TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

14 Tháng Hai 2023

Năm 2023, ngành VHTTDL Bắc Giang tập trung đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

09 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh Nghệ An đã không ngừng được xây mới, nâng cấp, phần nào đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân cũng như đảm bảo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn.

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

17 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Sở VHTTDL thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp đến 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21 Tháng Bảy 2022

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở VHTTDL Cao Bằng xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

30 Tháng Sáu 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì đã luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các hoạt động TDTT quần chúng. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Ngành GDĐT Bắc Ninh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030

Ngành GDĐT Bắc Ninh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030

14 Tháng Giêng 2022

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Sở GD&ĐT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030” với những nội dung, giải pháp cũng như mục tiêu cụ thể.

Ngành VHTTDL Điện Biên đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05

Ngành VHTTDL Điện Biên đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05

18 Tháng Mười 2021

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Sở đã tự giác rèn luyện ý thức và tu dưỡng về đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

15 Tháng Chín 2021

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập theo gương Bác đã trở thành một việc làm tự giác, thường xuyên của đảng viên, viên chức, người lao động Đảng bộ Sở VHTTDL Bắc Kạn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18 Tháng Tám 2021

Trong 5 năm qua trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngành TDTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành TDTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20 Tháng Năm 2021

Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; 100% cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan sát thực và hiệu quả hơn.

Sở VHTTDL Cao Bằng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sở VHTTDL Cao Bằng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

29 Tháng Tư 2021

Trong 5 năm qua, ngành VHTTDL Cao Bằng không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh, Bộ VHTTDL giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thu hút được sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể CBCCVC và người lao động. Thông qua phong trào thi đua gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở VHTTDL.

Sở VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sở VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

29 Tháng Mười 2020

Với trọng tâm chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn viên, thanh niên ngành VHTTDL Bình Dương Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn viên, thanh niên ngành VHTTDL Bình Dương Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh

30 Tháng Chín 2020

Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn viên, thanh niên ngành VHTTDL Bình Dương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt việc "học tập" và "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, góp phần đưa ngành VHTTDL tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Xã hội hóa TDTT: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT ở Kiên Giang

Xã hội hóa TDTT: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT ở Kiên Giang

22 Tháng Chín 2020

Nhằm tạo bước đột phá về thành tích trong phong trào TDTT của tỉnh, trong những năm qua Ngành VHTTDL Kiên Giang đã không ngừng đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, chính vì vậy hàng năm, ngành VHTTDL Kiên Giang đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, trong đó không ngừng đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động TDTT. Nhờ đó, công tác xã hội hóa TDTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa phong trào TDTT của Kiên Giang ngày càng phát triển cả về số lượng. và chất lượng.. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia tài trợ các hoạt động TDTT, đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển cả về số lượng

Đảng bộ Sở VHTTDL Hải Dương sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đảng bộ Sở VHTTDL Hải Dương sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

20 Tháng Tám 2020

Với 241 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng bộ Sở VHTTDL đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Qua 4 năm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Sở VHTTDL Thái Nguyên

Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Sở VHTTDL Thái Nguyên

19 Tháng Tám 2020

Những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Sở VHTTDL Thái Nguyên

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 15/5/2016, Đảng bộ Sở VHTTDL Thái Nguyên đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, khoa học. Sau 4 năm triển khai, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Sở VHTTDL, lãnh đạo Sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận học theo tấm gương đạo đức của Bác

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận học theo tấm gương đạo đức của Bác

17 Tháng Bảy 2020

Trong những năm qua, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh" luôn được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Sở VHTTDL Phú Yên: gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chuyên môn

Sở VHTTDL Phú Yên: gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chuyên môn

08 Tháng Bảy 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên triển khai nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện linh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

Ngành VHTTDL Sóc Trăng hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngành VHTTDL Sóc Trăng hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

28 Tháng Sáu 2020

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai và thực hiện cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, góp phần đưa công tác văn hóa, thể thao, du lịch của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

1345678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top