CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thái Bình: nỗ lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ

Thái Bình: nỗ lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ

31 Tháng Mười 2023

Xác định thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình đã luôn quan tâm, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cũng như rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thành phố Tân Uyên – Bình Dương: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thành phố Tân Uyên – Bình Dương: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

27 Tháng Mười 2023

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu hướng tới, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền thành phố Tân Uyên – tỉnh Bình Dương đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương; tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh.

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

25 Tháng Mười 2023

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao, trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, từng bước được xây dựng, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Huyện Đông Anh: chú trọng nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Đông Anh: chú trọng nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao

23 Tháng Mười 2023

Thực hiện “Đề án phát triển văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 -2023”, công tác văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh đã có những bước khởi sắc và tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

20 Tháng Chín 2023

Xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Sở VHTTDL đã chủ động, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCCH theo kế hoạch đề ra. 

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

14 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên đã luôn quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó đáp ứng yêu cầu phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện Kiên Hải – Kiên Giang: Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Kiên Hải – Kiên Giang: Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

27 Tháng Bảy 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Kiên Hải – tỉnh Kiên Giang được quan tâm, triển khai đồng bộ. Với nhiều giải pháp thiết thực, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

Ngành VHTTDL Hưng Yên: CCHC góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn

25 Tháng Bảy 2023

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở VHTTDL Hưng Yên đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới trong CCHC. Nhờ đó các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác CCHC được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và qua đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Bảy 2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

13 Tháng Bảy 2023

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, Sở VHTTDL Sơn La đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng như nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu đơn vị. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tập trung vào 6 tiêu chí lớn của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính gồm: tham gia của người dân, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, TTHC công, cung ứng dịch vụ công.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

28 Tháng Sáu 2023

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở.

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

27 Tháng Tư 2023

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

21 Tháng Tư 2023

Thời gian qua, các cấp chính quyền TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo cũng như đầu tư các nguồn lực từ yếu tố con người đến cơ chế, chính sách, kinh phí, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước.. nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

17 Tháng Tư 2023

Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tuần Giáo luôn quan tâm đầu tư và có những chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, cũng như các hoạt động của đời sống xã hội gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

10 Tháng Tư 2023

Các Kế hoạch về CCHC được Sở VHTTDL Sóc Trăng xây dựng và ban hành đúng theo quy định, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, phân công rõ ràng và triển khai kịp thời đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Công tác cải cách TTHC đã mang lại những hiệu quả tích cực, làm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác. Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đó cũng chính là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong quý I năm 2023.

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

06 Tháng Tư 2023

Với mục tiêu đưa hoạt động TDTT về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sở VHTTDL Hải Dương: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC

Sở VHTTDL Hải Dương: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC

16 Tháng Ba 2023

Cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy hành chính có đủ năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể.

Tuyên Quang từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Tuyên Quang từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

13 Tháng Ba 2023

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã, đang phát huy tốt vai trò, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục, thể thao (TDTT) của nhân dân.

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

Năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC

28 Tháng Hai 2023

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

12

Tin tức khác

Lặn Việt Nam: dấu ấn vươn tầm Lặn Việt Nam: dấu ấn vươn tầm
Những năm gần đây, dù thành tích của đội tuyển Lặn Việt Nam tại các sân chơi quốc tế đều rất đáng nể nhưng môn Lặn vẫn còn gặp những trở ngại không nhỏ trong quá trình phát triển khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao nước nhà và quốc tế.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top