CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTT Cao Bằng chú trọng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đến năm 2025

398 Lượt xem

Công tác chuyển đổi số luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao thường xuyên triển khai các văn bản về chuyển đổi số do cấp có thẩm quyền ban hành cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực ngành quản lý.

Những kết quả đạt được

Sở đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền văn bản số 4878/BTTTT-CĐSQG về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Sở thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. Treo banner hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 có gắn đường dẫn đến cổng thông tin Chuyển đổi số quốc gia (https://dx.gov.vn/) tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số, mở chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Sở (địa chỉ:https://sovhtt.caobang.gov.vn/) và hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số do cấp trên phát động.

Để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả, 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính làm việc.. Hệ thống mạng Lan và mạng Internet băng thông rộng hoạt động ổn định đảm bảo đường truyền phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi, tra cứu và tìm kiếm thông tin.

Ngành cũng từng bước thực hiện công tác số hoá các hồ sơ tài liệu chuyên ngành để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng và tích hợp trên phần mềm Quản lý kho tư liệu số giúp quản lý, khai thác, tra cứu tài liệu lưu trữ thuận lợi, dễ dàng. Thực hiện khai thác hiệu quả các hệ thống báo cáo từ chính phủ, đến bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, nguồn nhân lực thực hiện công tác chuyển đổi số cũng được đặc biệt quan tâm. Hiện ở cấp Sởcó01 công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, tại các đơn vị trực thuộc đã bố trí viên chức kiêm nhiệm về công nghệ thông tin. Hàng năm, cử các cán bộ, viên chức phục trách mảng công nghệ thông tin tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, cử công chức tham gia các lớp diễn tập về an toàn thông tin.

Công tác an toàn thông tin được đảm bảo, 100% máy tính làm việc của công chức, viên chức được trang bị cài đặt phầm mềm diệt virus bản quyền, thường xuyên rà soát, cập nhật vá lỗ hổng bảo mật của Hệ điều hành window và các phần mềm.. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ứng cứu, xử lý khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra. Từng bước triển khai đảm bảo an toàn, an ninh mạng 4 lớp.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý vă bản và điều hành VNPT-iOfice, 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được gửi trên môi trường điện tử, trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trực tuyến. 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) được thực hiện ký số chứng thực điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ, việc quản lý và sử dụng chữ ký số được thực hiện theo các vă bản quy định hiện hành.

Hiện tại Sở Có 118 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 86 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 10 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tổng số TTHC mức độ 3, 4 được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 81,3% và được tích hợp trển Cổng dịch vụ công quốc gia.  Duy trì Hệ thống Kết nối Cao Bằng, thường xuyên cập nhật và kịp thời trả lời các, phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở.

Trang thông tin điện tử của Sở cập nhật đầy đủ thông tin đảm bảo cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Sở VHTTDL Cao Bằng đặt mục tiêu tập trung vào phát triển Chính quyền số, kinh tế số; gắn chuyển đổi số với CCHC nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh của Sở để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Sở đặt mục tiêu đảm bảo 100% công chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được cập nhật xử lý trên môi trường điện tử; 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được phản hồi trên Hệ thống Kết nối Cao Bằng; 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) ban hành được ký số chứng thực điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ; 100% các hệ thống thông tin thiết yêu của sở được trang bị các giải pháp an toàn thông tin.

Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử đạt từ 98% trở lên theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; 100% các báo cáo được thực hiện trên môi trường điện tử qua các hệ thống báo cáo của Chính phủ, của BVHTTDL và của tỉnh theo quy định. 100% TTHC đạt yêu cầu được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo đó, trong giai đoạn này Sở sẽ tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: thường xuyên phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả.. Khuyến khích công chức, viên chức trong toàn ngành nghiên cứu đề xuất cách làm mới, sáng kiến về chuyển đổi số trong lĩnh vực mình phụ trách.

Tập trung đầu tư vào hạ tầng số như: đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, duy trì hệ thống mạng internet băng thông rộng, hệ thống mạng Lan tại cơ quan. Duy trì hoạt động có hiệu quả Hệ thống họp trực tuyến đã được lắp đặt tại Sở đảm bảo kết nối thông suốt đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến.

Chú trọng phát triển dữ liệu số, ưu tiên sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ trong cung cấp dịch vụ công, sử dụng dữ liệu số trong công tác chỉ đạo điều hành. Khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nền tảng số do Bộ, ngành và của tỉnh phát triển. Phát triển nền tảng số lĩnh vực Du lịch phục vụ cho việc khai thác, tìm kiếm thông tin cho du khách từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu di sản văn hóa và di tích lịch sử tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPTiOffice trong công tác chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong việc ban hành văn bản đi.

 

 

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý tài nguyên số về văn hóa, thể thao và du lịch, phục vụ phát triển kinh tế số. Cung cấp và triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin về văn hóa, thể thao và du lịch cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

Tuyên truyền, quảng bá, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch. Sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số.

KC

Print
398 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top