TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ đều đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, mỗi Quý chọn một chủ đề để sinh hoạt, thảo luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình; qua đó, đánh giá việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện”.

Nhiều nơi đã tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương thức sinh hoạt, học tập, liên hệ, điểm tin gương “người tốt, việc tốt” làm theo gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, làm sâu sắc nội dung và tính thiết thực của chuyên đề, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã tự soi rọi lại bản thân mình để có hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã xây dựng những chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đưa việc học tập và làm theo thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền của cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động.

Cụ thể, Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Từ đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trước hết là của người đứng đầu tại mỗi cấp công đoàn.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… ; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chú ý giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cấp công đoàn và trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ban chấp hành công đoàn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng của công đoàn, thường xuyên, liên tục đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào nội dung tuyên truyền thường xuyên tại địa phương bằng các hình thức như xây dựng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền, chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu, cũ, nội dung không phù hợp...; phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức triển lãm các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5 hằng năm.

Thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm”; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Tập trung tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức và việc làm lệch lạc, hình thức, thiếu trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Chú trọng kết hợp tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; khuyến khích hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo gương Bác. Tổ chức triển lãm, tuyên dương, tôn vinh những tấm gương “người tốt - việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy chế, quy định của Trung ương đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các tổ chức đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các nội quy, quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, cụ thể, khả thi và hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền tùy theo tình hình, điều kiện xác định rõ những nội dung đột phá, đổi mới nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác; xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; đề cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Trong đó chọn 03 nội dung đột phá thực hiện là: Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm là: nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói - viết ngắn gọn, rõ ràng, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định; Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc đặt ra.

KC

Print
1693 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top