CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bắc Giang: xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch

406 Lượt xem

Mục tiêu đặt ra là trong giai đoạn 2021- 2025, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hình thành cơ sở dữ liệu về công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng; văn hoá, du lịch, gia đình, TDTT và các hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Những kết quả đã đạt được

Chuyển đổi số luôn được Sở VHTTDL tập trung quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản về chuyển đổi số tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thông qua các hội nghị, tập huấn, các buổi sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị gắn mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nhiệm vụ phát triển của ngành.

Nhờ vậy, công tác chuyển đổi số của Sở đạt nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở có phát sinh hồ sơ là 28/127 đạt tỷ lệ: 22 %; Số hồ sơ được xử lý hoàn toàn dưới dạng trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận tính đến ngày 18/10/2023 của cơ quan là 311/311 hồ sơ, đạt tỉ lệ: 100% (Trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn là 304, đúng hạn là 05, chưa đến hạn là 02 hồ sơ).

Số dịch vụ công trực tuyến toàn trình đang cung cấp/tổng số dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định của pháp luật là 50/50 đạt tỉ lệ: 100 %; Số giao dịch thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia/tổng số giao dịch thanh toán của cổng dịch vụ công, đạt tỉ lệ: 62% (theo thống kê trên cổng dịch vụ công quốc gia). Đạt so với tỷ lệ của tỉnh là trên 40%.

Tỷ lệ số hoá hồ sơ cũng đạt kết quả cao, trong đó tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt: 100%; Tỷ lệ TTHC số hoá kết quả giải quyết đạt: 100%; Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các CQNN dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật); Tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng (khoảng 98%) và 100% chế độ báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Cùng với đó, Sở đã triển khai việc đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở và các đơn vị trực thuộc, đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho các cán bộ, chuyên viên của Sở đầy đủ phương tiện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng ít nhất mỗi chuyên viên có 01 máy tính để làm việc, bố trí đầy đủ máy in, máy scan, máy tính soạn thảo văn bản mật. Các phần mềm dùng chung được kết nối qua mạng WAN chuyên dùng của tỉnh ổn định và hoạt động thông suốt.

Các đơn vị trực thuộc Sở bố trí máy tính đủ cho viên chức làm công tác văn phòng và viên chức chuyên môn, đảm bảo đường chuyền ổn định, thông suốt để đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Nghị định số 30 của chính phủ. Hệ thống máy tính của Sở và các đơn vị được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Hiện tại Sở cũng đã hoàn thành và đưa vào triển khai các phần mềm, CSDL như: phần mềm Quản lý di sản văn hóa; phần mềm quản lý Phong trào toàn dân đoàn kết; phần mềm Quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; Cổng du lịch thông minh; Hệ thống du lịch thông minh đã đưa vào hoạt động và triển khai các giai đoạn tiếp theo của các dự án.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ 3D/360 trong công tác thông tin, quảng bá du lịch tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt. Đề cương - dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với quy mô từ 18-20 điểm di tích, danh thắng được số hoá 3D và ứng dụng công nghệ VR360 cho xây dựng Tour du lịch thực tế ảo một số điểm đến tiêu biểu, ngoài ra dự án sẽ xây dựng một số module tại các di tích, danh thắng nhằm cập nhật các thông tin, dữ liệu khác phục vụ khách du lịch và nhà đầu tư như: video clip, hình ảnh 2D, bài viết giới thiệu tiềm năng và sản phẩm du lịch của tỉnh Bắc Giang…. dự kiến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành.

 

 

Trong năm 2023 Sở VHTTDL đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông mở 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho 100 công chức, viên chức thuộc Sở. Qua buổi tập huấn, các giảng viên của Trung tâm CNTT&TT đãcung cấp các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hiểu thêm về chính phủ điện tử, chính phủ số để vận dụng vào công tác chuyên môn.

Đồng thời, các học viên còn được hướng dẫn, giới thiệu cách đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các TTHC công trên môi trường mạng, những lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại cho người dùng, cho xã hội.

Tập trung xây dựng phần mềm, CSDL của ngành

Đó là những mục tiêu mà ngành VHTTDL tỉnh Bắc Giang đặt ra trong công tác chuyển đổi số của ngành trong thời gian tới. Theo đó, Sở sẽ tập trung nguồn lực tài chính xây dựng các phần mềm, CSDL của ngành để đưa các hoạt động của Sở VHTTDL lên môi trường số, ứng dụng tại cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Phát triển hệ thống nền tảng số Xây dựng, phát triển số hóa CSDL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nhằm đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, tích hợp với CSDL của các bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu của Chính phủ.

Trong lĩnh vực thể thao, Sở sẽ tập trung xây dựng các phần mềm, CSDL về: Quản lý các chỉ tiêu về thể thao quần chúng; Quản lý thông tin về huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao; Quản lý tập luyện và thi đấu thể thao của VĐV; Quy trình tuyển chọn, đánh giá tăng trưởng của vận động viên.

Về lĩnh vực Quản lý văn hóa: Xây dựng Phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Bắc Giang, lựa chọn các trường quản lý có tính mở, đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, phần mềm có khả năng nâng cấp mở rộng để có thể bổ sung các yêu cầu về quản lý phát sinh.

Xây dựng Phần mềm quản lý du lịch thông minh đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, phần mềm có khả năng nâng cấp mở rộng để có thể bổ sung các yêu cầu về quản lý phát sinh; Ứng dụng các giải pháp công nghệ thực tế ảo (AR) số hóa các danh lam, thắng cảnh, văn hóa, con người Bắc Giang để phát triển du lịch ảo; phát triển Cổng du lịch thông minh tỉnh; chuẩn hóa nội dung số kết hợp công nghệ 3D, 4D để giới thiệu điểm đến, các tour tuyến du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua các thiết bị di động thông minh để quảng bá tiềm năng và vị thế của tỉnh theo nội dung của Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang. Xây dựng phần mềm Quản lý phong trào toàn dân đoàn.

Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin cấp phép du lịch. Phát triển Cổng du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang bao gồm cả ứng dụng trên thiết bị di động. Cung cấp các thông tin du lịch được chuẩn hóa sử dụng hình ảnh, công nghệ mô phỏng 3D, 4D để giới thiệu điểm đến, các tour tuyến du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh để quảng bá tiềm năng và vị thế của tỉnh Bắc Giang. Xây dựng phần mềm số hóa tài liệu thư viện. Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng phần mềm “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng với đó, Sở sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành để công tác chuyển đổi số ngày càng tốt hơn. Đôn đốc các đơn vị tăng cường đầu tư các trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan, tốc độ đường truyền Internet tốt để cán bộ, công chức, viên chức làm việc, đáp ứng được công việc. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động đề xuất đầu tư các phần mềm chuyên ngành để số hóa các lĩnh vực mà ngành quản lý, hoạt động. Đôn đốc các đơn vị sử dụng các phần mềm QLVB&ĐHCV có hiệu quả, 100% lãnh đạo tại các đơn vị sử dụng chữ ký số cá nhân để phát hành văn bản.

KC

Print
406 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top