TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Huyện Hạ Lang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Trong những năm qua công tác phát triển TDTT tại huyện Hạ Lang luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt được nhiều kết quả to lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó, đưa phong trào TDTT của huyện ngày càng có nhiều chuyển biến, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Nhận thức của các ban ngành, chính quyền, đoàn thể và tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, lợi ích của TDTT ngày càng được nâng lên. Chính vì vậy việc phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hàng năm cơ quan chuyên môn xây dựng Kế hoạch tổ chức các giải thể thao phong trào như: Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, ... Các giải thể thao không ngừng gia tăng về số lượng VĐV cũng như chất lượng được nâng lên hàng năm.

Các phong trào TDTT quần chúng, thể thao trường học,...ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác luyện tập đang từng bước được đầu tư, cải tạo để phục vụ nhu cầu luyện tập của nhân dân. 

Số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện tăng hàng năm, năm 2020 đạt 15% (tăng 1,5% so với năm 2019); số gia đình hoạt động TDTT thường xuyên đạt 5% (tăng o,5% so với năm 2019). Hiện nay toàn huyện có 01 CLB Cầu lông thành lập năm 2010 gồm 20 thành viên. Các thành viên CLB luôn đoàn kết, tham gia đầy đủ các giải đấu phong trào dựa trên nguồn kinh phí chủ yếu các thành viên trong CLB tự đóng góp hoạt động.

Có được kết quả trên, huyện Hạ Lang đã thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TDTT đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, xem đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đối với sự nghiệp phát triển TDTT. Công tác tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức từ các buổi tập trung đông người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải thể thao hàng năm của từng cơ quan, đơn vị....

Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của người dâni về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục ý chí, đạo đức, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường, đổi mới nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác TDTT.

Hiện nay các trường học trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng sân bãi, trang bị các dụng cụ phục vụ cho nhu cầu tập luyện cho giáo viên và học sinh. Việc cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy GDTC nhằm tạo cho học sinh nhiều hứng thú tham gia học tập được thực hiện thường xuyên. Tổ chức dạy và học môn GDTC chính khóa theo đúng chương trìnhcủa ngành Giáo dục và Đào tạo. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ trở thành hoạt động bắt buộc trong nội dung GDTC. Kết quả: 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất. Nhiều trường thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa dưới hình thức CLB TDTT.

Hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang được phát triển mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngoài việc  thực hiện nghiêm chế độ điều lệnh và thể dục bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng (Thị Hoa, Quang Long, cửa khẩu Lý Vạn) đóng trên địa bàn huyện thường xuyên tham gia đầy đủ Hội thi, Hội thao lực lượng vũ trang cấp tỉnh và cấp Quân khu. Kết quả, trên 95% chiến sẽ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện. Hoạt động TDTT trong lực lượng công an được duy trì đảm bảo. Năm 2012 số cán bộ, chiến sỹ tham gia tập luyện TDTT là trên 92% và đến năm 2020, con số này là trên 95%.

Để thúc đẩy phong trào TDTT của huyện, ngoài nguồn kinh phí nhà nước, hàng năm UBND huyện đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế TDTT; đóng góp kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể thao. Trong năm 2020, huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tổ chức giải Bóng chuyền da và Giải bóng chuyền hơi với số tiền là 15 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành TDTT huyện Hạ Lang vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất hoạt động TDTT từ cấp huyện đến cơ sở chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu việc luyện tập thường xuyên cũng như việc tổ chức các giải thi đấu thể thao; đặc biệt còn thiếu nhiều dụng cụ, thiết bị tập luyện, quỹ đất dành riêng cho hoạt động TDTT chưa đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên TDTT còn thiếu, đa số không có chuyên môn nghiệp vụ về TDTT. Cùng với đó, kinh phí chi cho sự nghiệp TDTT từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Việc XHH TDTT còn thiếu sự quan tâm của các cấp, các ngành và chưa mang lại hiệu quả cao. ..

Với những kết quả đã đạt được, UBND huyện Hạ Lang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị về TDTT; Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TDTT gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"  bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân.

Lồng ghép việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học thập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với chương tình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát triển các loại hình tập luyện, TDTT quần chúng và cho thanh thiếu niên, học sinh,...phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh XHH TDTT bằng việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho TDTT, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để duy trì các hoạt động thể thao của xóm, tổ dân phố. Thường xuyên truyền truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

KC

 

Print
72 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Tin tức khác

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri" Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri"
Sáng nay (10/5), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top