CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ đến năm 2025

682 Lượt xem

Bộ VHTTDL đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

0025363_img_4719.jpg.jpeg

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành từ nay đến 2025
(Ảnh: TN)

Với mục đích đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ưu đãi, trọng dụng, phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ nhân lực công nghệ, nâng cao khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường công nghệ trong nước và trên thế giới; Từng bước chuẩn hoá và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công vụ.., Bộ VHTTDL đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

Theo đó, kế hoạch sẽ phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo các ứng dụng dùng chung của Bộ; 100% công chức, viên chức, người lao động được tiếp cận với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch này, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường tiềm lực công nghệ của các cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng trình độ, năng lực của đội ngũ nhân lực công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hiện nay; xác định đối tượng, trình độ, năng lực, kỹ năng... cần được đào tạo, bồi dưỡng; Khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; xác định yêu cầu chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng... để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, xác định nhu cầu nâng cao tiềm lực công nghệ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu, năng lực, trình độ của nguồn nhân lực công nghệ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy chế ưu tiên phù hợp trong tuyển dụng và sử dụng nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ; Xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung, nâng cao tiềm lực công nghệ; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ phải gắn với vị trí việc làm, đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị. Tạo được sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ và năng lực vận hành, sử dụng công nghệ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước phải chủ động tiếp cận, tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của đơn vị được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước; Bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng trong công tác tham mưu, cung cấp dịch vụ. Đánh giá chính xác, hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ của nguồn nhân lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ công chức,người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Chủ động tiếp cận cơ hội học tập, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của đơn vị được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước; Sử dụng nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đánh giá chính xác, hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ của nhân lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ viên chức, người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.

Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ: Tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của cơ sở đào tạo được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước. Sử dụng nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong đào tạo và quản lý đào tạo; Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên, người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.

Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, khuyến khích các mô hình đào tạo dựa trên nền tảng công nghệ số; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ, nâng cao tiềm lực công nghệ, phục vụ đào tạo. Thiết lập, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực công nghệ và ứng dụng công nghệ trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ của trường; Mở rộng hướng nghiên cứu của các luận văn, luận án về ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; ưu tiên nghiên cứu du lịch số, các ngành công nghiệp văn hóa số.

Đặc biệt, Bộ VHTTDL yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phải chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công nghệ; xác định yêu cầu chuẩn hóa, tăng cường năng lực công nghệ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu, năng lực, trình độ của nguồn nhân lực công nghệ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung, nâng cao tiềm lực công nghệ... cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

T.Nhu

Print
682 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top