CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Kon Tum hiệu quả từ cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Kon Tum hiệu quả từ cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

30 Tháng Giêng 2024

Là một tỉnh miền núi ở cực bắc Tây Nguyên, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum luôn quan tâm phát triển công tác TDTT. Trong đó, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh phát triển.

Phong trào TDTT ở huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Phong trào TDTT ở huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc

25 Tháng Mười Hai 2023

Trong những năm qua, Yên Lạc được biết đến là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Để có được những kết quả đó, các cấp chính quyền huyện luôn quan tâm tới công tác đầu tư các thiết chế văn hóa - thể thao từ cơ sở theo hướng đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VHTTDL.

Quảng Hòa: điểm sáng trong phong trào TDTT tỉnh Cao Bằng

Quảng Hòa: điểm sáng trong phong trào TDTT tỉnh Cao Bằng

19 Tháng Mười Hai 2023

Trong những năm qua các cấp, các ngành huyện Quảng Hòa - Cao Bằng đã có sự quan tâm, đầu tư thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đến nay huyện Quảng Hòa trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh ở tỉnh Cao Bằng.

Huyện Châu Thành – An Giang: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện Châu Thành – An Giang: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

08 Tháng Mười Một 2023

Trong thời gian qua, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang luôn chăm lo phát triển công tác TDTT. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện có những bước tiến mạnh mẽ cả về lượng và chất. Các hoạt động TDTT luôn thu hút đông đảo nhân dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Qua đó, tạo môi trường lành mạnh cũng như góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

VĐV, HLV Trung tâm HLTTQG Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VĐV, HLV Trung tâm HLTTQG Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03 Tháng Mười Một 2023

Trong những năm qua, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai rộng rãi tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, qua đó góp phần nâng cao chính trị, tư tưởng đạo đức cho các HLV, VĐV

Thành phố Tân Uyên – Bình Dương: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thành phố Tân Uyên – Bình Dương: Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

27 Tháng Mười 2023

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu hướng tới, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền thành phố Tân Uyên – tỉnh Bình Dương đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương; tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh.

Huyện Cái Nước: phong trào TDTT nền tảng phát triển thể thao thành tích cao

Huyện Cái Nước: phong trào TDTT nền tảng phát triển thể thao thành tích cao

07 Tháng Mười 2023

Số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên tăng hàng năm là minh chứng rõ nét cho sự phát triển sâu, rộng của phong trào TDTT huyện Cái Nước – Cà Mau. Nhờ làm tốt phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao huyện Cái Nước cũng có nhiều khởi sắc.

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên Sở VHTTDL Sóc Trăng luôn nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của Chi bộ. Từ nhận thức sâu sắc đó, mỗi đảng viên trong đảng bộ căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai, thực hiện. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Yên Bái triển khai nhiều chính sách phát triển thể thao

Yên Bái triển khai nhiều chính sách phát triển thể thao

17 Tháng Tám 2023

Đẩy mạnh phong trào TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL Yên Bái đã, đang triển khai để thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Bắc Ninh: đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Bắc Ninh: đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

17 Tháng Bảy 2023

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo phát TDTT bằng những giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên

28 Tháng Sáu 2023

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Điện Biên luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở.

Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc: nỗ lực xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc: nỗ lực xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao

19 Tháng Sáu 2023

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở có vai trò quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên đã từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Tuần Giáo – Điện Biên: từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao

17 Tháng Tư 2023

Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tuần Giáo luôn quan tâm đầu tư và có những chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, cũng như các hoạt động của đời sống xã hội gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

29 Tháng Ba 2023

Năm 2023, ngành VHTTDL Cao Bằng sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao góp phần chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu.

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sở VHTTDL Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

14 Tháng Hai 2023

Năm 2023, ngành VHTTDL Bắc Giang tập trung đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

09 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh Nghệ An đã không ngừng được xây mới, nâng cấp, phần nào đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân cũng như đảm bảo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn.

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

17 Tháng Tám 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Sở VHTTDL thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp đến 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21 Tháng Bảy 2022

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở VHTTDL Cao Bằng xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể

30 Tháng Sáu 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì đã luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển các hoạt động TDTT quần chúng. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

1345678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top