CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT

791 Lượt xem

Thời gian qua, việc chuyển đổi số quốc gia tại Bộ cũng như Tổng cục TDTT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thứ nhất, nhận thức và hành động về chuyển đổi số của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ hai là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm chỉ đạo đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số của Tổng cục; dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai ngày càng hiệu quả, tăng mức độ hài lòng đối với các dịch vụ công ích; công tác đảm bảo an toàn, an ninh luôn được chú trọng.

Tổng cục Thể dục thể thao đã có Trung tâm tích hợp dữ liệu đồng thời phát triển các ứng dụng phần mềm dùng chung như: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vận động viên; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thành tích thi đấu… Cùng với việc xây dựng hạ tầng, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao cũng rất chú trọng đến công tác nhân sự công nghệ thông tin.

Tuy nhiên trên thực tế, qua việc khảo sát, đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin trong toàn ngành cho thấy việc phát triển công nghệ thông tin của ngành thể dục thể thao hiện nay còn nhiều hạn chế, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu và chưa đồng bộ. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong công tác chuyển đổi số của ngành cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng tới các giải pháp:

Hoàn thiện môi trường pháp lý

Xây dựng các chính sách ưu tiên, hỗ trợ để triển khai chuyển đổi số tại Tổng cục TDTT giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 như chính sách về nguồn vốn; chính sách ưu đãi về chế độ làm việc, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Xây dựng các qui định, quy chế liên quan đến phối hợp triển khai Đề án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Tổng cục TDTT như thu thập, tạo lập, cập nhật, chia sẻ dữ liệu, khai thác thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng cho nhà quản lý, vận động viên, huấn luyện viên,… và các cấp Tổng cục TDTT.

Xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp thông qua thuê, sử dụng dịch vụ về chuyển đổi số.

Xây dựng, ban hành quy định về tiếp nhận, số hóa, lưu trữ và xử lý hồ sơ, văn bản điện tử của Bộ đúng pháp luật hiện hành về văn thư lưu trữ và chữ ký số.

Quy định về chức danh, tiêu chuẩn đối với cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong hệ thống Tổng cục TDTT; quy định về tuyển dụng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để bảo đảm tuyển dụng được người có năng lực chuyên môn cao phục vụ trong cơ quan nhà nước.

Xây dựng các văn bản quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu triển khai tại Tổng cục, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ kỹ thuật, dữ liệu.

Hoàn thiện, nâng cao chất lượng Hạ tầng số

Nâng cấp hạ tầng máy chủ và truyền dẫn tại Tổng cục TDTT theo hướng công nghệ ảo hóa để đảm bảo phù hợp với định hướng của Chính phủ khi xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ. Các nhiệm vụ cần thực hiện bao gồm:

Thực hiện đánh giá tổng thể hiện trạng các trang thiết bị hiện đang phục vụ công tác quản lý TCTDTT làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả trang thiết bị điện tử thông minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Trên cơ sở yêu cầu tổng thể về các trang thiết bị điện tử thông minh theo yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể về đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, tổng thể giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với Kế hoạch chuyển đổi số của ngành TDTT định hướng đến 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của TCTDTT một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả; Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng số theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xây dựng trung tâm dữ liệu thuộc Tổng cục có đường truyền Internet băng rộng tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu của Tổng cục với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao.

Phát triển dữ liệu số

Xây dựng và tạo lập dữ liệu Ngành Thể dục Thể thao: Nghiên cứu, xây dựng Kho dữ liệu, CSDL chuyên ngành, CSDL dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ chuỗi khối (Blockchain)… để sử dụng cho phát triển và triển khai các ứng dụng số, dịch vụ số, trong đó đẩy mạnh thu thập và kết nối thông tin trong và ngoài ngành TDTT, cụ thể gồm:

Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành, danh mục cơ sở dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc Bộ và tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về TDTT, xem xét ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu. Ứng dụng các công nghệ phân tích (BI/Analytics) để phân tích số liệu về hoạt động TDTT kịp thời, chính xác, giúp đưa ra các dự báo về diễn biến Ngành Thể dục Thể thao, từ đó có các chính sách quản lý phù hợp.

Xây dựng, phát triển, hoàn thiện, cho phép sử dụng chung các cơ sở dữ liệu chuyên Ngành bao gồm cơ sở dữ liệu vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, bác sĩ, và các đối tượng liên quan khác trên phạm vi toàn quốc.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có của Tổng cục TDTT hướng tới quản lý tập trung và tích hợp với Kho dữ liệu chuyên ngành.

Xây dựng Hệ thống phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp theo bộ môn, lĩnh vực quản lý của TCTDTT nhằm thu thập, tổng hợp từ doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương để phân tích, đánh giá các chỉ số quản lý ngành, hỗ trợ ra quyết định giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của TCTDTT.

Xây dựng kho lưu trữ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Ứng dụng quản lý khai thác nhằm phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xây dựng kho dữ liệu của cơ quan TCTDTT (gồm các kho dữ liệu: Kho dữ liệu nghiệp vụ chi tiết; kho dữ liệu nội ngành; kho dữ liệu ngoài ngành; kho dữ liệu dùng chung; kho dữ liệu phân tích tổng hợp; kho dữ liệu thống kê, báo cáo; kho dữ liệu tích hợp thông minh, hỗ trợ tác nghiệp) phục vụ:

+ Hỗ trợ cán bộ TCTDTT trong quá trình thực hiện nghiệp vụ TCTDTT. Việc chuẩn bị, thu thập trước thông tin cho cán bộ để thực hiện tác nghiệp giúp quá trình ra quyết định, chỉ đạo, điều hành diễn ra nhanh chóng.

+ Phân tích, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của các đơn vị, huấn luyện viên, vận động viên từ đó làm dữ liệu để nghiên cứu, đánh giá, tư vấn và lựa chọn những cá nhân, đơn vị hoạt động hiệu quả, làm cơ sở cho Lãnh đạo chỉ đạo hoạt động nội bộ chính xác và nhanh chóng,…

+ Áp dụng các thuật toán về phân tích, dự báo để dự báo tăng trưởng, phân tích xu thế là cơ sở cho Lãnh đạo nhà nước, Lãnh đạo Tổng cục TDTT điều hành nền Thể thao nước nhà.

Tăng cường thực hiện việc trao đổi, kết nối và chuyển đổi số đối với các dữ liệu, hồ sơ liên quan đến Ngành TDTT từ Hệ thống Một cửa quốc gia với Hệ thống xử lý dữ liệu của ngành TCTDTT.

Thể chế hóa việc quản trị, thu thập, kết nối, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và phân tích dữ liệu, đồng thời bảo mật thông tin.

Số hóa dữ liệu

Theo yêu cầu quản lý nhà nước về TCTDTT, trên cơ sở hiện trạng các tài liệu, tư liệu, hồ sơ, văn bản hiện nay, rà soát tổng thể, đề xuất danh mục các tài liệu, tư liệu, hồ sơ, văn bản TCTDTT và các tài liệu, tư liệu, văn bản theo yêu cầu quản lý nhà nước về TCTDTT cần số hóa, điện tử hóa.

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để thực hiện số hóa dữ liệu, trong đó tập trung số hóa các chứng từ, văn bản quản lý nhà nước về TCTDTT (bao gồm cả dữ liệu quá khứ) và kết nối, thu thập, xử lý dữ liệu.

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để thực hiện số hóa dữ liệu hồ sơ Cán bộ Công chức viên chứ

Xây dựng quy trình số hoá và thực hiện số hóa tài liệu trong hoạt động TDTT; chuyển đổi thông tin số hóa thành các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu phục vụ tra cứu và tham khảo sử dụng.

Ứng dụng nền tảng giải pháp số hoá tài liệu thông minh theo tiêu chuẩn an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013, đồng thời xây dựng kho tư liệu số (tài liệu đã được số hoá dưới nhiều hình thức khác nhau: dữ liệu, văn bản, hình ảnh, Audio, Video…) về các hoạt động thống kê.

Ứng dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng thư viện số, công nghệ để thực hiện đáp ứng các yêu cầu các tài liệu số hóa sau khi được tạo lập có thể truy cập, tìm kiếm và sử dụng dễ dàng trên một giao diện đồng nhất; có đủ độ tin cậy cho người quản trị để bảo quản và cung cấp dữ liệu; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuẩn nghiệp vụ thông tin – thư viện; dễ dàng trao đổi dữ liệu với các chuẩn khác, có công cụ sao lưu; bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu.

Xây dựng, phát triển nền tảng số

Triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành TCTDTT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin nội ngành theo mô hình kết nối chia sẻ tập trung.

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu với các Bộ, ngành có liên quan.

Nâng cấp, triển khai trục liên thông văn bản với Bộ Thể thao văn hóa và du lịch.

Kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Bộ VHTTDL (LGSP); kết nối với các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành có liên quan và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NGSP) và trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số

Nhóm giải pháp dịch vụ số

Nghiên cứu xây dựng, câng cấp Cổng thông tin điện tử Ngành TDTT.

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống chỉ đạo điều hành  ngành Thể dục thể thao (IOC - Intelligent Operation Center) phục vụ cho lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về tình hình xử lý, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Dữ liệu được phân tích từ Kho dữ liệu thông qua các bước tổng hợp, phân tích và hiển thị ra các báo cáo dưới dạng biểu đồ trực quan.

Nghiên cứu nâng cấp, bổ sung Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Nâng cấp Hệ thống email ngành TDTT.

Nghiên cứu nâng cấp, thay thế hệ thống Văn bản điều hành và chỉ đạo giao việc tích hợp với Hệ thống liên thông văn bản và giao việc của Bộ VHTTDL.

Nhóm giải pháp, dịch vụ số phục vụ chuyên ngành

Nâng cấp, thay thế hệ thống thông tin quản lý tác nghiệp ngành TDTT.

Xây dựng Hệ thống Quản lý, đánh giá công tác phát triển TDTT.

Xây dựng Hệ thống Quản lý, tổ chức các giải thi đấu.

Xây dựng Hệ thống Phần mềm quản lý Cán bộ công chức, viên chức, liên đoàn, hiệp hội TDTT.

Xây dựng Hệ thống báo cáo, phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp theo ngành, địa phương, lĩnh vực quản lý của Tổng cục TDTT, phân tích, đánh giá các chỉ số quản lý ngành, hỗ trợ ra quyết định giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Tổng cục TDTT.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Xây dựng Hệ thống hệ thống điều hành an toàn thông tin và mạng (SOC & NOC: Security and Network Operation Center) chuẩn an toàn thông tin (ATTT) “4 lớp”.

Nâng cấp, mở rộng phạm vi Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của TCTDTT.

Xây dựng, phối hợp hoàn thiện kế hoạch và chuyển đổi Ipv6 theo chương trình “Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPV6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021- 2025” (Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Đầu tư trang thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (Ipv6) theo kế hoạch.

Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thăm quan, học tập học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, mô hình triển khai chuyển đổi số ngành TDTT tại các quốc gia trên thế giới. Tổ chức các hội thảo, các diễn đàn quốc tế về trao đổi, chia sẻ về chuyển đổi số ngành TDTT. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mỗi năm tổ chức ít nhất một hội thảo về các thành tựu, công nghệ mới trong chuyển đổi số. Xây dựng diễn đàn trao đổi trực tuyến về chuyển đối số trong ngành TDTT.

Tổ chức hợp tác sâu, rộng với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các quốc gia trên thế giới trong việc đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và đầu tư các giải pháp về chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT.

Ưu tiên bố trí ngân sách khoa học công nghệ cho các đề tài nghiên cứu về chuyển đổi số ngành TDTT, mỗi năm có một đề tài cấp Bộ về chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành TDTT để chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số ngành TCTDTT.

Tổ chức các lớp đào tạo bổ sung kiến thức quản lý, quản trị, triển khai các hỗ trợ vận hành các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị hệ thống CNTT, ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0; kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hợp tác đào tạo về CNTT với các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu lớn về CNTT để đào tạo chuyên gia các lĩnh vực theo yêu cầu quản lý nhà nước về TCTDTT.

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số: Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng văn hóa làm việc, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phân tích, sử dụng dữ liệu để ra quyết định quản lý như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Phân tích thông minh (BI), các phương pháp phân tích thông minh; Triển khai các chương trình đào tạo về chuyển đối số cho các lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục , các lãnh đạo Sở, chuyên gia cấp trung ương và các chuyên gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của ngành về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số . Thúc đẩy việc đào tạo CNTT  trong các cơ sở đào tạo nhân lực./.

Thùy Anh

 

Print
791 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top