TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

1888 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 4/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 – KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, BGĐ Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội đã tích cực triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ quan đơn vị. Điều đó góp phần quan trọng tạo nên hiệu quả thiết thực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động trong việc học tập về tư tưởng cũng như làm theo tấm gương đạo đức trong sáng, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngành văn hóa, thể thao Hà Nội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc triển khai các lớp quán triệt Nghị quyết số 03-CT/TW bằng những nội dung, chuyên đề phong phú như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Trong giai đoạn 5 năm đầu thực hiện cuộc vận động (từ 2011-2015), toàn ngành tập trung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó tấm gương suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị…đã trở thành những chuyên đề được tuyên truyền rộng rãi trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Qua đó nâng cao được vai trò, trách nhiệm và bổn phận của những người làm công tác văn hóa, thể thao. Như Bác từng căn dặn “văn hóa là một mặt trận và những cán bộ văn hóa chính là những chiến sỹ trên mặt trận ấy”.

Để việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và mang tính lâu dài, Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực chung và chuẩn mực riêng cơ bản đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên trong ngành một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ như: Sống có lý tưởng cao đẹp, vì nước vì dân, vì con người, trung thực tự trọng, trong sáng giản dị, khiêm tốn, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, đoàn kết nhân ái…

Nhiều chi bộ, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Phòng Thể thao quần chúng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm trong hoạt động TDTT nói chung, trong thi đấu thể dục thể thao nói riêng theo tinh thần đoàn kết – trung thực – cao thượng, để thể thao luôn là sân chơi lành mạnh cho mọi người nhằm nâng cao thể lực, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lĩnh vực du lịch đã thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đưa hoạt động du lịch đến với quần chúng nhân dân, xây dựng Hà Nội thành thành phố du lịch, là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. Phòng Quản lý Di sản lại học tập Bác trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa bằng những hoạt động cụ thể, tiêu biểu nhất là việc thực hiện Đề án Tổng kiểm kê, bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể trên địa bàn Thủ đô.

Đó còn là việc Học tập và làm theo Bác trong việc nâng cao hơn nữa vai trò của hệ thống di tích Hồ Chí Minh của Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, là việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội của Bảo tàng Hà Nội. Đó còn là việc thực hiện một cách hiệu quả phương châm ba không – ba cần – ba quyết tâm của cán bộ, CNV Bảo tàng Hà Nội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhân dân một cách chu đáo, tận tình, phát huy dân chủ ở cơ quan…

Một cách cụ thể hơn, đó là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đông đảo các đoàn viên thanh niên ngành VHTTDL Hà Nội nhằm xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong thanh niên hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng cơ quan đơn vị đơn cử như Đoàn viên Bảo Tàng Hà việc học tập và làm theo bằng cách đề cao tính trung thực, trách nhiệm để những tài sản vật chất và tinh thần của Thủ đô và đất nước luôn được giữ gìn một  cách cẩn trọng nhất, bền lâu nhất. Đoàn viên Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội lại Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng tinh thần tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đoàn kết, thân ái trong cơ quan, với các đơn vị trong, ngoài ngành. Đoàn viên trong các chi đoàn thuộc Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội, các trường Năng khiếu TDTT của Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng việc tập luyện và thi đấu thể thao theo tinh thần trung thực cao thượng, nói đi đôi với làm và họ đã trở thành những cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế mỗi khi tham dự các sự kiện thể thao của khu vực, châu lục và thế giới....

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là chủ đề lớn nhất, xuyên suốt, được đảng ủy Sở VHTT Hà Nội triển khai trong toàn ngành, đề ra nội dung phấn đấu cả năm, theo từng thời gian cụ thể của 4 kỳ sinh hoạt, với những giải pháp, biện pháp phù hợp, rà soát, đánh giá rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt của các cán bộ, đảng viên, chi bộ, đơn vị trong toàn ngành. Qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác của đội ngũ những người làm công tác VHTTDL Thủ đô.

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành VHTT Hà Nội đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của Thủ đô nói riêng ngày càng xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, thể thao lớn nhất của cả nước.

Năm 2016 và các năm tiếp theo, nhân dân cả nước, trong đó ngành VHTT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hy vọng rằng, với những kết quả đã đạt được, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy và có thêm những cách làm sáng tạo, phù hợp hơn để cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Nhiều VĐV của Hà Nội đóng góp thành tích lớn cho nền thể thao nước nhà ở các giải đấu lớn khu vực và thế giới. Năm 2015, chỉ số về phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thành phố đạt số người luyện tập thể thao thường xuyên là 33%, 25% số hộ gia đình tập thể thao. Toàn thành phố có 3.180 câu lạc bộ TDTT…

Đặc biệt, trong 2015, các vận động viên Hà Nội đạt được tổng cộng 2.041 huy chương các loại trong đó: 1.743 Huy chương trong nước (742 HCV, 490 HCB, 511 HCĐ); 298 Huy chương quốc tế (122 HCV, 92 HCB, 84 HCĐ). Trong đó, ở đấu trường SEA Games 28, Thể thao Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là đơn vị chủ lực, giành tổng cộng 68 huy các loại, đạt tỷ lệ đóng góp lên tới 34,25% tổng số HCV của đoàn TTVN. Đặc biệt, VĐV Hà Nội đoạt HCV ở nhiều môn mũi nhọn Olympic cho đoàn Thể thao Việt Nam như Thể dục dụng cụ (4 HCV), Điền kinh (3 HCV), Kiếm (6 HCV), Rowing (3 HCV).

Hiện nay, Hà Nội nắm giữ nhiều môn thế mạnh, giữ vai trò nòng cốt của đội tuyển quốc gia như: Cầu mây, Vật, Wushu, Nhảy cầu, Taekwondo, Bắn súng, Bóng đá nữ, Điền kinh, Cử tạ, Đấu kiếm... Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2019 đóng góp 35 - 36% VĐV cho đoàn Việt Nam và có 2 HCV tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18; đảm bảo lực lượng nòng cốt của đoàn TTVN và đóng góp trên 30% tổng số HCV để đoàn Việt Nam giữ vững vị trí tốp 3 khu vực Đông Nam Á. Hà Nội phấn đấu giữ vị trí thứ nhất toàn đoàn tại các kỳ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

HP

Print
1888 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu
Sau những kết quả tích cực thu được tại phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games 11, sáng nay 25 tháng 2 năm 2021, phiên họp lần thứ...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31
Để kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm...

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games
Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ hai Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021 tại Tổng cục TDTT, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top