CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Hội thảo phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2030

681 Lượt xem

Sáng 28 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị - Hội thảo phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2030.

Image

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị - Hội thảo (Ảnh: QB)

Chủ trì Hội thảo có TS Nguyễn Thế Hùng – vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Môi trường; PGS.TS Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; TS Hà Văn Siêu – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Thế Hùng cho biết:  Dự thảo Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Chiến lược) về cơ bản đã đạt được một số kết quả nhất định để tổ chức Hội thảo, xin ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý.

Chiến lược gồm các phần chính: (1) Quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và tổ chức chức hiện. Về quan điểm xem vai trò của Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch là động lực quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước.

(2) Gắn nghiên cứu với ứng dụng, góp phần thực hiện các chiến lược và chính sách;

(3) Giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn, thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Tăng cường nguồn lực cho các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST, đi đôi với việc đẩy mạnh xã hội hóa. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có ưu tiên để giải quyết những vẫn đề phức tạp, nhạy cảm của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành; gắn với nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực; Các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo là chủ thể nghiên cứu, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ là chủ thể ứng dụng quan trọng và chủ yếu. Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa nguồn nhân lực của ngành với nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm phát huy nội lực, khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư trong hoạt động KH,CN&ĐMST lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên phạm vi cả nước.

Image

Đại diện Vụ khách sạn Tổng cục Du lịch tham luận tại Hội thảo (Ảnh: QB)

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và đến năm 2030 (cố gắng định lượng được các chỉ tiêu của chiến lược để thuận tiện cho đánh giá). Tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH,CN&ĐMST ngành văn hóa, thể thao và du lịch; (2) Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ gồm: Phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng KH,CN&ĐMST;  (3) Định hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn trong công tác quản lý, phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Tinh thần nghiên cứu khoa học phải đi trước 1 bước. (4) Định hướng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo Mục tiêu chủ đạo là xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành trên nền tảng công nghệ mới của cuộc CMCN lần thứ tư. Vì nhu cầu ứng dụng công nghệ đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn và phải đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh để hình thành được sản phẩm công nghệ. Đồng thời sản phẩm công nghệ phải có hiệu quả trong công tác quản lý, mang lại nguồn lợi kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Do đó, cần lựa chọn một số hoạt động ưu tiên như: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, liên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; từng bước hướng đến sản phẩm công nghệ liên thông về cơ sở dữ liệu giữa bộ ngành có liên quan, ví dụ: CSDL về dân cư, CSDL về tài nguyên du lịch, CSDL về quyền tác giả và quyền liên quan của tác phẩm văn học nghệ thuật, điện ảnh... bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng theo quy định của pháp luật... Xây dựng các sản phẩm công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch nhằm nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của người dân, quảng bá hình ảnh đất nước. (5) Chú trọng đến hoạt động xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa trong công tác quản lý lĩnh vực lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. (6) Chủ động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngành.

Image

Toàn cảnh Hội thảo diễn ra tại Bộ VHTTDL (Ảnh: QB)

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa được hình thành từ việc liên kết dữ liệu di sản số của các địa phương vào hệ thống phần mềm thông tin quản lý về bảo tàng, hiện vật, di tích, di sản văn hóa phi vật trên phạm vi toàn quốc. Công nghệ số cũng đang góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động quảng bá nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Thể thao sẽ đạt được những thành vượt trội khi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo huấn luyện VĐV; chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý điều hành và số hóa các dữ liệu về thành tích thi đấu của các VĐV, phục vụ cho công tác thống kê và đánh giá. Phát triển du lịch thông minh sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới; công nghệ có khả năng hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và năng suất lao động.

Ông Phạm Văn Thủy – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: chúng ta tiếp cận dần với số hóa từ vấn đề chúng ta đang thống kê kiểm đếm bằng giấy tờ, chuyển sang số hóa với 1 Big 1 data để rồi khách du lịch chỉ cần đến bấm nút là tìm được các di sản văn hóa trên khắp đất nước của chúng ta.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Đặng Hà Việt cho rằng: Xây dựng và phát triển TDTT Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với tốc độ phát triển nhanh chóng và sự tác động mạnh mẽ, trái chiều nhau giữa tích cực và tiêu cực từ công nghệ. Vấn đề đặt ra là phải biết tận dụng cơ hội, vượt qua nguy cơ, thách thức ngay từ lựa chọn cách thức, con đường phát triển TDTT Việt Nam. Trước tác động của công nghệ, TDTT Việt Nam phải có tính chủ động cao, định hướng sớm và khoa học thì mới có những bước đi vững chắc trong thực tiễn. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của khoa học công nghệ nhằm cải thiện thành tích bằng cách số hoá các bài tập, phương tiện huấn luyện trong kế hoạch huấn luyện vận động viên; Số hoá kỹ thuật, chiến thuật các môn thể thao; Công nghệ số hoá; nâng cấp Hệ thống thiết bị kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên về mặt sư phạm (đo lường các test thể lực, kỹ-chiến thuật...); Hệ thống Camera ghi hình và tự động hoá phân tích quá trình thi đấu của vận động viên. v.v..

Trước đòi hỏi đổi mới sáng tạo, theo các đại biểu, các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn; từ đó hình thành những sản phẩm chủ lực, dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch trên nền tảng công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực./.

An An

 

Print
681 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top