TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

1669 Lượt xem

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Cựu chiến binh và đoàn thanh niên trong Sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc triển khai được tổ chức chặt chẽ, chu đáo từ việc thành lập bộ phận giúp việc cho Ban chấp hành Đảng ủy, xây dựng quy chế làm việc đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện.

Nhận thức và tiếp thu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các cấp ủy, chi bộ, các đơn vị trực thuộc gồm 23 chi bộ cơ sở, 1 Đảng bộ bộ phận của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng bộ triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Đơn vị phát động các phong trào thi đua có nội dung cụ thể gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời.

Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015 bằng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận từng nội dung của chuyên đề, lồng ghép giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài báo, bài viết về học tập và làm theo tấm gương của Bác; tổ chức cuộc thi kể chuyện về gương người tốt, việc tốt...

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chi bộ, các đơn vị trực thuộc đã đưa các nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc họp giao ban và lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng đơn vị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao cũng như trong cuộc sống.

Hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nghiêm túc xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy chi bộ đã chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, gắn đánh giá kết quả đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm; đồng thời, gắn với việc triển khai thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm nảy sinh trong đơn vị, từ đó kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, chú trọng nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên học tập phong cách làm việc và chuẩn mực đạo đức của Bác, làm tác động tích cực đến nhận thức tư tưởng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đảng ủy cũng chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn theo từng năm.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi đôi với việc theo dõi, giám sát từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng nội dung đăng ký.

Qua quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch biểu dương, khen thưởng. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch của các cấp ủy Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ ngành VH-TT&DL xác định là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ Ngành VH-TT&DL đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và đã tạo ra nhiều nét mới trong tư tưởng của các cán bộ đảng viên, từ nhận thức đến hành động đã có sự chuyển biến rõ rệt; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm với công việc được nâng lên; việc đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn, tính xây dựng cao hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ, Cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là vẫn còn nhiều đơn vị chưa chú trọng phát hiện, tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến; việc đăng ký chuẩn mực của tập thể, cá nhân còn mang tính chung chung, hình thức...

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển  văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh với những biểu hiện, việc làm lệch lạc, cảnh giác, đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; phấn đấu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu; để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

HP

Print
1669 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu
Sau những kết quả tích cực thu được tại phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games 11, sáng nay 25 tháng 2 năm 2021, phiên họp lần thứ...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31
Để kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm...

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games
Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ hai Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021 tại Tổng cục TDTT, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top