TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc sinh sống, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức không đồng đều... Vượt lên những khó khăn ấy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện  kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 07-10-2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn Trung ương và của tỉnh, các đảng ủy trực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn và đăng ký kế hoạch cá nhân về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và cá nhân.

Bước đầu đã nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, cách thức tiến hành triển khai thực hiện. Một số nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng.

Các chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn cá nhân đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng phù hợp với đơn vị. Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho thấy các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã được các tổ chức đảng đưa vào nội dung sinh hoạt tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát và làm mới các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ở trung tâm các huyện, thị, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường như: Mường Lay, Tuần Giáo… đã thay thế hơn 150 pa nô, khẩu hiệu cũ, nội dung không còn phù hợp.

Qua đó bước đầu đã tạo được hiệu ứng tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những năm tiếp theo, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

KC

Print
1620 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top