TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành GDĐT Bắc Ninh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030

325 Lượt xem

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Sở GD&ĐT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030” với những nội dung, giải pháp cũng như mục tiêu cụ thể.

Những kết quả đã đạt được!

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh có 100%  học sinh (trong đó, Mầm non 138.300, 123.879 -Tiểu học, 76.402 - THCS và 41.049 học sinh THPT) được học tập đủ chương trình GDTC trong nhà trường và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định. 100%  cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ. Trong đó có 11% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường Mầm non, 80% cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó, có 100% các trường Tiểu học và THCS thực hiện chương trình ngoại khóa, phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính và sức khỏe của học sinh.

Các trường học khuyến khích học sinh tham gia các CLB TDTT

Để đạt được kết quả trên, ngành GDĐT tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy môn GDTC và hoạt động thể thao học đường. Hiện 100% trường Mầm non có sân chơi, phòng học GDTC được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo qui định; 100% các trường phổ thông có đủ sân tập, bãi tập. Diện tích sân bãi tập của các nhà trường phổ thông đạt tỉ lệ bình quân 15m2/hs; số trường có nhà tập đa năng chiếm ¾ trong tổng số nhà trường từ cấp THCS đến THPT.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2021-2030, ngành GDĐT tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động với các nội dung trọng tâm đó là: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn tập luyện TDTT trong hệ thống trường học ở các cấp học phù hợp với từng lứa tuổi và đúng phương pháp để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật cho  học sinh, sinh viên, giáo viên...

Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, nhất là ngành VHTTDL trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng giáo viên GDTC; tổ chức các giải thể thao phù hợp với từng bậc học; sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất nhằm tổ chức, phát triển phong trào TDTT của ngành.

Duy trì tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT. Các đơn vị, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng hàng năm nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong học sinh.

Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Đầu tư các nguồn lực để triển khai cuộc vận động.

Thống kê, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào TDTT, công tác GDTC, hoạt động thể thao nhà trường trong học sinh và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên.

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về Cuộc vận động trong toàn ngành.

Với những nội dung chi tiết, cụ thể, Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích: hướng dẫn các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong ngành giáo dục hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua cuộc vận động nhằ động viên, khuyến khích mỗi người dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, học sinh tự lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý. Qua đó, góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo các yêu cầu đó là: gắn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của các đơn vị trong triển khai tổ chức thực hiện, lấy cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai Cuộc vận động; đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động.

Triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả. Việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Hướng tới các chỉ tiêu

Xác định thể thao trường học là nền tảng để phát triển TDTT quần chúng cũng như tạo nguồn lực bổ sung cho lực lượng VĐV thành tích cao của tỉnh. Chính vì vậy, công tác GDTC và hoạt động thể thao trường học được đặc biệt quan tâm nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, đến năm 2025, số trường thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa; tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, võ cổ truyền đạt 99% và 100% vào năm 2030.

Số trường phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT đến năm 2025 đạt 100% tổng số trường.

Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định hiện hành) đến năm 2025 đạt 100% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Số học sinh được học bơi, học kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước năm 2025 đạt 70% đến năm 2030 đạt 95% tổng số học sinh phổ thông các cấp.

6 giải pháp được triển khai thực hiện

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành GDĐT với các ban, ngành, đoàn thể triển khai Cuộc vận động giai đoạn 2021-2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX năm 2021-2022, lần thứ X năm 2025-2026 của tỉnh Bắc Ninh; các chương trình, đề án của Chính phủ, của Bộ GDĐT, của tỉnh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học về vai trò, vị trí phát triển sự nghiệp TDTT trong việc nâng cao thể chất toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng các công trình thể thao, mua sắm các thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho tập luyện TDTT cũng như đầu tư phát triển các loại hình thể thao, thành lập các CLB TDTT trong từng đơn vị, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học.

Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, các hoạt động TDTT, kiên trì vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học tham gia rèn luyện TDTT để tăng cường sức khỏe, phục vụ giảng dạy và học tập.

VD

Print
325 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top