TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Sở VHTTDL Hải Dương sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

2702 Lượt xem

Với 241 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng bộ Sở VHTTDL đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Qua 4 năm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, trong 4 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng bộ Sở VHTTDL, lãnh đạo Sở, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã căn cứ theo tình hình, điều kiện cụ thể xác định rõ những nội dung đột phá; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, tập trung vào việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của các đơn vị; tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác; trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và nhân dân, nhằm đổi mới tác phong công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá.

Việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và sát với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, giúp cho việc giám sát, đánh giá kết quả và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình sát với thực tế. Qua thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp thể hiện được tính nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được phân công của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Sở VHTTDL đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra. Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề cụ thể hàng năm, đảm bảo 95% cán bộ, đảng viên được học tập. Sau học tập, quán triệt, 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, kế hoạch hành động cá nhân đầy đủ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Đảng bộ Sở luôn đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ", 100% các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên đạt trên 97%, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác đảng viên, trong nhiệm kỳ, đã làm thủ tục đề nghị kết nạp cho 78 đảng viên (Nghị quyết Đại hội là 30 – 35 đảng viên), chuyển đảng chính thức cho 85 đảng viên.

Một trong những điểm nổi bật trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Sở VHTTDL Hải Dương là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, chủ đề của từng năm và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Cùng với đó, trong 4 năm qua, Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước luôn đạt hiệu quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy Đảng tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Nhờ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, công tác chuyên môn của Sở cũng đạt nhiều kết quả khả quan, trong đó Đảng ủy phối hợp lãnh đạo Sở đã tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị như: Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; Lễ đón bằng di tích quốc gia quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, cụm di tích Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám – đền Bia, Vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2019; Lễ hội văn hóa xứ Đông – Chào đón năm mới 2019; kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Dương… Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điển hình là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, công tác nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch… Công tác TDTT đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó Thể thao thành tích cao luôn duy trì trong tốp 10 toàn quốc, nhiều VĐV của tỉnh tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế đạt thành tích xuất sắc. Trong nhiêm kỳ qua (2015-2020), Thể thao Hải Dương đạt 1.884 bộ huy chương (579HCV, 626HCB và 661HCĐ). Du lịch Hải Dương từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc, khách du lịch tăng từ 3,6 triệu lượt (năm 2015) lên gần 4,3 triệu lượt (năm 2019), khách lưu trú tăng trung bình 7,7%/năm, doanh thu du lịch tăng trung bình 10,2%/năm. Tình trạng bạo lực đã giảm dần theo các năm: từ 94 vụ trong năm 2015 xuống còn 39 vụ trong năm 2019…

Với những kết quả đạt được trong 4 năm qua, trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên toàn Đảng bộ,  các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: phải xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là cần đưa nội dung thực hiện Chỉ thị gắn kết vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm vào kế hoạch công tác thường xuyên và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó cần có sự kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các cấp ủy; trong đó chú trọng việc giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị với việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  trên các lĩnh vực mà Sở quản lý. Trong quá trình tổ chức học tập phải chú trọng khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, chủ động xây dựng bản cam kết phấn đấu, rèn luyện một cách cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nêu cao tính nêu gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải công khai trong đơn vị để làm gương cho cấp dưới noi theo và giám sát, đây là nhân tố hàng đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng và trong xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; kịp thời khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng trong toàn Đảng bộ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu thiếu gương mẫu, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

KC

Print
2702 Đánh giá bài viết này:
4.0

Contact author

x

Tin tức khác

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ Thượng cờ ASEAN PARA Games 12 Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ Thượng cờ ASEAN PARA Games 12
Sáng 2/6, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại lễ Thượng cờ ASEAN PARA Games 12 diễn ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo. Sự kiện này là nghi thức đánh dấu sự có mặt chính thức của các đoàn thể thao đại diện 11 quốc gia Đông...

Tăng cường phối hợp giữa Tổng cục TDTT và các Hội thể thao quốc gia trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Tăng cường phối hợp giữa Tổng cục TDTT và các Hội thể thao quốc gia trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Đây là nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị tổ chức vào sáng 2/6 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện 40 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, phụ trách các bộ môn, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục TDTT. Hội nghị...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top