TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ
Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

02 Tháng Sáu 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Golf; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

27 Tháng Năm 2020

Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020. Nội dung của Nghị định quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

15 Tháng Năm 2020

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ VHTTDL triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

Bộ VHTTDL triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

08 Tháng Tư 2020

Nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký văn bản số 1357/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó dịch Covid-19

Triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó dịch Covid-19

06 Tháng Tư 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1368/BVHTTDL-ĐT ngày 6/4/2020 về việc tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19.

Tổng cục TDTT triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐCP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tổng cục TDTT triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐCP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

16 Tháng Ba 2020

Ngày 09/3/2020, Tổng cục TDTT đã ban hành công văn số 286/TCTDTT-VP về việc thực hiện thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐCP ngày 24 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

16 Tháng Ba 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

05 Tháng Ba 2020

Căn cứ vào Công văn số 10845-CV/VPTW và Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 659/KH-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Bộ VHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng

Bộ VHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng

25 Tháng Hai 2020

Ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Quyết định số 407/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước.

Phê duyệt Đề án Khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí của ASEAN

Phê duyệt Đề án Khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí của ASEAN

21 Tháng Hai 2020

Với mục đích khảo sát, điều tra và đánh giá thể chất người Việt Nam theo các chỉ số APFI đã được các nước ASEAN thống nhất nhằm xây dựng cơ sở khoa học về thể chất và tiêu chuẩn phát triển thể lực chung người Việt Nam theo các độ tuổi, các vùng miền trong phạm vi toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề án khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí của ASEAN. Đây đồng thời cũng là cơ sở so sánh, đánh giá thể chất của người Việt Nam với thể chất người dân các nước ASEAN, góp phần xây dựng tiêu chí thể chất chung của khối ASEAN.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

05 Tháng Hai 2020

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTTDL ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục

Bộ VHTTDL ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục

05 Tháng Hai 2020

Ngày 14/1/2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Văn bản mới

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top