CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL triển khai hướng dẫn chấm điểm, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị

352 Lượt xem

Theo đó, ngày 13/12 thực hiện Quyết định số 3835/QĐ-BVHTTDL về việc phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL và Quyết định số 3708/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn triển khai  hướng dẫn chấm điểm, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị.

Thành phần tham dự là các lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách thực hiện theo dõi, đánh giá, chấm điểm chỉ số chuyển đổi số tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số được ban hành nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị thuộc Bộ; Đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hằng năm để thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ quan đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các chỉ số chính, chỉ số thành phần, từ đó xác định được giá trị DTI của Bộ. Bên cạnh đó, bộ chỉ số còn góp phần phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành.

Về nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số, Bộ chỉ số bám sát yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án "xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022. Bộ chỉ số có tính mở, có thể cập nhật phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm; đồng thời, Bộ chỉ số có tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng.

Cấu trúc của Bộ chỉ số gồm 07 nhóm tiêu chí thành phần: Nhóm tiêu chí "Thông tin chung"; Nhóm tiêu chí "Nhận thức số"; Nhóm tiêu chí "Thể chế số"; Nhóm tiêu chí "Hạ tầng số"; Nhóm tiêu chí "Nhân lực số"; Nhóm tiêu chí "An toàn thông tin mạng"; Nhóm tiêu chí "Hoạt động chuyển đổi số".

Thang điểm đối với các đơn vị có thủ tục hành chính: 640 điểm; Thang điểm đối với các đơn vị không có thủ tục hành chính: 500 điểm; Thang điểm đánh giá cụ thể cho từng chỉ số chính, chỉ số thành phần được.

Về phương pháp và trình tự đánh giá được thực hiện theo 2 bước. Bước 1, đơn vị tự đánh giá với các chỉ số thành phần do cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu và tự đánh giá được thể hiện tại mục "Điểm tự đánh giá" trên Phần mềm. Số liệu báo cáo, đánh giá của cơ quan, đơn vị theo từng chỉ số thành phần sẽ do đơn vị nhập vào Phần mềm và được tự động tính toán điểm số. Điểm số này được tự động thay đổi liên tục theo kỳ cập nhật số liệu. Cơ quan, đơn vị có thể theo dõi được thay đổi điểm số của mình mỗi khi có số liệu mới của các chỉ số thành phần đánh giá được cập nhật vào Phần mềm. Bước 2, Trung tâm Công nghệ thông tin đánh giá. Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ thực hiện đánh giá độc lập các chỉ số thành phần có số liệu qua các hệ thống thông tin. Điểm tự đánh giá của cơ quan, đơn vị được Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Trung tâm Công nghệ thông tin quyết định được thể hiện tại mục "Trung tâm Công nghệ thông tin đánh giá" trên Phần mềm.

Về công bố kết quả đánh giá DTI, Việc công bố kết quả đánh giá DTI của Bộ do Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện và công bố hằng năm. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn.

Để triển khai thực hiện, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin hằng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai xác định mức độ chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai rà soát, tập hợp số liệu, đánh giá, tự chấm điểm theo Bộ chỉ số chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ. Đồng thời, định kỳ hằng năm vào Quý IV, chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá, xếp hạng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và công bố công khai kết quả chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ theo quy định.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL giao các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp chính xác, kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước số liệu đã cung cấp.

N.Giang

 

Print
352 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top