TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2818 Lượt xem

Trong tất cả các lực lượng xã hội, thanh niên là lực lượng to lớn có những ưu thế vượt trội về thể chất và trí tuệ. Với ưu thế vượt trội đó, họ có thể đảm nhận nhiều công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ và sáng tạo. Họ đảm nhận sứ mệnh kế thừa và phát triển những thành quả mà cha ông đã tạo nên và nắm bắt cái mới để tạo ra những đột phá đưa đất nước, dân tộc tiến lên

Sinh viên trường Đại học TDTT luôn dẫn đầu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác (Ảnh: Hồng Sơng )
Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đoàn viên, thanh niên "Muôn vàn tình thương yêu", Người đánh giá: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ"; và căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, Đảng ta vẫn thấm nhuần những lời dạy của Người về công tác thanh niên, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu trường Đại học TDTT Bắc Ninh các thế hệ học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã không quản hy sinh gian khổ, gương mẫu đi đầu trong học tập, ra sức rèn luyện, nâng cao mọi mặt trình độ, kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành những người “vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác dạy, để xứng đáng là những chủ nhân của ngành TDTT trong thời kỳ mới.

Với phương châm "Đổi mới cả về nội dung, phương thức tuyên truyền", đã có gần 10 buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về giáo dục truyền thống với tổng số gần 13.000 lượt học sinh, sinh viên nhà trường tham dự. Từ đó, nâng cao nhận thức của các học sinh, sinh viên, để các em hiểu và nắm bắt được kịp thời việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 6 bài học lí luận chính trị qua phong trào“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào khác trong thanh niên như: Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng với nhu cầu của xã hội”. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “4 nhất” trong khối đối tượng Thanh niên Công nhân và lao động trẻ, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, phong trào “Ba trách nhiệm” trong Thanh niên công chức, viên chức, phong trào “Sáng tạo trẻ”....

Qua cuộc vận động toàn thể học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã có ý thức và cách nhìn nhận về ý nghĩa của việc thực hiện phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đây cũng chính là dịp để các cán bộ, học sinh, sinh viên nhà trường hoàn thiện mình, đầu tầu gương mẫu trong các hoạt động thanh niên tại đơn vị.

Ngoài công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên cho thế hệ thanh niên, nhà trường đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào, đây là yếu tố quyết định cho thắng lợi việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên năm 2014 – 2015 cũng như thực hiện đúng lời dạy của Bác.

Ngay từ đầu năm 2014, hưởng ứng phát động của BGH nhà trường về công tác thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, tất cả học sinh, sinh viên trong trường đều hào hứng tham gia với sự nhiệt tình hăng say của tuổi trẻ, cụ thể như phong trào “văn hóa công sở”, “học sinh tích cực rèn luyện, sinh viên hăng say học tập, VĐV miệt mài, khổ luyện để thành công”,

Đặc biệt năm 2015, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HSSV, VĐV quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Công đoàn trường phát động, tu sửa công trình Thanh niên "Khu đài tưởng niệm Ngày Bác Hồ về thăm trường", giá trị của công trình gần 150 triệu đồng, đây được xem là hoạt động tiêu biểu của thanh niên Nhà trường, thiết thực chào mừng "Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh".

Cùng với những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ trường Đại học TDTT Bắc Ninh còn luôn quan tâm giáo dục cho mỗi cán bộ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình, luôn có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ở những việc làm cụ thể, hàng ngày.

Trong công cuộc đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội,  tiêu cực trong trường học. Phòng Công tác học sinh sinh viên đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo và Quyết định số 95/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; tuyên truyền Nghị định 103 của Chính phủ không vi phạm tệ nạn xã hội. Thành lập đội thanh niên xung kích tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong và sau tết Ất mùi 2015. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thường xuyên tổ chức, động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, HSSV tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để từ đó nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của các em học sinh, sinh viên nhằm định hướng cho họ tham gia thường xuyên, tích cực các hoạt động thanh niên lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, những tư tưởng phản động, thù địch và tiêu cực trong giai đoạn mới.

Những bài học ở Người, giản dị nhưng vô cùng cao đẹp, từ đó ứng dụng vào công việc thực tế hàng ngày, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng phát triển, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ xây dựng đất nước hội nhập và phát triển, trong đó lực lượng nòng cốt chính là thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong năm 2014-2015 thế hệ trẻ trường Đại học TDTT Bắc Ninh còn nhiêt tình tham gia cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015).

Điều động gần 1000 thanh niên, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Thành lập trường và 53 năm ngày Bác Hồ về thăm trường. Các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo trẻ, đã được triển khai có hiệu quả. Câu lạc bộ chuyên môn, chuyên ngành như; Erobic, KVTT, Thể dục cổ động, Võ biểu diễn... được duy trì với nội dung phong phú, hấp dẫn, bổ ích, thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên các khóa tham gia, khích lệ mạnh mẽ tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong thanh niên, tạo không khí học tập sôi nổi trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng phong trào và đẩy mạnh hoạt động đào tạo lên một tầm cao mới.

Thành tích: 100%  học sinh, sinh viên tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên; 100% thanh niên đăng ký trở thành đoàn viên gương mẫu, trong đó trên 90% học sinh, sinh viên hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 100 % các em tham gia các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm nhân các ngày lễ lớn trong năm, được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được thông tin và tiếp cận với các chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe cộng đồng ; Tỷ lệ sinh viên thi qua lần 1 trên 75% (đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết đã nêu)…

Với những kết quả đạt được, tập thể học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến trong phong trào thanh niên - Hội sinh viên năm 2015, chỉ tiêu được khen thưởng qua các cấp trong năm 2014 - 2015 là gần 250 cá nhân, trên 30 tập thể.… đó đều là những minh chứng rõ nét nhất cho việc thực hiện nghiêm túc tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Gần 7 thập kỷ đã đi qua, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tự hào là những chủ nhân tương lai ngành TDTT của đất nước, thế hệ trẻ, thanh niên trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Bác.

Hồng Sơn

Print
2818 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu Asean Para Games 11 sẽ tổ chức 11 môn thi đấu
Sau những kết quả tích cực thu được tại phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Hội nghị Hội đồng Thể thao các quốc gia Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games 11, sáng nay 25 tháng 2 năm 2021, phiên họp lần thứ...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 Bộ trưởng Bộ VHTTDL kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31
Để kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp sân thi đấu môn Quần vợt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ SEA Games 31 tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm...

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games
Để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ hai Hội nghị trực tuyến BCH Liên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và công tác tổ chức Asean Para Games, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021 tại Tổng cục TDTT, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top