TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

31 Tháng Bảy 2022

Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

31 Tháng Bảy 2022

Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022

13 Tháng Sáu 2022

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá  (PCTHTL) năm 2022.

Bộ VHTTDL triển khai kế hoạch thực hiện Đề án ”Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Bộ VHTTDL triển khai kế hoạch thực hiện Đề án ”Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

01 Tháng Sáu 2022

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

18 Tháng Ba 2022

Trong thời gian qua, công tác tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch đã được các cơ quan, đơn vị, các Sở quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế -xã hội trong trạng thái bình thường mới

Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế -xã hội trong trạng thái bình thường mới

26 Tháng Mười 2021

Thực hiện hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 3916/BVHTTDL-CVHCS đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với những yêu cầu cụ thể sau.

Đảng ủy Tổng cục TDTT ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy Tổng cục TDTT ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

17 Tháng Chín 2021

Ngày 16/9, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

01 Tháng Bảy 2021

Ngày 29/6, Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam bao gồm đất liền, các hải đảo, quần đảo, vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia

30 Tháng Sáu 2021

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Ban hành Thông tư số 05/ 2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong các hoạt động VHTTDL

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong các hoạt động VHTTDL

26 Tháng Tư 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta cùng với sự chủ quan, lơ là của người dân trong công tác phòng dịch bệnh, nhất là khi dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang đến gần, ngày 26/4, Bộ VHTTDL đã gửi công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS gửi  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu phối hợp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Ban hành thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia

Ban hành thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia

23 Tháng Tư 2021

Đối tượng áp dụng của Thông tư là: Tổng cục Thể dục thể thao; Các hội thể thao quốc gia; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia; Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam; Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia về một môn thể thao hoặc một số môn thể thao.

Bộ VHTTDL  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

19 Tháng Ba 2021

Ngày 17/3/2021, Bộ VHTTDL đã công bố quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Văn bản mới

Văn bản dự kiến ban hành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top