TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý thông tin thể thao

8879 Lượt xem

Thông tin được coi là cơ sở chính trong việc tổ chức và kiểm soát quá trình quản lý. Việc xây dựng, phát triển giải pháp quản lý thông tin là thực sự cần thiết. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra thời cơ phương thức mới trong quản lý thông tin nói chung và quản lý thông tin thể thao nói riêng.

Đối với các hoạt động quản lý “thông tin” chính là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu quản lý, là chỗ dựa cho quá trình tổ chức, điều khiển, là một khâu của quản lý và là mắt xích liên kết các cấp quản lý với nhau. Quản lý thể dục thể thao là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành, sử dụng kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau như y học, tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, luật học…

Hoạt động quản lý thể thao là sự thực hành liên quan tới mối quan hệ với tất cả mọi người, các tổ chức và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thể thao và giải trí. Nhận thực rõ vấn đề này trong thời gian qua mặc dù công tác thu thập thông tin, xây dựng ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao đã được thực hiện nhiều năm nhưng do phạm vi, lượng thông tin lớn và đa chiều dẫn tới các công cụ, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cũng như công nghệ phần mềm truyền thống không thể đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Các hệ thống và các tiểu hệ thống thông tin còn manh mún, thiếu đồng bộ và thống nhất. Việc ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại trong các khâu từ thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp, phân tích đến việc phổ biến thông tin chưa được đẩy mạnh. Sự phối hợp và chia sẻ với các hệ thống thông tin của lĩnh vực khác chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chính vì những lý do trên sự phát triển của các hệ thống thông tin hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý cũng như nhu cầu thông tin thể thao của người dân và doanh nghiệp

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với sự đột phá của sáu trụ cột chính: (1) Dữ liệu lớn, (2) Internet vạn vật, (3) Công nghệ đám mây, (4) Công nghệ 3D, (5) Không gian mạng và (6) Trí tuệ nhân tạo, đã và đang làm thay đổi phương thức quản lý của tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, kích hoạt và tác động đến hàng loạt các thay đổi về phương thức quản lý thông tin, tạo cơ hội và thúc đấy nhanh quá trình đổi mới hệ thống quản lý nói chung và quản lý thể dục thể thao nói riêng.

Lý thuyết cơ bản về quản lý thông tin thể thao

Theo nghĩa hiện đại, quản lý thông tin thể thao là sự phát triển và phối hợp các nguồn thông tin, là quản lý tổng hợp tài nguyên thông tin thể thao và các hoạt động khai thác, sử dụng nó. Mục đích chính của quản lý thông tin thể thao là phát triển đầy đủ các nguồn thông tin thể thao, phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả. Quản lý thông tin thể thao hiện nay có thể tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 để tăng hiệu quả của việc thu thập và xử lý thông tin, tăng khả năng kết nối chia sẻ tài nguyên thông tin thể thao, để đạt được lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế cao hơn thông qua việc tiếp cận các nguồn thông tin đa dạng.

Các thành phần của quản lý thông tin thể thao bao gồm: Chủ thể, đối tượng, người sử dụng thông tin và các công cụ quản lý. Chủ thể quản lý thông tin thể thao là con người và tổ chức thực hiện chức năng quản lý thông tin theo yêu cầu của người sử dụng thông tin. Đối tượng là các nguồn thông tin và các hoạt động về thông tin trong lĩnh vực thể thao. Người sử dụng thông tin là các cá nhân hoặc tổ chức có các nhu cầu về thông tin. Công cụ quản lý là phương tiện để đảm bảo các hoạt động quản lý thông tin phát triển thuận lợi và các yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu quản lý thông tin thể thao.

Nội dung chính của quản lý thông tin thể thao bao gồm:

 1. Phân tích nhu cầu thông tin thể thao: Bao gồm việc phân tích đánh giá nhu cầu thông tin của người sử dụng, nhu cầu thông tin trong hỗ trợ ra quyết định…
 2. Xây dựng tài nguyên thông tin thể thao: Các nguyên tắc xây dựng nguồn tài nguyên thông tin thể thao, phương pháp và phương tiện xây dựng tài nguyên thông tin.
 3. Phát triển và sử dụng tài nguyên thông tin thể thao: Sản xuất sản phẩm thông tin thể thao, cung cấp các dịch vụ thông tin thể thao.
 4. Quản lý mạng lưới tài nguyên thông tin thể thao.

 

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thể thao

Quản lý thông tin thể thao đề cập tới việc lập kế hoạch tổng hợp, điều phối, hướng dẫn thông tin thể thao dưới sự tác động của các yếu tố môi trường để thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực thể thao và cuối cùng đạt được các mục tiêu chiến lược của thông tin thể thao. Ba nội dung cốt lõi của quản lý thông tin thể thao, bao gồm lý thuyết thông tin thể thao, phương pháp quản lý và các mô hình ứng dụng.

Nguồn dữ liệu (Data source layer): Chức năng chính của tầng này là thu thập dữ liệu thể thao bao gồm dữ liệu có thể phát sinh từ các hoạt động, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, như dữ liệu thành tích thi đấu, kết quả thi đấu các môn thể, các công trình thể thao; dữ liệu từ các hoạt động mua bán giao dịch thiết bị tập luyện thể thao trên mạng, tìm kiếm trực tuyến về một sản phẩm, một dịch vụ thể thao bao gồm cả từ các thiết bị di động; dữ liệu từ các thiết bị cảm biến trong quá trình huấn luyện và thi đấu của các vận động viên thể thao; dữ liệu từ hành vi, thông tin ý kiến của người dùng trên các phương tiện thông tin xã hội; dữ liệu từ các nguồn dữ liệu nội bộ trong lĩnh vực thể dục thể thao…

Tầng quản lý (Management layer): Dữ liệu của tầng nguồn dữ liệu được trích xuất và tích hợp, thông qua các phương pháp tổng hợp và tương quan dữ liệu được áp dụng để xử lý dữ liệu và dữ liệu được lưu trữ thống nhất. Nó bao gồm các nội dung chính sau: (1) Làm sạch dữ liệu (để nhiễu và dữ liệu không liên quan). (2) Tích hợp dữ liệu (kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu trong một kho dữ liệu nhất quán). (3) Biến đổi dữ liệu (chuyển đổi dữ liệu thô thành dạng thích hợp cho việc khai thác dữ liệu). (4) Đặc tả dữ liệu (các phương pháp chính bao gồm: tổng hợp khối dữ liệu, giảm kích thước, nén dữ liệu, giảm số, tùy biến và phân tầng khái niệm, v.v.)..

 

 

 

 

Hình 2: Mô hình ứng dụng quản lý thông tin thể thao

Tầng phân tích (Analysis layer): Tầng này cung cấp một số lượng lớn các thuật toán phân tích dữ liệu có thể phân loại và phân cụm dữ liệu và thực hiện khai thác liên kết và khai thác quy tắc. Tầng này là cốt lõi của toàn bộ hệ thống, có thể thực hiện phân tích khai thác các thông tin sự kiện chính và tìm ra mối liên hệ giữa các sự kiện.

Lớp trình bày (Presentation layer): Kết quả phân tích có thể được hiển thị bằng bảng, hình ảnh, biểu đồ, số liệu và có thể được lưu trữ ở nhiều định dạng dữ liệu khác nhau theo yêu cầu của người dùng. Tầng này có thể cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ đa dạng nhu cầu thông tin thể thao.

KẾT LUẬN

Các quyết định quản lý trong thời đại ngày nay không còn chỉ dựa vào cảm giác và kinh nghiệm để đưa ra, mà dựa nhiều hơn vào dữ liệu từ các nguồn thông tin phong phú đa chiều và chi tiết nhằm nâng cao tính khoa học phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thông tin thể thao sẽ giúp thể dục thể thao Việt nam có được các phương tiện, công cụ hữu ích, giúp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao đạt được các mục tiêu và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện nay. 

 Đỗ Ngọc Minh

Tài liệu tham khảo

1.    Uỷ ban Thể dục thể thao (2006), “Hệ thống thông tin quản lý Ngành Thể dục thể thao”, Dự án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Ngành Thể dục thể thao.
2.    Uỷ ban Thể dục thể thao (2007), “Hệ thống thông tin tác nghiệp thi đấu thể thao của Ngành Thể dục thể thao”, Dự án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Ngành Thể dục thể thao.
3.    Trung tâm Thông tin TDTT (2013), “Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi đấu và huấn luyện thể thao của một số quốc gia trên thế giới”, Thông tin tổng hợp, Bản tin nội bộ phục vụ quản lý nhà nước Ngành Thể dục thể thao, số 25 - tháng 5/2013.
4.    Ngô Trung Việt (2007), Phát triển hệ thống thông tin góc nhìn của người quản lý, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
5.    Nguyễn Văn Ba (2010), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, các phương pháp có cấu trúc. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội]

Print
8879 Đánh giá bài viết này:
4.0

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top