TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển lãm “Văn hóa soi đường quốc dân đi” chính thức khai mạc

1429 Lượt xem

Hôm nay (16/11), Triển lãm “Văn hóa soi đường quốc dân đi” đã chính thức khai mạc. Triển lãm do Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ VHTTDL tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Triển lãm "Văn hóa soi đường quốc dân đi" là một trong những hoạt động nhằm quảng bá những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm bảo tồn phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa. Những tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hiện vật quý hiếm được trưng bày tại Triển lãm nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi của văn hóa, đồng thời tuyên truyền để nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước. Qua đó triển khai một trong sáu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra đó là: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập".

Nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị được trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với sáu nội dung bao gồm: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc…

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, văn hóa Việt Nam được ghi lại qua rất nhiều tài liệu, hiện vật. Thông qua đó, Ban tổ chức giới thiệu khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước từ thời vua Hùng, các hình ảnh về nền văn hóa Sa Huỳnh, Óc eo… Trải qua các thời kỳ với những chặng đường gian nan, nhưng truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của con người Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, đó là văn hóa phải được coi trọng ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/1946, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày nay.

Khắc họa những tư tưởng của Người về văn hóa, triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam. Người có rất nhiều bài nói, bài viết, tác phẩm, thư gửi các hội nghị trong lĩnh vực này: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa, ngày 28/2/1957; sách “Con người xã hội chủ nghĩa”, xuất bản năm 1961… Trong đó, Người không chỉ nhấn mạnh vị trí, vai trò của văn hóa mà còn đề ra nhiều chiến lược, nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của văn nghệ sĩ. Người nói “Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến (áo véc trắng) thăm gian trưng bày hiện vật tại Triển lãm

Thông qua những hình ảnh Bác tới thăm các di sản, di tích lịch sử như Đền Hùng, Văn Miếu Quốc tử giám, .. người xem sẽ thấy được sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với những di sản văn hóa của dân tộc.

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các đồ Người thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày như: bộ quần áo lụa nâu, đôi guốc mộc, chiếc gậy mây; thực đơn, bộ đồ dùng trong bữa ăn; đũa nhạc trưởng Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc “Kết đoàn” tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).

Triển lãm còn giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, phải kể dến dấu mốc Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 7/1998) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/TW về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội”.

Ở phần nội dung tiếp theo, Triển lãm cũng trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật vai trò của Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước qua từng giai đoạn từ 1930 đến 1945; 1945 đến 1954; từ 1954 đến 1975 và Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Cùng với đó phần trưng bày làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước cũng như phát triển văn hóa đối ngoại với nhiều hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, các Sự kiện liên hoan phim quốc tế, Việt Nam tham dự Olympic, các sự kiện thể thao… Ngoài ra, Triển lãm còn trưng bày những hình ảnh di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh như; Vịnh hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng, Quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình, Di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Mộc bản triều Nguyễn…

Cùng với những nội dung trên, Triển lãm còn trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật và số liệu về Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Trong đó bên cạnh việc chú trọng bảo tồn di sản văn hóa vật thể (tu bổ, phục hồi di sản đã được UNESCO ghi danh, các di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng, nâng cấp thiết bị, hệ thống trưng bày bảo tàng…), và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể (xây dựng triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch bảo vệ các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị)….

Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" diễn ra từ ngày 16/11 cho đến hết ngày 27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 24/11/2021, triển lãm mở cửa tại Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội). Triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 đến 31/12.

Bài, ảnh VD

Print
1429 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top