn được lồng ghép trong các chương trình kiểm tra, giám sát khác của các cấp ủy. Đảng bộ Sở đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát và kiểm tra đột xuất các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện; đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.

Hàng năm Sở cũng tiến hành xây dựng các Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định cũng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Theo đó, từ 2016 đến nay không có đảng viên thuộc Đảng bộ bị xử lý kỷ luật vì vi phạm tham nhũng, lãng phí. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định cùng với đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nâng cao thu nhập, quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Cũng trong 4 năm qua, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí của Sở duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chất lượng tốt; tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm đến việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan.

Những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ của Sở, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Theo đó, ở các lĩnh vực mà Sở quản lý thu được nhiều kết quả khả quan, hiện nay tỉnh Thái Nguyên có 787 điểm di tích trong đó: đã được công nhận 01 di tích quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 49 di tích cấp quốc gia, 212 di tích cấp tỉnh; 17 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Nhiều chương trình nghệ thuật được đầu tư đã đạt được những giải cao tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật toàn quốc. Trong nhiệm kỳ có 04 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, nâng tổng số nghệ sĩ ưu tú thuộc ngành hiện đang công tác là 11; Hoàn thành các chỉ tiêu về biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng vùng cao, cấp sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đa dạng hóa các loại hình thư viện, tủ sách, kết nối các hoạt động thư viện tỉnh với thư viện huyện và tủ sách cơ sở, tủ sách các cơ quan, trường học; xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Toàn tỉnh có 291.633 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90.57%; 2.650 xóm (thôn, làng, bản), tổ dân phố được công nhận danh hiệu Xóm (thôn, làng, bản), tổ dân phố văn hoá, đạt 91.28%; 1.535 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 94.40%. Thực hiện 02 tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả năm 2019 có 101/139 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 72,66%; 135/139) xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 97,12%.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh. Tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt 29,9%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 23 %; 100% số trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng; 85% số trường học các cấp thực hiện chương trình ngoại khoá có nề nếp; 100% cán bộ chiến sỹ quân đội, công an rèn luyện thân thể thường xuyên; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII; tham gia thi đấu 11 môn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, đạt 31 huy chương các loại (07HCV, 09 HCB, 15HCĐ), xếp thứ 21/65 tỉnh, thành (và xếp thứ 02/19 tỉnh miền núi); vượt 4 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức, phối hợp tổ chức 22 giải thể thao toàn quốc và khu vực; 86 giải thể thao cấp tỉnh; 130 giải thể thao các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Thể thao thành tích cao được duy trì, trong đó tập trung các môn thể thao thế mạnh của tỉnh, đạt 1.925 huy chương, trong đó: 507 huy chương vàng, 621 huy chương bạc, 797 huy chương đồng; có 133 vận động viên đạt kiện tướng, 373 vận động viên cấp 1 quốc gia, Cung cấp 80 VĐV cho đội tuyển quốc gia; nhiều vận động viên đạt được thành tích cao tại các giải thể thao thế giới và khu vực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao về huy chương và đẳng cấp vận động viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở sẽ tập trung tổ chức quán triệt và đưa nội dung Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ ở tổ chức đảng, chi bộ; Tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra giải pháp nhằm khắc phục theo hướng xác định rõ nội dung, cách thức thực hiện và thời gian hoàn thành; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm.

Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong đơn vị xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động, bản cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đăng ký việc làm theo Bác; quan tâm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân đã đăng ký tại sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, đoàn thể hằng tháng. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tập trung rà soát, bổ sung quy chế, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đi cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, phát huy dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện, xây dựng, tuyên truyền quảng bá các điển hình tiên tiến, mô hình làm tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng..

 

 

 

KC 

 

 

 

Print
1993 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top