TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương

1639 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng cùng nghiên cứu, thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; quán triệt nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Qua 5 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm được Đảng ủy Sở thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Trong 5 năm, nhiều chuyên đề đã được tổ chức như: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Sau các đợt học tập chuyên đề đã triển khai cho đảng viên, CCVC viết thu hoạch, trao đổi, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn định kỳ để toàn thể CBCCVC, đảng viên và đoàn viên công đoàn được tham gia  và liên hệ thực tế với bản thân, trách nhiệm công tác được phân công.

Trong tổ chức thực hiện nhiều chi bộ trực thuộc đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đảng bộ xây dựng và thực hiện các chuẩn mực, đạo đức trong tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đáng chú ý, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác; đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

Ngoài việc tổ chức học tập các chuyên đề, Sở VHTTDL Bình Dương còn đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, Công đoàn cơ sở và của cơ quan thông qua các hình thức đọc hoặc kể các mẩu chuyện về Bác, giới thiệu các tác phẩm của Bác, phổ biến quán triệt các văn bản mới liên quan, sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện.v.v.. Đồng thời, đã tiếp tục triển khai và đáng giá thường xuyên việc thực hiện Chương trình hành động của Chi bộ về việc kết hợp thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm và kết quả thực hiện các biện pháp tiếp tục khắc phục các điểm còn hạn chế đã xác định qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Với những chuyển biến về nhận thức cũng như hành động trong đạo đức, lối sống, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được được Đảng ủy Khối tặng giấy khen vì đã có thành tích trọng việc triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra; 03 cá nhân: Đ/c Lê Hữu Phước, Võ Kim Phụng, Văn Thị Thùy Trang. Các tập thể và cá nhận được Đảng ủy Sở tặng giấy khen gồm: Chi bộ Thư viện, Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính, Chi bộ Trường Năng thiếu Thể dục thể thao và 20 cá nhân là đảng viên và quần chúng của các chi bộ.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các chương trình trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục đổi mới, nâng cao và tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh với những biểu hiện, việc làm lệch lạc, cảnh giác, đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng các chuyên đề học tập, hướng dẫn vận động các cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu để quần chúng noi theo.

Theo ông Nguyễn Phú Yên - Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL Bình Dương: để nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, BCH Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy mà trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị; tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc 8 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW và sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ và cuối cùng là gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

VD

Print
1639 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu
Sau những kết quả tích cực thu được tại phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games 11, sáng nay 25 tháng 2 năm 2021, phiên họp lần thứ...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31
Để kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm...

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games
Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ hai Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021 tại Tổng cục TDTT, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top