CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên Sở VHTTDL Sóc Trăng luôn nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của Chi bộ. Từ nhận thức sâu sắc đó, mỗi đảng viên trong đảng bộ căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai, thực hiện. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Yên Bái triển khai nhiều chính sách phát triển thể thao

Yên Bái triển khai nhiều chính sách phát triển thể thao

17 Tháng Tám 2023

Đẩy mạnh phong trào TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL Yên Bái đã, đang triển khai để thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Bắc Ninh: đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Bắc Ninh: đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

17 Tháng Bảy 2023

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo phát TDTT bằng những giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

28 Tháng Sáu 2023

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở.

Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc: nỗ lực xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc: nỗ lực xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao

19 Tháng Sáu 2023

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở có vai trò quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

17 Tháng Tư 2023

Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tuần Giáo luôn quan tâm đầu tư và có những chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, cũng như các hoạt động của đời sống xã hội gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

29 Tháng Ba 2023

Năm 2023, ngành VHTTDL Cao Bằng sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao góp phần chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu.

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

14 Tháng Hai 2023

Năm 2023, ngành VHTTDL Bắc Giang tập trung đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

09 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh Nghệ An đã không ngừng được xây mới, nâng cấp, phần nào đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân cũng như đảm bảo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn.

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

17 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Sở VHTTDL thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp đến 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21 Tháng Bảy 2022

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở VHTTDL Cao Bằng xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

30 Tháng Sáu 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì đã luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các hoạt động TDTT quần chúng. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Ngành GDĐT Bắc Ninh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030

Ngành GDĐT Bắc Ninh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030

14 Tháng Giêng 2022

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Sở GD&ĐT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030” với những nội dung, giải pháp cũng như mục tiêu cụ thể.

Ngành VHTTDL Điện Biên đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05

Ngành VHTTDL Điện Biên đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05

18 Tháng Mười 2021

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Sở đã tự giác rèn luyện ý thức và tu dưỡng về đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

15 Tháng Chín 2021

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập theo gương Bác đã trở thành một việc làm tự giác, thường xuyên của đảng viên, viên chức, người lao động Đảng bộ Sở VHTTDL Bắc Kạn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18 Tháng Tám 2021

Trong 5 năm qua trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngành TDTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành TDTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20 Tháng Năm 2021

Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; 100% cán bộ, công chức, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan sát thực và hiệu quả hơn.

Sở VHTTDL Cao Bằng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sở VHTTDL Cao Bằng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

29 Tháng Tư 2021

Trong 5 năm qua, ngành VHTTDL Cao Bằng không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh, Bộ VHTTDL giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thu hút được sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể CBCCVC và người lao động. Thông qua phong trào thi đua gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở VHTTDL.

Sở VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sở VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

29 Tháng Mười 2020

Với trọng tâm chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1345678910Sau

Tin tức khác

Boxing: niềm hi vọng “Vàng” của Thể thao Việt Nam tại Asiad 19 Boxing: niềm hi vọng “Vàng” của Thể thao Việt Nam tại Asiad 19
Đội tuyển Boxing Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại Asiad 19 từ ngày 24/9 – 5/10 với 9 võ sỹ gồm: Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Phước Tùng (nam), Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Ngọc Trân, Hà Thị Linh và...

Asiad 19: Bắn cung Việt Nam quyết tâm chinh phục đỉnh cao thành tích Asiad 19: Bắn cung Việt Nam quyết tâm chinh phục đỉnh cao thành tích
Bắn cung là một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam và có nhiều đóng góp vào bảng vàng thành tích của thể thao nước nhà tại các kỳ Đại hội thể thao, giải đấu quốc tế lớn. Ở Asiad 19 lần này, Bắn cung được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ...

Asiad 19: Bắn súng - niềm hy vọng Vàng của Thể thao Việt Nam Asiad 19: Bắn súng - niềm hy vọng Vàng của Thể thao Việt Nam
Bắn súng là một trong những môn trọng điểm mà thể thao Việt Nam hướng tới chuẩn bị cho Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đáng nói, trước thềm Asiad 19, Bắn súng Việt Nam đón nhận tin vui khi xạ thủ trẻ tuổi Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top