TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi phấn đấu đạt tỷ lệ 45% dân số toàn huyện tham gia tập luyện TDTT

Những năm gần đây, với sự lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ở huyện Bình Sơn được đẩy mạnh. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện, thi đấu ở nhiều bộ môn thể thao. Những kết quả đạt được là nền tảng để UBND huyện Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động (giai đoạn 2012-2020), các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện được tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Phần lớn các địa phương trên địa bàn huyện duy trì và tổ chức thường xuyên các giải đua thuyền, bóng đá, bóng chuyền... Đến hết năm 2020, số người tham gia rèn luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện khoảng trên 60.000 người, đạt 33% .

Bên cạnh đó, để hoạt động TDTT phát triển đồng bộ, huyện đã quan tâm đầu tư và kêu gọi xã hội hóa cơ sở vật chất. Toàn huyện hiện có 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT, trong đó có 11 sân bóng đá mini, 3 CLB võ thuật, 2 CLB thể dục thể hình; 2/25 xã, thị trấn đã xây dựng sân vận động...

Để phát triển sâu, rộng phong trào TDTT huyện Bình Sơn, UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn này, UBND huyện Bình Sơn đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 34% (năm 2021) và 45% (năm 2030); Tỷ lệ số gia đình luyện tập TDTT đạt 28% (năm 2021) và 35% (năm 2030); Số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và CLB TDTT: 70% (năm 2021) và 95% (năm 2030) và số xã, thị trấn có sân vận động và nhà thi đấu đa năng đạt 70% (năm 2021) và 100% (năm 2030).

Cùng với việc phát triển phong trào TDTT quần chúng, UBND huyện cũng tập trung quan tâm, chỉ đạo phát triển TDTT trong trường học. Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu có tỷ lệ học sinh đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 92% (năm 2021) và 98% (năm 2030). Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình GDTC nội khóa đạt 100%. Số trường phổ thông có CLB TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 85% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Tỷ lệ học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trong tổng số học sinh phổ thông các cấp: 85% (năm 2021) và 95% (năm 2030). Số học sinh THCS được phổ cập môn Bơi: 30% (năm 2021) và 95% (năm 2030).

Trong Quân đội nhân dân, đặt mục tiêu số cán bộ, chiến sĩ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn từng độ tuổi của cán bộ, sĩ quan: 95% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao hằng ngày: 100% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Số cán bộ, chiến sĩ biết bơi (bơi được tối thiểu 25m): 85% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Cơ quan Quân sự huyện có sân tập rèn luyện thể thao cơ bản: 75% (năm 2021) và 100% (năm 2030).

Số cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng công an nhân dân đạt 95% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Công an huyện làm tốt công tác rèn luyện thân thể và hoạt động TDTT bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ, từ 18 (tính theo năm sinh) đến năm trước liền kề của năm được nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí: 95% (năm 2021) và 97% (năm 2030). Công an huyện có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT: 70% (năm 2021) và 100% (năm 2030). Các xã, thị trấn và cấp huyện tổ chức Đại hội TDTT 04 năm/lần: 100% (năm 2021) và 100% (năm 2030).

Để hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, UBND huyện Bình Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung vào đến công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn như: Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân; Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT trong dịp tháng 3 hàng năm; ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án của các đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân.

Cùng với đó xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Trong đó sẽ tập trung xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân: hướng dẫn kiến thức TDTT; chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện. Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Đẩy mạnh ký kết và triển khai Chương trình, Kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động TDTT trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động TDTT, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.

Một trong những nhóm nhiệm vụ quan trọng cần triển khai đó là việc tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu thể thao. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các thôn, xóm, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn.

UBND huyện Bình Sơn cũng đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện, như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các phường, xã và các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy TDTT các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT. Tăng cường hợp tác về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những địa phương, đơn vị có nền TDTT tiên tiến nhằm không ngừng phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

KC

Print
66 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31 Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31
Hôm nay 03/12/2021, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết tài trợ với thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO). Đây là nhà tài trợ...

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore
Sau 1 ngày có mặt tại Singapore, ngày 2/12 các tuyển thủ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để làm quen với khí hậu và sân cỏ tại Singapore. Nếu trong buổi sáng, là các bài tập nhẹ, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và lấy lại sự hứng khởi,...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top