TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác"

1817 Lượt xem

Từ năm 2016, sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào triển khai thực hiện, các cấp lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương luông quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Sau 3 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo ra đợt chính trị sâu rộng trong toàn ngành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công những nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy, việc học tập và làm theo Bác thực sự đã và đang đi vào cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội. Các cấp ủy đã chủ động xây dựng nhiều mô hình học và làm theo Bác mang lại kết quả thiết thực. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.

Việc đưa nội dung “Học tập và làm theo Bác” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng về cơ bản đã trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã xây dựng quy định cụ thể nội dung họp định kỳ hàng tháng của chi bộ. Trong đó, chú trọng liên hệ, kiểm điểm kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức chung của cơ quan đơn vị cũng như nội dung đăng ký “Làm theo Bác” của mỗi cá nhân và kể những mẩu chuyện về Bác. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cấp ủy cũng đã đánh giá việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” gắn với biểu dương kịp thời các cá nhân tiêu biểu. Các hoạt động thường xuyên này đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Hàng năm, các tổ chức Đảng đều đưa nội dung thực hiện “Học tập và làm theo Bác” vào đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm.

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chủ đề toàn khóa và hằng năm, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cấp ủy xây dựng kế hoạch toàn khóa, nội dung gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Hằng năm bổ sung nhiệm vụ, chọn một số vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, xử lý, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên bằng nhiều kênh thông tin với những hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng như lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo Bác” vào sinh họat hội, tổ, nhóm, các buổi sinh hoạt chuyên đề. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của Sở thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như mở chuyên trang, chuyên mục tin, bài, phóng sự, thơ, ca giới thiệu những mẩu chuyện kể về Bác, tuyên truyền những gương điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”, triển lãm trưng bày sách, pano, khẩu hiệu, tranh, ảnh cổ động, thông tin lưu động, văn nghệ…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Sở đã phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng. Đã có hàng trăm tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tham gia, nhiều tác phẩm tốt được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành, địa phương. Qua đó, tích cực góp phần tuyên truyền về vị trí, vai trò và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong đời sống tinh thần xã hội hiện nay.

Cùng với đó, để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Sở đa thực hiện gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng các nội dung: Rà soát, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và rà soát, bổ sung quy chế, quy định của từng cơ quan đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần đưa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt các lĩnh vực mà ngành quản lý. Hoạt động văn hoá nghệ thuật có nhiều khởi sắc thông qua việc liên kết, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, tiêu biểu như Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017, Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018… góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vị thế, điểm đến của Bình Dương đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2020

Trong năm 2020, để đẩy mạnh việc triển khai thực Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương sẽ tập trung đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy.

Cùng với đó là tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị. Ttiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc 8 nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW và sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

KC

Print
1817 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri" Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri"
Sáng nay (10/5), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top