TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Bác Hồ với thể thao

Bác Hồ với thể thao

24 Tháng Năm 2011

Bác Hồ với thể thao

Trong những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Thể dục Thể thao nước nhà đã đạt được những thành tích đáng mừng về các mặt: Thể dục thể thao quần chúng, Thể thao thành tích cao, công tác đào tạo cán bộ TDTT... giúp cho TDTT Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình ở Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

08 Tháng Tư 2011

Ngành TDTT Quảng Bình: làm theo lời Bác dạy

Trong những năm gần đây, ngành TDTT Quảng Bình đã từng bước phát triển mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi, phong trào tập luyện TDTT thu hút mọi lứa tuổi tham gia tạo được sân chơi lành mạnh trong nhân dân.
Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

28 Tháng Chín 2010

Ngành VH,TT&DL Phú Thọ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sau 4 năm triển khai và thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tiết kiệm và tinh thần tương thân, tương ái... đã giúp cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị có những chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

01 Tháng Bảy 2010

Đảng bộ Tổng cục TDTT với những kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

23 Tháng Sáu 2010

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà tên tuổi cùng những phẩm chất cao đẹp của Người vang khắp năm Châu. Người là một nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn, một nhà báo vĩ đại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động báo chí.
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

16 Tháng Sáu 2010

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay

Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Theo đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào một số nội dung, công việc chính.
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

16 Tháng Sáu 2010

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Ngoài 3 nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra đã đề cập đến ở trên, còn có 2 nội chính. Đó chính là giải quyết tốt mối quan hệ với dân; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.
TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

05 Tháng Sáu 2010

TDTT Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể phong trào TDTT của Lào Cai từng bước phát triển mạnh mẽ ở khắp các địa phương, thu hút mọi lứa tuổi tham gia với những nội dung phong phú như: Cầu lông, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng đá, Thể dục dưỡng sinh, Bơi lội... đến các hoạt động TDTT giữa giờ của học sinh, sinh viên và các môn TDTT thành tích cao như: Điền kinh, Boxing, Taekwondo, Wushu....
Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

05 Tháng Sáu 2010

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã đi xa nhưng để lại cho dân tộc ta di sản tinh thần to lớn. Những tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành chọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân, trong đó, Người quan tâm nhiều nhất đó là nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh".
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

28 Tháng Năm 2010

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xât dựng và bảo vệ đất nước.
"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

19 Tháng Năm 2010

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là tấm gương sáng ngời về đạo đức, tác phong, lối sống mà Bác còn là tấm gương sáng về rèn luyện sức khoẻ. Vì vậy, có thể khẳng định, trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về Thể dục thể thao có vị trí quan trọng, có giá trị cao trong nền văn hóa thể chất nước ta…
Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

19 Tháng Năm 2010

Chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, Trang tin TDTT Việt Nam xin đăng tải một số chuyện Bác Hồ rèn luyện và giữ gìn sức khỏe do CTV Hải Hoà sưu tầm.
Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

17 Tháng Năm 2010

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010)

Các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhằm tạo ra không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta noi gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV; triển khai đồng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của khu vực miền Trung.
Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

14 Tháng Năm 2010

Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong 2 năm 2009 – 2010, tại Bình Thuận nhiều hoạt động đã, đang được tổ chức như: Hội thảo Khoa học “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh – Phan Thiết”; trưng bày hình ảnh tư liệu 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ của Trung ương và tỉnh Bình Thuận gắn với lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ của UBND tỉnh; tổ chức Ngày hội “Bác Hồ với Tuổi thơ” năm 2010;
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

11 Tháng Năm 2010

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" là một phần của chủ đề của đợt học tập cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhưng hiểu thế nào về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các buổi học tập chuyên đề đó, các đảng viên cũng đã được báo cáo viên trình bày, trao đổi, tham khảo tài liệu đề cương học tập chủ đề này do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì tổng hợp. Trang tin xin điểm lại một số nội dung trong hệ thống tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

12 Tháng Tư 2010

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BCĐ ngày 15/3/2010 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Quận uỷ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 09/4/2010 Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã tổ chức học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.
Học tập để thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

Học tập để thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

24 Tháng Ba 2010

Học tập để thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Bộ VH,TT&DL, sáng 23/2/2010, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đảng bộ Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh". Đây là chủ đề của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010 do Bộ Chính trị phát động.
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng: Những chuyển biến sau 3 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng: Những chuyển biến sau 3 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

25 Tháng Hai 2010

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng: Những chuyển biến sau 3 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Qua ba năm triển khai Cuộc vận động, đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, viên chức, sinh viên của Nhà trường. Đảng bộ nhà trường nhiều năm qua luôn là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn nhà trường luôn được xếp là đơn vị tiên tiến xuất sắc, Đoàn thanh niên nhiều năm liền được Trung ương đoàn và Thành đoàn Đà Nẵng tặng Cờ thi đua và Bằng khen là đơn vị xuất sắc trong phong trào hoạt động công tác Đoàn.
Tổng cục TDTT: Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tổng cục TDTT: Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

08 Tháng Hai 2010

Tổng cục TDTT: Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sau 3 năm triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, Đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục đã có sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Phần lớn cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng ủy đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta. Từ đó, mỗi cán bộ, Đảng viên có thể nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động.
Bắt đầu123456810

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top