CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ
Quyết định Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026

Quyết định Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026

17 Tháng Ba 2020

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026 lĩnh vực văn hóa: nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021-2026.

Quyết định về việc phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020-2021

Quyết định về việc phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020-2021

17 Tháng Ba 2020

Quyết định phê duyệt nội dung và kinh phí đề tài KH&CN độc lập cấp bộ năm 2020-2021 và các đề tài nhánh thuộc chương trình KH&CN cấp bộ lĩnh vực du lịch năm 2019 -2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 6 khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 6 khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục

17 Tháng Ba 2020

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 6 khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 50-KL/TW nhưu sau:

Quyết định về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020-2021

Quyết định về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020-2021

17 Tháng Ba 2020

Quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN độc lập năm 2020-2021 và các nhiệm vụ thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ lĩnh vực du lịch năm 2019-2021.

Kết luận của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kết luận của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

17 Tháng Ba 2020

Sau khi nghe Ban tuyên giáo trung ương trình đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ý kiến các cơ quan liên quan, Ban bí thư kết luận như sau:

Văn bản về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng

Văn bản về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng

17 Tháng Ba 2020

Sau khi nghe Ban tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban bí thư kết luận như sau:

Quyết định về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021

Quyết định về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021

17 Tháng Ba 2020

Bộ VHTTDL hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn :

Quyết định về việc ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toàn và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

Quyết định về việc ban hành định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toàn và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

17 Tháng Ba 2020

Dưới đây là định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toàn và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL.

Quyết định Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Bộ VHTTDL

Quyết định Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Bộ VHTTDL

17 Tháng Ba 2020

Quyết định nhằm triển khai thực hiện quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

17 Tháng Ba 2020

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top