CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia

277 Lượt xem

Ngày 25/4, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức chương trình "Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL". Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 26 điểm cầu là các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trên cả nước.

Image

Toàn cảnh buổi tập huấn diễn ra trực tiếp tại Bộ VHTTDL (Ảnh: NG)

Báo cáo nêu rõ, thời gian qua một số bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội rất quyết liệt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng CSDL quốc gia và kết nối đồng bộ: Mã định danh, Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe... riêng đối với Bộ Nội vụ, Chính phủ đã giao đôn đốc các Bộ, ngành, cập nhật CSDL công chức, viên chức lên hệ thống quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thời hạn hoàn thành kết nối các Bộ, ngành lên hệ thống CSDL quốc gia trước 15/5/2023.

Qua kết quả rà soát, đến nay, đã có gần 50 tỉnh thực hiện kết nối CSDL về công chức, viên chức lên hệ thống CSDL quốc gia, một số bộ ngành đã thực hiện kết nối với tỷ lệ kết nối cao.

Về phía Bộ VHTTDL, lãnh đạo Bộ đã ký ban hành Kế hoạch xây dựng, chuẩn hóa, nhập liệu, tạo lập thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL, Kế hoạch đã đề ra các mốc thời hạn cụ thể, một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khởi tạo hệ thống phần mềm cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL; Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống công chức, viên chức của Bộ Cập nhật CSDL cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trước 30/4/2023); Thực hiện kết nối CSDLQG về cán bộ công chức, viên chức và làm sạch dữ liệu (15/5/2023).

Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ Thông tin đến thời điểm hiện nay, có 94/100 cơ quan, đơn vị gửi thông tin cơ bản để khởi tạo tài khoản của đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, tuy nhiên trong số đó có một số cá nhân chưa làm thẻ Căn cước công dân (CCCD). Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ việc chưa có căn cước công dân, hệ thống không thể thiết lập được tài khoản để cập nhật CSDL công chức, viên chức. Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc công chức, viên chức đơn vị mình quản lý khẩn trương hoàn thành cấp, đổi căn cước công dân theo quy định của Bộ Công an và yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL cho biết: Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2959/QĐ-BVHTTDL ngày 14/11/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL, Quyết định số 1070/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2023 ban hành Kế hoạch xây dựng, chuẩn hóa, nhập liệu, tạo lập thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL.

Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL để sử dụng đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở mục tiêu điện tử hóa hồ sơ của bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số tại Bộ VHTTDL, ngoài việc phục vụ công tác thống kê, báo cáo, hoạch định chính sách nhân sự, còn phải gắn với công tác quản lý điều hành, giảm thiểu các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, góp phần đổi mới quan trọng công tác quán lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới tại Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phải bảo đảm kế thừa kết quả đã triển khai của các cơ quan, đơn vị (nếu có) và yếu tố bảo mật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước đặc thù (cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin).

Ngoài ra, thiết lập hệ thống phân cấp, phân quyền người dùng đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để tự cập nhật thường xuyên, liên tục những thông tin bổ sung, có thay đổi của bản thân cán bộ, công chức, viên chức theo quy định trong công tác cán bộ và được liên thông trong toàn hệ thống chính trị.
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cần đảm bảo:

Thứ nhất, là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cơ sở và tổ chức chuyển đổi, chuẩn hoá, tạo lập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Bộ Nội vụ.

Thứ hai, xây dựng Kế hoạch và tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác do bộ, ngành, địa phương xây dựng, đảm bảo việc liên thông, chia sẻ dữ liệu; tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức với các cơ sở dữ liệu khác trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ.

Thứ ba, quản lý, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL và các cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật dữ liệu, đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Bộ Nội vụ.

Bà Lê Thị Phương cho biết thêm, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiến hành triển khai tạo lập khoản của CSDL về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL. Đến thời điểm hiện tại đã tạo lập được 4.684/6.741 tài khoản cho công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu hướng dẫn triển khai Kế hoạch sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ VHTTDL, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết: Do thời gian của buổi tập huấn không nhiều, nên nội dung chỉ tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa hiểu để các chuyên gia giải đáp. Sau đó, phía Trung tâm Công nghệ thông tin và các chuyên gia công nghệ sẽ xây dựng các video hướng dẫn cũng như thiết lập đường dây nóng để sẵn sàng giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai kế hoạch trên thực tế của các đơn vị. Đặc biệt, do thời hạn yêu cầu từ Chính phủ và Bộ Nội vụ, sau buổi tập huấn hôm nay đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cho triển khai cập nhật tại đơn vị mình để kịp thời hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4.

Form biểu để nhập cơ sở dữ liệu công chức, viên chức đã chuẩn hóa theo mẫu lý lịch 2C, với các trường thông tin cơ bản nên rất dễ dàng trong việc tạo lập, khai báo thông tin.

Cũng tại buổi tập huấn, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thực hiện hướng dẫn cho các đại biểu tham dự tại trụ sở Bộ VHTTDL và 26 điểm cầu trực tuyến. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin cũng giải đáp chi tiết các thắc mắc mà các cán bộ dự tập huấn đưa ra./.

Ngô Giang

 

Print
277 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top