TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngành TDTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; 100% cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan sát thực và hiệu quả hơn.

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác TDTT trong tình hình mới, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực TDTT và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Cụ thể, đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, 05 Nghị định; xây dựng trình Bộ trưởng ban hành 39 Thông tư và Thông tư liên tịch về lĩnh vực TDTT. Hệ thống các văn bản thuộc lĩnh vực TDTT đã được ban hành khá đầy đủ, kịp thời, bao quát hầu hết các vấn đề liên quan đến hoạt động TDTT trong cả nước, giúp cho việc quản lý và tổ chức các hoạt động TDTT ngày càng được chặt chẽ và có hiệu quả, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong 5 năm qua và những năm tiếp theo.

Để đưa việc Học tập trở thành việc làm thường xuyên, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành chương trình hành động số 35- CTR/ĐU ngày 28/03/2017 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và người lao động của các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ và chỉ đạo các cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân hàng năm 2017, 2018, 2019, 2020.

Trên cơ sở Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” cho tất cả cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức của Đảng bộ. Theo đó, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã có Kế hoạch đăng ký, cam kết thực hiện để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện.

Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ, cơ quan. Qua đó, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, Công chức, viên chức, người lao động được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đã có những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ thường xuyên quán triệt và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của chi bộ đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và các nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học.

Từ những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công tác TDTT cũng đạt nhiều kết quả khả quan, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu, rộng trong tất cả các đối tượng trên địa bàn cả nước, các hình thức tập luyện thể dục thể thao phát triển mạnh; nhiều hình thức thể thao giải trí mới được phát triển; nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khôi phục và luật hóa đưa vào thi đấu tại các lễ hội truyền thống, hệ thống thi đấu quốc gia; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đều đạt mục tiêu đề ra.

Hoạt động TDTT trong thanh thiếu niên tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành TDTT đã phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trong thanh, thiếu niên, phát động phong trào Thanh niên “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” Cùng với đó, hoạt động TDTT trong đối tượng người cao tuổi được phát triển rộng khắp cả nước, đặc biệt là ở thành phố, thị xã, thị trấn. Việc tập luyện TDTT đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với người cao tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, từng bước góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Hoạt động thể thao người khuyết tật được quan tâm phát triển, góp phần động viên, cổ vũ, tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao, hoà nhập với cộng đồng. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự và đạt nhiều thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Hình thức tổ chức và nội dung tập luyện TDTT của học sinh, sinh viên ngày càng đa dạng; đội ngũ giáo viên thể dục thể thao ở các trường học được đào tạo, nâng cao kiến thức từng bước đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao ở trường học các cấp bước đầu được quy hoạch và đầu tư xây dựng.  Công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao bắt buộc đối cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội được đẩy mạnh, quy trình kiểm tra rèn luyện thân thể trong cán bộ chiến sĩ của từng đơn vị được thực hiện đầy đủ và theo quy định, các môn thể thao truyền thống và các môn thể thao mang tính ứng dụng nghiệp vụ trong lực lượng Công an nhân dân như Chạy, Bơi, Bắn, Võ… được quan tâm phát triển.

Trong 5 năm qua, thể thao thành tích cao có nhiều chuyển biến tích cực, thành tích ở một số môn thể thao Olympic được nâng cao, kết quả thi đấu của các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh tại các kỳ Đại hội thể thao và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, Thể thao Việt Nam liên tục xếp vị trí trong 3 quốc gia dẫn đầu tại các kỳ SEA Games, một số vận động viên ở các môn thể thao Olympic như: Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Bơi lội, Cử tạ, Cầu lông, Rowing, Điền kinh... đạt trình độ hàng đầu Châu Á và thế giới. Đặc biệt, tại Olympic lần thứ 31 năm 2016, Thể thao Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc; tại Paralympic giành 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 02 huy chương đồng; tại ASIAD 18 năm 2018, Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành được 38 huy chương các loại, trong đó có 04 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, xếp thứ 16/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ASIAD 18, đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam giành được huy chương vàng ở những môn thể thao Olympic là Điền kinh, Rowing.

Trong giai đoạn này, Bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam giành huy chương bạc tại giải vô địch U23 châu Á năm 2018; đội truyển Bóng đá quốc gia giành huy chương vàng giải vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2018, đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD 18; đội tuyển bóng đá bãi biển nam quốc gia giành huy chương vàng Đông Nam Á; đặc biệt đội tuyển Bóng đá U22 nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 6 vô địch SEA Games.

KC

Print
923 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV Vật Việt Nam thi đấu áp đảo giành 6 HCV
Chiều ngày 17/5 tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật đã diễn ra 6 hạng cân chung kết của nội dung vật cổ điển dành cho nam gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg. Các đô vật nước chủ nhà đã thi đấu áp đảo không cho các đối thủ cơ hội nào...

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31 Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/5 tại SEA Games 31
Hôm nay (18/5), SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 với nhiều môn thể thao Olympic, ASIAD như: Điền kinh, Bơi, Taekwondo, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung,... Trong đó, đoàn TTVN tiếp tục hy vọng những tấm HCV ở...

Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV Nhật ký SEA Games ngày 17/5: Đoàn TTVN vượt mốc 100 HCV
Ngày 17/5, đoàn TTVN tiếp tục chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng của các VĐV, trong đó đáng chú ý đội tuyển Bơi 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn/Hoàng Quý Phước/Trần Hưng Nguyên/Huy Hoàng đã xuất sắc vượt qua...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top