TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Nam Đàn – Nghệ An phấn đấu số người dân tham gia tập luyện TDTT đạt trên 39% vào năm 2030

Nhằm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND huyện Nam Đàn – Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2030.

Phát huy những kết quả đã đạt được sau giai đoạn triển khai cuộc vận động từ 2012-2020, giai đoạn 2021-2030, UBND huyện Nam Đàn đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được. Theo đó, phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 37% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 39% dân số của toàn huyện. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 26% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 28% số hộ gia đình trong toàn huyện. Đến năm 2030 đạt 100% số thôn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và có ít nhất 60 CLB TDTT cơ sở trở lên.

Đối với TDTT trường học, 100% số trường phổ thông có CLB  TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 85% - 90% và đến năm 2030 đạt từ 90 - 95% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 100% tổng số học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Trong đơn vị quân đội nhân dân, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên 100%; Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%; Tỷ lệ đạt chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 78%.; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên trên 90%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 95%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi đạt 100% và 100% đơn vị có khu luyện tập thể thao cơ bản, trên 60 % có thao trường huấn luyện bơi đủ điều kiện.

Phấn đấu 100% các xã tham gia các kỳ Đại hội TDTT cấp huyện; 100% các xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp. Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Cùng với đó xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên cho các ngành, đoàn thể, các khối, xóm, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn TDTT. Tập trung phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video, clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân: hướng dẫn kiến thức TDTT; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;…

Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng. Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện TDTT, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí,trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao.

Thường xuyên tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT của nhân dân. Các khối, xóm, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao hàng năm; đại hội TDTT, hội khỏe phù đổng nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân. Khuyến khích các đơn vị, các khối, xóm tổ chức hội thi văn hóa, thể thao, các giải thể thao truyền thống gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về Cuộc vận động.

Trong giai đoạn tới, UBND huyện Nam Đàn sẽ  tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Cùng với đó, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 ở các thôn và các trường. Tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao. Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

KC

Print
54 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31 Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31
Hôm nay 03/12/2021, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết tài trợ với thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO). Đây là nhà tài trợ...

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore
Sau 1 ngày có mặt tại Singapore, ngày 2/12 các tuyển thủ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để làm quen với khí hậu và sân cỏ tại Singapore. Nếu trong buổi sáng, là các bài tập nhẹ, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và lấy lại sự hứng khởi,...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top