TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Quyết tâm chuyển đổi số vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam

247 Lượt xem

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, ngành TDTT đã tích cực triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ VHTTDL; Tổng cục TDTT nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động về lĩnh vực chuyển đổi số của ngành

Image

Hội thảo về chuyển đổi số của Bộ VHTTDL đã thu được những kết quả tích cực (Ảnh: TA)

Chuyển đổi số hiện nay là xu thế không thể đảo ngược trên toàn thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Nhất là khi đại dịch Covid – 19 bùng phát, chuyển đổi số đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân và đặt ra những yêu cầu, thác thức mới với lĩnh vực công nghệ nói riêng và các mặt hoạt động xã hội nói chung.

Trong đó, ngành TDTT cũng đã sớm xác định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tác nghiệp quản lý nhà nước về TDTT, công tác đào tạo, huấn luyện VĐV đạt thành tích cao, thu hẹp khoảng cách về hội nhập khoa học thể thao với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, ngành TDTT đã tích cực triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ VHTTDL; Tổng cục TDTT nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động về lĩnh vực chuyển đổi số của ngành. Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin và an toàn thông tin; cử các kỹ sư, phóng viên, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ; việc khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính…

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT đã triển khai việc xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT; xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ đối với các tác nghiệp trong công tác quản lý TDTT; Tích hợp với Cổng dịch công và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ VHTTDL; xây dựng kho dữ liệu và hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác TDTT;…

Đặc biệt, Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ sớm trình Bộ VHTTDL vào đầu năm 2023. Đề án nhằm mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số, qua đó đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực và truyền thông của đề án.

Image

Chuyển đổi số sẽ tác động toàn diện đến các hoạt động TDTT (Ảnh: QL)

Từng chia sẻ về một số khó khăn, thuận lợi của chuyển đối số trong lĩnh vực TDTT, bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: Trên cơ sở điều kiện thực tế của ngành TDTT cần xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và trọng tâm trong từng giai đoạn. Để đạt được các mục tiêu đề ra, trước hết cần chuyển đổi nhận thức, tư duy về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số. Xây dựng các chương trình truyền thông, hoạt động, sự kiện nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục TDTT về lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT.

Một vấn đề khó khăn nữa là đặc thù của ngành TDTT với công tác đào tạo, huấn luyện VĐV cần có những quy định và bảo mật nhất định. Có thể nói có những “mắt xích” khó có thể số hóa một cách toàn diện, đặc biệt các là các yếu tố thuộc chuyên môn, chuyên ngành về TDTT. Do đó, để có thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đòi hỏi quyết tâm rất cao từ cấp quản lý đến cơ sở.  Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của mỗi môn thể thao lại khác nhau, đặt ra các bài toán về phần mềm quản lý dữ liệu, xây dựng chương trình ứng dụng cho mỗi môn là sẽ khác nhau...

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT cũng đang có những yếu tố thuận lợi như việc Bộ VHTTDL rất quan tâm và quyết liệt triển khai Đề án chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục TDTT tạo mọi điều kiện trong việc xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT và đảm bảo các điều kiện để Đề án mang tính khả thi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà.

Mới đây, ngành TDTT đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT và Ban hành Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo Xây dựng đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT với những nhiệm vụ và lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

Lãnh đạo ngành TDTT rất quan tâm tới việc chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT và trong nhiều cuộc họp đều nhấn mạnh: Để triển khai chuyển đổi số thành công, điều tiên quyết là cần có chiến lược, mục tiêu, giải pháp rõ ràng, dễ tiếp cận, bảo đảm tính khả thi. Đề án có thực sự đi vào cuộc sống hay không, có tạo đà phát triển mạnh mẽ cho Thể thao Việt Nam hay không cần phải nghiêm túc đánh giá, rà soát tất cả những điều kiện cần thiết nhất cho chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT; phải chỉ ra được những gì còn thiếu, những gì cần phải làm ngay lúc này để có thể bám sát Chương trình chuyển đổi số của quốc gia, của Bộ VHTTDL và tất nhiên là để theo kịp xu thế đang chuyển đổi mạnh mẽ của thể thao khu vực và thế giới.

Đặc biệt, việc liên thông, kết nối, đồng bộ dữ liệu của Tổng cục TDTT với không chỉ Bộ VHTTDL mà còn phải với các cơ quan, đơn vị trong ngành là rất quan trọng. Có như vậy mới có thể tiến đến liên thông với các Bộ, ngành khác.

Dẫu biết quá trình chuyển đổi số là mới mẻ, là khó khăn và đầy thách thức nhưng nếu có nhận thức đúng, hành động đúng và quyết tâm cao; có sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, người dân và đặc biệt là nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu thì công cuộc chuyển đổi số sẽ thành công.

Mục tiêu trọng tâm của chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT đến năm 2025 là: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật để bắt kịp những thay đổi công nghệ, đảm bảo phát triển vận hành Chính phủ điện tử của Bộ VHTTDL, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số tại Tổng cục TDTT; Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin; (Đảm bảo mạng diện rộng của Tổng cục TDTT đáp ứng kết nối 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Tổng cục TDTT; Thiết lập hạ tầng điện toán đám mây cho các hệ thống dùng chung của Tổng cục TDTT, từng bước nghiên cứu chuyển đổi tài nguyên kỹ thuật (mạng, máy chủ, lưu trữ) thành các dịch vụ đám mây; Triển khai các nền tảng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu; hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục TDTT); Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước (Hoàn thành xây dựng nền tảng kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong ngành thể thao; 100% báo cáo theo quy định của Tổng cục TDTT được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL; 85% hồ sơ công việc tại Tổng cục TDTT được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước; Hoàn thiện 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần; cho phép thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; Phát triển, chuyển đổi dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT sang dữ liệu số). Bảo đảm an toàn thông tin (Đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Tổng cục TDTT được triển khai giải pháp phòng, chống mã độc; Xây dựng Hệ thống điều hành an toàn thông tin và mạng…)./.

Vân Thùy

 

Print
247 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top