CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT tích cực triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số

518 Lượt xem

Với quan điểm nâng cao nhận thức là yếu tố tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số là chìa khóa để người dân được tiếp cận kiến thức, để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện; ngành Thể dục thể thao đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg; Quyết định số 942/QĐ-TTg về Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Trong trong thời gian qua, ngành TDTT đã luôn cố gắng phát huy, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại đơn vị.

Đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền đưa tin, bài liên quan công tác chỉ đạo, triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên trang tin điện tử của Tổng cục Thể dục Thể thao góp phần nêu cao vai trò việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thể dục thể thao; Thường xuyên cử người tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số do Bộ tổ chức và các lớp học nâng cao trong và ngoài ngành.

Vừa qua Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành Kế hoạch số 288/KH- TCTDTT về việc xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực Thể dục thể thao. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu chung, cũng như các m ục tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó nổi bật là một số mục tiêu: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật để bắt kịp những thay đổi công nghệ, đảm bảo phát triển vận hành Chính phủ điện tử của Bộ VHTTDL, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số tại ngành TDTT.

Phát triển công nghệ số trong lĩnh vực Thể dục thể thao góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; Hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thể thao thông minh, tiện ích; Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Xây dựng các chương trình truyền thông, hoạt động, sự kiện nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục Thể dục Thể thao về lợi ích của chuyển đổi số; Tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tuy nhiên trong thời gian qua, việc triển khai công tác chuyển đổi số của đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như việc đảm bảo an toàn thông tin chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa có chính sách hỗ trợ cho đơn vị thực hiện đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ dịch vụ mới, mô hình mới; Nguồn nhân lực cho thông tin và truyền thông vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu, năng lực, kỹ năng của đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Việc đấu tranh phòng chống các loại thông tin nhạy cảm của đơn vị chưa chủ động kịp thời.

Thời gian tới, để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục các hạn chế, đơn vị phối hợp và tham mưu với cơ quan cấp trên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ được đề ra. Trong đó, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách thức tuyên truyền sâu rộng hơn để tiếp cận được với nhiều đối tượng, giúp các vụ và đơn vị trực thuộc vào cuộc cho công cuộc chuyển đổi số.

Bên cạnh đó Tổng cục Thể dục Thể thao cũng sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ năng số, công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo các chuyên gia sẽ là lực lượng dẫn dắt, tổ chức và góp phần vào thành công của tiến trình chuyển đổi số.

Đối với giải pháp môi trường chính sách cần hoàn thiện môi trường pháp lý, chính sách phục vụ chuyển đổi số; Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu quản lý chất lượng ứng dụng CNTT của ngành, t ạo ra cơ sở và môi trường pháp lý thuận lợi cho việc triển khai chuyển đổi số một cáchtoàn diện trong phạm vi quản lý của ngành. Có chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực Thể dục Thể thao.

Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT về làm việc trong ngành phục vụ cho việc chuyển đổi số; Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ
kinh phí cho cán bộ, công chức chuyên trách về việc chuyển đổi số. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán b ộ, công chức chuyên trách về CNTT trong chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan thuộc Tổng cục Thể dục thể thao.

Tăng cường liên kết, hợp tác và phát triển các ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số Chủ động liên kết, hợp tác với đơn vị đào tạo trong và ngoài nước có uy tín trong việc đào tạo (đặc biệt là đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số), chuyển giao công nghệ,... cho các cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Thể dục thể thao.

Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các bộ, ngành và tỉnh/thành trong cả nước thực hiện Chương trình quốc gia về chuyển đổi số, Đề án xây dựng Chính phủ điện tử theo định hướng của Đảng, Chính phủ. Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số hợp tác triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp tại Tổng cục Thể dục thể thao.

Đi đôi với việc khuyến khích sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử trong việc trao đổi công việc chuyên môn là việc xây dựng và ban hành quy chế sử dụng
văn bản điện tử, thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành cũng như các h ệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hướng tới thành lập ngân hàng dữ liệu về thể dục thể thao phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao.

Tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, tổ chức các giải thi đấu thể thao. Tạo tiền đề để thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thể dục thể thao./.

V.Thùy (th)

 

Print
518 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top